Логін
Пароль
 
Реєстрація
Забули пароль
Митці нашого часу
Митці минулого
Що нового?
Місце
Тема
15-07-2009       Синельникова Валентина       ІІІ Міжнародний конгрес "Українська освіта у світовому часопросторі"
Науково-дослідний інститут українознавства Міністерства освіти і науки України повідомляє про Міжнародний конгрес у Києві за даною темою22-23 жовтня 2009 року в Києві відбудеться Третій Міжнародний конгрес «УКРАЇНСЬКА ОСВІТА У СВІТОВОМУ ЧАСОПРОСТОРІ» Обговорюється проблема: «Українознавство і реформування освіти в Україні». Метою Конгресу буде вироблення пропозицій щодо стратегії та політики розвитку національної освіти в Україні, шляхів і засобів їх реалізації.Планується робота за напрямами:1. Українознавство і трансформація змісту національної освіти та виховання.2. Національно-гуманістичні орієнтири освітньо-виховного процесу в дошкільних, середніх та позашкільних навчальних закладах.3. Стан, проблеми, перспективи розвитку вищої освіти в Україні. 4. Українознавство у ВНЗ. Українознавчі центри і кафедри українознавства: концепція, структура, зміст.5. Модернізація системи управління освітою: проблеми підготовки педагогічних кадрів. Інститути післядипломної педагогічної освіти в українському науково-освітньому просторі. Підготовка кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру і докторантуру.6. Інноваційні технології в освіті. Проблеми оцінювання якості освіти. 7. Українознавча спрямованість державних стандартів, програм, підручників для ЗНЗ та ВНЗ України.8. Стратегії мовної освіти в Україні.9. Українське шкільництво за кордоном. Діяльність українознавчих центрів у діаспорі.Сподіваємось на Вашу участь у роботі Міжнародного конгресу. Заявки потрібно надіслати до 10 вересня 2009 року.1. У заявці просимо повідомити: прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, навчання, назву ВНЗ, наукової чи державної установи, школи, факультету, кафедри, науковий ступінь, вчене звання, посаду, адресу, телефон (домашній і службовий), а також тему доповіді чи повідомлення, назву секції. 2. Оргкомітет планує опублікувати Тези доповідей учасників Конгресу до початку його роботи. Отже, необхідно разом із заявкою подати тези доповіді (на папері та електронних носіях) обсягом 2,5 сторінки (4.500 др.зн. з пробілами), через 1,5 інтервали, 14 кегель, поля 2 см з усіх сторін. Тези будуть публікуватися в авторській редакції.3. За матеріалами Конгресу передбачається опублікування журналу «Українознавство» та «Збірника наукових праць НДІУ» (фахові видання з історичних та філософських наук). Наукові статті (на папері та електронних носіях), написані згідно з вимогами до публікацій у журналі «Українознавство» або «Збірнику наукових праць НДІУ» (на вибір авторів) необхідно передати відповідальним працівникам оргкомітету під час роботи Конгресу. (Назви в тезах доповідей та в наукових статтях можуть відрізнятися).Заявки, тези, статті надсилати на адресу: 01135, м. Київ, вул. Ісаакяна, 18, Науково-дослідний інститут українознавства МОН України, Ярошинському О.Б.Контактний телефон: (044) 238-08-64 – приймальна; 236-01-28 (внутр. 118) – Ярошинський О.Б., тел./факс (044) 236-01-02; e-mail: yarosch@rambler.ru, yaob@rius.kiev.uaОргкомітет

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА учасника конкурсних випробувань в on-line режимі

Будь ласка, заповніть реєстраційну форму та надішліть її до оргкомітету Конкурсу електронною поштою: ndiu@ukr.net не пізніше 30 жовтня 2009 року Прошу зареєструвати мене як учасника Міжнародного конкурсу для студентів та молодих учених  Прізвище____________________________________________________________________Ім'я__________________________________________________________________________По батькові__________________________________________________________________Країна_______________________________________________________________________Громадянство________________________________________________________________ Назва навчального закладу / установи, де навчаюсь / працюю_______________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Посада ______________________________________________________________________ Контактна адреса____________________________________________________________Тел. _________________________________________________________________________ Факс ________________________________________________________________________ E - mail  ____________________________________________________________________Маю намір узяти участь в Інтернет-олімпіаді з українознавства (потрібне позначити)- Так                 - НіРівень складності:·   початковий·   середній·   вищийМаю намір узяти участь в Інтернет-олімпіаді з української мови (потрібне позначати) - Так - НіРівень складності:·   початковий·   середній·   вищийМаю намір узяти участь в українознавчому майстер-класі – навчальному чаті (потрібне позначити)- Так - Ні Додаткові побажання_____________________________________________________________________________________________________________________________________Шановні колеги! Науково-дослідний інститут  українознавства Міністерства освіти і науки України запрошує Вас взяти участь у роботі Третього Міжнародного Конгресу "Українська освіта у світовому часопросторі" (22-23 жовтня 2009 р.) і Міжнародного конкурсу з українознавства для студентів та молодих учених (25-27 листопада 2009 р.). Інформація про них додається вкладеними файлами.Інститут українознавства – провідна наукова установа, працівники якої розробили концепцію українознавства як підґрунтя національно-державних систем освіти і виховання, сформулювали концептуальні засади українознавства для багатьох сфер життєдіяльності суспільства, підготували програми і навчальні плани з українознавства для всіх ланок освіти.Основні напрями діяльності: 1.         Розробка історико-теоретичних, методологічних та практичних проблем українознавства.2.         Впровадження нових технологій.3.         Координація українознавчих досліджень.4.         Підготовка викладачів-українознавців.Про структуру та науково-освітній доробок Інституту українознавства можна додатково дізнатися, скориставшись ресурсами закладу:1.         Інтернет-сайт Інституту українознавства - "Українознавство"E-mail: info@rius.kiev.ua2.         Електронне науково фахове видання "Українознавство"E-mail: journal@rius.kiev.ua3.         Курс дистанційного навчання "Українознавство"http://dl.kpi.kharkov.ua E-mail: filija@rius.kiev.ua Українознавство як наука та філософія держави, основа громадянського світогляду, відіграє провідну роль у сприйнятті цілісного феномену України.Як наука любові, етики, життєтворчості українознавство виховує громадянина нашої України як особистість з розвиненим почуттям гідності, волелюбності, шани до роду та суспільства, відповідальності за долю країни.Кадровий потенціал, здобутки і плани Інституту засвідчують, що українознавство підноситься на якісно новий рівень. Українознавство має набути належного представництва у всіх царинах громадського життя не лише в Україні, але й поза її межами.З повагою та надією на співпрацю                                         ОргкомітетШифр роботи ________________________ЗАЯВКА-АНКЕТАТема науково-дослідної роботи_____________________________________Дані про учасника Міжнародного конкурсу з українознавствадля студентів та молодих учених: 
Прізвище 
Ім’я 
По батькові 
Повна назва вищого навчального закладу, в якому навчається автор 
Адреса навчального закладу (обов’язково – поштовий індекс)  
Факультет 
Курс (рік навчання) 
Результати наукової роботи було опубліковано (рік, назва видання) / не публікувалися 
Результати наукової роботи було впроваджено (рік, форма впровадження) / не впроваджувалися 
Домашня адреса 
Контактний телефон 
E-mail 
  Дані про наукового керівника конкурсної роботи: 
Прізвище 
Ім’я 
По батькові 
Місце роботи (повна ВНЗ, структурного підрозділу) 
Посада  
Науковий ступінь  
Вчене звання 
Домашня адреса 
Телефон (з кодом міста) 
E-mail 
  Автор роботи  ________________________         _________________________(підпис) Науково-дослідний Інститут українознавства Міністерства освіти і науки України (заснований 24 січня 1992 р.) – науковий, методологічний, організаційний центр українознавчої науки в Україні і світі. Науково-дослідний Інститут українознавства – провідна наукова установа, основною метою діяльності якої є формулювання концепції українознавства як освітньої та наукової системи, національно-державної системи освіти і виховання, українознавства як форми філософії та політики держави.Нині Інститут українознавства об’єднує вчених, що досліджують проблематику: - історія, теорія, методологія українознавства; концентри Україна-етнос, Україна-природа, -мова, -нація і держава, -культура; Україна в міжнародних відносинах, світове українство; Українська ментальність, доля, історична місія. Інститут має аспірантуру і докторантуру, видає журнал «Українознавство» (фаховий з історичних наук та філософських наук), має філії у Верховині, Криму, Кривому Розі, Чернігові. Співпрацює з українознавчими центрами Польщі, Чехії та Німеччини, Великої Британії та Франції, Санкт-Петербурга, Москви, Грузії, Казахстану, Латвії, Сполучених Штатів, Канади, Австралії.Дослідженням наукових тем займаються понад 50 академіків і докторів наук (з них понад 20 зарубіжних), понад 40 кандидатів наук і старших наукових співробітників, зокрема В.Д.Баран, Я.С.Калакура, В.В.Сніжко, М.І.Дробноход, Т.П.Кононенко, Г.Г.Філіпчук, С.Я.Єрмоленко, Л.К.Токар, М.І.Панчук, С.І.Наливайко, В.С.Крисаченко.Засновник і директор НДІ українознавства – поет, прозаїк, драматург, член Національної спілки письменників України, президент Міжнародної асоціації «Україна і світове українство», заслужений працівник освіти і науки України, лауреат Міжнародної премії ім. Й.Г.Гердера, акад. Петро Кононенко. Автор понад 40 монографічних праць та 700 статей і рецензій, серед них: концепція, програма, підручник «Українознавство», «Український етнос: генеза і перспективи», «Національна ідея, нація, націоналізм», «Українська освіта у світовому часо-просторі, «Феномен української мови», «Свою Україну любіть» та ін.Адреса НДІ українознавства: м.Київ, вул. Ісаакяна, 18.Веб-сторінка http://www.rius.kiev.ua Веб-сторінка електронної версії журналу «Українознавство» http://www.ualogos.kiev.uaЕлектронна бібліотека з українознавства на сайті НДІ українознавства http://rius.kiev.ua/bibl.html
 
Всі мистецькі новини   Що нового?

Пошук на сайті

Що маємо