Логін
Пароль
 
Реєстрація
Забули пароль
Митці нашого часу
Митці минулого

Словник чужомовних слів Павла Штепи, літера Г


                    Г
габарит – обрис
габіт – ряса
габітус – зовнішність
габльота – див. вітрина
гавань – приплав
гавбек (копанка) – півзахисник
гавбиця – гармата (короткогирлова), див. пушка
гавелькок – безрукавка
гавптвахта – вартівня, див. кардегарда
гавра – див. берлога
гавчос – пастух (аргентинський)
гагат – бурштин (чорний)
гагіографія – життя святих
гад – гадюка, гадюра, гадючка, гадиня, гадючення, гадюччя, гаддя, гадь, гашка, галюга, галиця, плаз, плазун, див. змія, дракон, змій
гадина (людина) – батяра, брехун, драб, злодій, дурисвіт, пройдисвіт, кацап, каца-пюра, москвин, падлюка, паскуда, підлота, погань, поганець, ошуканець, шахрай, див. обманщик, бродяга, вор, гад, росіянин
гажа (гажа) – див. платіж, розплата
газ (шлунк.) – бздин, дмучка
газарт – запал, захоп, див. азарт
газголдер – газойма
газета – часопис
газетяр – новинкар, див. репортер
газолін – газоліна
газон – моріг, мурава, дерник
газопровід – газотяг
газосховище – газойма, див. газголдер
гайка – накрутка, мутра, див. контрагайка
галактика – мряковина
галактологія – молокознавство
галактометр – див. ляктометр
галантерея – блават, тканини
галантний – див. галянтний
галеніт (копалина) – олов’як
галера – веслокорабель
галерея – басань, перехід, прохід
галерея (малюнків) – вистава
галета – коржик
галіматья – нісенітниця, дурне, див. абсурд
галіпот – живиця
галіфе – штани (військові), див. бриджі, брюки
гало... – сіль...
галоген – хлоровець
галографія – солеопис
галоманія – французолюбство
галометр – солемірка
галоп – чвал, див. вскач, ускач, навскач
галофіт (рослина) – солонцева
галофобія – французожерство
галоша – див. кальоша
галстук – комірівець, див. краватка
галюцинація – мара, марево, марище, марюка, примара, мана, див. видіння, міраж, фантом
галя – див. заля
галянтин – драглі, студенець
галянтний – чемний, вишуканий, див. куртуазний, коректний, люб’язний
галярета – див. галянтин
галяс – гарбник
гальгенгумор – жарт шибенецький
галька – рінь
гальт! – стій!, стривай!
гальтсигнал – зупинознак
гамазей – комора, див. амбар
гамак – висячеліжко
гамалогія – шлюбознавство
гамаша – ноговиця
гамета (анатом.) – клітина (статева)
гаміта – черепашка (скаменіла)
гамія... – шлюбо...
гангрена – мертвиця
гангстер – див. бандит
гандель – торг, див. ґешефт
гандікап – завада, перешкода
гандшпуг – підойма (корабельна)
гар – гариво, згар, нагар, горіле, згарисько, див. пожар
гараж – возівня, автонаправня
гарантія – запорука, зарука
гарантор – заручник, див. манукаптор
гарантувати – безпечити, забезпечувати, забезпечити, позабезпечувати, убезпечу-вати, убезпечити, повбезпечувати, див. страхувати
гардель – кодола
гардемарин – юнак (фльотський )
гардероба – шатня, одяжня
гардибурка – бараболя, бараболька
гардина – заслона, фіранка
гаркати – гарикати, гарикнути, загарикати, згарикувати, згарикати, нагарикувати, нагарикати, понагарикувати, погарикати, гарчати, гарчнути, загарчати, зігарчати, нагарчати, погарчати, гиркати, гаркнути, загиркати, згиркувати, згиркати, вигир-кувати, вигиркнути, погиркувати, погиркати
гармонійний – созвучний, співзвучний, узгоджений, милозвучний
гармонія – милозвук, суголос, созвуччя, співзвучність, див. симфонія, сингармоні-зація
гарнадель – шпилька
гарнізон – залога
гарнітура – добір, див. асортимент, прибор
гарпагон – скнара, див. скупердяга
гарпіус – див. каніфоль
гарпун – гакник
гарсон – служок, див. кельнер
гарус – волічка, жичка
гарцювати – джигитувати, виджигитовувати, виджигитувати, заджигитувати, зі-джигитовувати, зіджигатувати, поджигитовувати, поджигитувати
гарцювати (кінь) – басувати, забасувати, вибасовувати, вибасувати, зібасовувати, зібасувати, побасовувати, побасувати
гаспель – корба, див. лебідка
гастер... – шлунко...
гастральгія – шлункобіль
гастрит (мед.) – шлункозапал
гастроля (театр.) – виступ
гастроном – смакоша, смаколига, ласун, салогуб
гастрономія – куховарство
гастроскопія (мед) – шлункоогляд
гастротомія (мед.) – шлункорозтин
гаф – затока
гача – лоша, лошатко, лошаточко, лошиня, лошак, лошачок, лошичка, див. конь
гвардієць – гайдук, сердюк
гвер (ґвер) – рушниця, гаківниця, див. кріс, гвинтівка
гвинт – крутка, закруток, скрутень, шруба, шрубка, шрубочка
гвинтівка – гаківниця, рушниця, див. гвер, кріс, карабін
гвоздити – див. колошматити
гвоздь – цвях, цвяшок, цвяшичок, круць, лют, шиналь, (деревл.) – латовець, ти-бель, (ґонт) – гонталь, (заліз.) – бренталь, (підкови) – ухналь
гебель – струг, див. рубанок, струганок
гебраїст – жидомовознавець
геврика! – знайшов!
гегемон – володар, пан, див. самодержець, диктатор
гегемонія – пановність, див. домінувати
гедонізм – життенасолода, споживацтво
геєна – пекло
гейзер – горячеводограй
гейша – танцюрка (японська)
гекатомба – всемогила
гексагон – шестикутник
гексаедер – шестибічник
гексаметр – шестистоп
гексахордний – шестиструнний
гекто... – сто...
гектограф – відбитничка
гелертер – буквоїд, див. начотчик, схолястик, доктринер
гелікоптер – крутняк, див. автожир
геліо... – сонце... геліотерапія – сонцелікування
геліофільний (росл.) – світлолюбний
Геллада – Греція (стара)
гелот – раб
гелофіт (росл.) – болотяник
гельмінтологія – глистюкознавство
гематемезія (мед. – кривавоблюв
гематологія (мед.) – кровознавство
гематома (мед.) – пухлина (кров’яна)
гематопсія – ококровотеча
гематорея (мед.) – кровотеча
гематоскопія – кроводослід
гематофобія – кровожах
гематурія (мед.) – кров у сечі
гембель – струг, див. гебель
гемблювати – стругати, постругати, вистругувати, вистругати, повистругувати, за-стругувати, застругати, позастругувати, настругувати, настругати, понастругува-ти, обстругувати, обстругати, пообстругувати
гемералопія (мед.) – куряча сліпота
гемерологія – календарознавство
гемі... – напів...
геміотроп – мавполюд, півлюдина, див. антропоїд
гемісфера – півкуля земна
геміцикл – півколо
гемо... – крово...
гемодинаметр – кровотискомірка
гемодинаміка – кровобіг
гемоліза (мед.) – занепад червонокрівців
гемон – див. демон
гемопаразит – кровогалапас
гемоптиза – кровохрякання
геморагія – кровотеча, див. гематорія
геморой – почечуй, див. перипроктит
гемостаза (мед.) – кровогам
гемостатичний – кровогамний
гемофілія – кровотечнонахил
гемула (анатом.) – брунька
ген... – походження
генеалогія – родовід, родопис
генеза – виник, виникнення, повста, повстання, похода, походження
генералізувати – загальнювати, загальнити, позагальнювати, позагальнити, уза-гальнювати, узагальнити, повзагальнювати
генеральний – головний, найвищий, загальний
генеративний – творчий, витворчий, витворний, породжальний
генератор – витворка
генерація – покоління, (молода) – памолодь
генетика – спадкознавство
генетичний – спадковий
генітальний – статевий, дітородний
генетів (грамат.) – родовий відмінок
геноцид – людомор, народовигуб, народобвивство
генуїнний – вроджений, природжений, природний
гео... – земле...
геодезичний – землемірний
геодезія – землемірство
геометр – землемір
Георгій – Юрій, Юрко, Юрась
геоцентричний – землеосередковий
гепаталгія (мед.) – черевобіль
гепатит (мед.) – печінкозапал
гептагон – семикутник
гептаедр – семибічник
геральд (людина) – вістун, (вона) – вістунка, (журнал) – вісник, див. вістовий
геральдика – гербознавство
геранія (росл.) – журавельник
гербарій – зільник
гербата – чай
герд – черінь (у гамарні)
гередитальний – спадковий, дідичний
герильєр – повстанець (еспанський)
геріятрія (мед.) – старечознавство
германець – німець німчак, (вона) – німкеня, (воно) – німча, (вони) – німота, нім-чура
германіст – німецькознавець
Германія – Німеччина
германофіл – німцелюб
германофоб – німцежер
гермафродит – двостатевець (куряч.) курій, див. андрегін
герметичне – щитно, щільно
гермінативний – зародковий
гернія (мед.) – гила, кила
герольд – вістун, кобзар, див. глаштай, геральд
герпеталогія – плазунознавство
гетера – див. розпутниця
гетеро... – ріжно...
гетерогенний – ріжноманітний
гетероморфізм – ріжнофоремність
гетеронімний – ріжнойменний
гетерофазія (мед.) – моворозлад
гетерохронія – ріжночасовість
гетри – халявки
ґешефт – торг, див. гандель
гешефтмахер – гандляр, див. обманщик
гибель – загин
гибнути – гинути, загинути, згинути, вигинути, умирати, вмерти, вимирати, виме-рти, повимирати, загублюватися, загубитися, позабулюватися, зникати, зникнути, зникти, позникати, щезати, щезнути, пощезати, занапащуватися, занапаститися
гирка – див. гиря
гиря – важок, важка
гиря – це макотиря
гицель – псар, собакар
гібернація – сплячка (зимова)
гібрид – покруч, тума, суржик, (вона) – суржанка, див. метис, ублюдок
гібридизація – суржа
гібридизувати – суржити, висуржувати, висурдити, повисуржувати, зісуржувати, зісурдити, позісуржувати, посуржувати, посурдити, усуржувати, усурдити, повсу-ржувати
гігант – велет, велетень, див. великан, здоровило, титан
гігієна – здоровоприпис
гігієнічний – здоровчий, здоровельний, здоровний, здоровий
гігро... – _ волого...
гігрограф – вологописка
гігрома (мед.) – водопухлина
гігрометр – вологомірка
гіргоскоп – див. гігрометр
гігроскопійний – вологовбірний
гігрофільний (росл.) – водолюбний
гід – водій, провідця, поводир, путівник, див. переводник
гідальго – шляхтич (еспанський)
гідра – вуж (потворний)
гідравлічний – водотисний
гідрант – водокрутка
гідро... – водо...
гідроаероплян – див. гідроплян
гідроген – водень, див. оксиген
гідроелектростанція – водоелектрівня
гідроенергія – водосила, водоснага, водопотуга, водопотужність
гідроліза – водорозклад
гідролітак – див. гідроплян
гідролог – водознавець
гідрометр – водомірка
гідрокефроза – нирководянка
гідроніміка – назви вод
гідропатія – див. гідротерапія
гідроплян – літак (водосідний)
гідропсія (мед.) – водянка
гідротерапія – водолікування
гідроторакс (мед.) – грудноводянка
гідротурбіна – водотурбіна
гідроустановка – воднооблада
гідрофобія – сказ
гідрофон – воднослухавка
гідроцефалія (мед.) – голововодянка
гіерогліф – образописка, див. піктографія
гіерократія – влада священиків
гієтометр – дощомірка
гільдія – ремісничосоюз
гільза – картуш
гільза – тутка
гільйотина – головорубка
гімен (анатом.) – дівочоплівка
гіменей – шлюб
гімн – славень
гімназія – школа (середня)
гімнастика – руханка, вправи, див. моціон, фізкультура
гінандри (мед.) – мужкість (у жінок), див. противн. гінекізм
гінгівіт (мед.) – ясенезапал
гінекізм (мед.) – жіночість (у мужчин)
гінекократія – жіновлада
гінеколог – лікар (жіночий)
гінець – див. кур’єр, фельд’єгер, ординарець
гіпер... – над...
гіперостенія – знесила, див. прострація
гіпербола – пересада, занадто
гіперборейці – праукраїнці
Гіперборея – Праукраїна
гіпергідроза (мед.) – надтопітність
гіперемія (мед.) – кровонадмір
гіперестезія – надтовразливість
гіперметропія – далекозорість
гіпермнезія – надтопам’ятливість
гіпернефрома – ниркопістряк
гіперсомія – гостронюх
гіперостоза (мед.) – кісткопухлина
гіпертемія (мед.) – горячка
гіпертрихоза – надтоволосність
гіпертрофічний (мед.) – перерослий, надмірний
гіперфренія (мед.) – божевілля
гіперфункція (мед.) – надточинність
гіпіятр – лікар (кінський)
гіпноз – гіпноза
гіпнологія (мед.) – снознавство
гіпогриф – кінь (крилатий)
гіподерма (анатом.) – підшкірка
гіподром – біжня
гіпокритство – зблудство, облудство, удаванка, брехливість, забріханість, дурійка, див. лицемірство, фальшивий
гіпоксія – див. аноксія, афіксія
гіпологія – конезнавство
гіпоплазія (мед.) – недорозвиток
гіпостенія – див. гіперостенія
гіпотеза – здогад, припуск
гіпотека – застава
гіпотетичний – здогадний
гіпотонія – кровотискозниз
гіпотрофія (мед.) – живленерозлад
гіпофункція – див. гіперофункція
гіпохондрик – тума, див. меланхолік, понурий, печальний
гіпюра – мереживо
гірлянда – плетеничка
гірнозаводчик – копальник
гіроскоп – дзиґа
гіростат – див. гіроскоп
гісоп (росл.) – купальське зілля
гістерія – див. гістерика
гістерика – нервовибух
гістеротомія – уразорозтин
гісто... (мед.) – тканино...
гістогенеза (мед.) – тканиноутвір
гістогенний (анатом.) – тканинний
гістологія (мед) – тканинознавство
гітана – циганка (еспанська)
гітенмайстер – ливар, топляч
гітероскопія (мед.) – уразодослід
гіятус (грам.) – немилозвучність
глава (зборів) – голова, (книжки) – розділ, (родини) – батько
главберова сіль – гірка сіль
глагол – слово, мова, (грам.) – дієслово
глаголити – див. говорити
глаголиця (грам.) – азбука (праукраїнська)
гладилка – див. утюг
гладити (одяг) – прасувати, випрасовувати, випрасувати, повипрасовувати, запра-совувати, зіпрасувати, позіпрасовувати, допрасовувати, допрасувати, подопрасо-вувати, напрасувати, понапрасовувати, попрасовувати, попрасувати, спрасовува-ти, поспрасовувати, (дорогу) – вирівнювати, вирівняти, повирівнювати, зарівню-вати, зарівняти, позарівнювати, зрівнювати, зрівняти, позрівнювати, урівнювати, урівняти, поврівнювати
гладіолі (квіти) – косарики
гладіятор – змагун (римський)
гладкий (шлях) – рівний, вирівняний, див. гладити
гладкий – це див. товстий, ситий
гладь (поверхні) – гладінь, (вишивки) – низь
глазурований – поливаний, полив’яний
гласити – голосити, виголошувати, виголосити, повиголошувати, оголошувати, оголосити, пооголошувати, проголошувати, проголосити, попроголошувати, роз-голошувати, розголосити, порозголошувати, звіщати, звістити, позвіщати, опові-щати, оповістити, пооповіщати, сповіщати, сповістити, посповіщати, звідомляти, звідомити, позвідомляти, повідомляти, повідомити, поповідомляти, див. говорити
гласний – голошений, оголошений, проголошений, голосний, оповіщений, вселю-дний, прилюдний, відкритий
гласність – прилюдність
глаштай – вістун, оповісник, провісник, кликун, див. герольд
гледіти – див. глядіти
глетчер – льодовик
глиба – брила, груда, грудомаха
глибина – глибінь, глибочінь, глибочина
глибиною – завглибшки
Гликерія – Ликера
глист – глистюк
гліома (мед.) – мозкопухлина
гліптика – кам’янорізьба
глісер – ковзун (човен)
гліф (архит.) – жолобець
глоб – куля земна
глоб – це див. глобус
глобальний – світовий
глобус (модло земної кулі) – глоб
глодати – гризти, вигризати, вигризти, повигризати, загризати, загризти, позагри-зати, зігризати, зігризти, позігризати, догризати, догризти, подогризати, нагриза-ти, нагризти, понагризати, надгризати, надгризти, понадгризати, обгризати, обгри-зти, пообгризати, перегризати, перегризти, поперегризати, прогризати, прогризти, попрогризати, розгризати, розгристи, порозгризати, угризати, угризти, повгризати, жвакувати, жвакати, жвякати, жвакнути, зіжвакувати, зіжвакати, обжвакувати, обжвакати, пожвакувати, пожвакати, кусати, покусати, викусувати, викусити, по-викусувати, зікусувати, зікусати, позікусувати, надкушувати, надкусити, понад-кушувати, обкушувати, обкусити, пообкушувати, укушувати, укусити, повкушу-вати,
глодати – глидати, зглидувати, зглидати, поглидувати, поглидати, проглидувати, проглидати, глимати, зіглимувати, зіглимати, поглимати, проглимувати, прогли-мати, глитати, зіглитувати, зіглитиути, поглитати, проглитати, ґивтати, гивтнути, зІґивтати, зіґивтнути, поґивтати, проґивтати, ковтати, ковтнути, поковтати, проко-втнути, лигати, лигнути, лиганути. зілигати, зілигнути, полигати, пролигувати, пролигнути, хлиськати, хлисьнути, вихлиськувати, вихлиськати, повихлиськувати, зіхлиськувати, зіхлиськати, похлиськати
глорифікація – див. гльорифікація
глорія – слава, див. авреоля
глоса – старослово
глосарій – словник (старослів) див. словар
глосолалія – слово (незрозуміле)
глосоманія – чужослівний захоп
глосоплегія (мед.) – язикопараліж
глотати – див. глодати
глотка – горлянка, пелька, хавка
глоток – ковток,
глотонія – мовожиття
глотологія – мовознавство, див. філологія
глупак – див. дурак
глупий – див. дурак, безтолковий, кретин, недоумок, ідіот
глупа – це ніч
глухар (птах) – готур, (вона) – готурка, (воно) – готя
глуховатий – приглухий, глухенький, нечуй, недочуй
глуш – глухомань, закутень, закутина, закуток, застум, нетра, нетрі, нетрища, ха-ща, хащі, дичина, див. трущоба, гуща
глушитель – глушничка
глютина – ліпило, див. клей
глядіти – глипати, глипнути, поглинати, виглипати, виглипнути, заглипати, загли-пнути, зглипати, зглипнути, глядати, виглядати, виглянути, заглядати, заглянути, позаглядати, наглядати, наглянути, понаглядати, оглядати, оглянути, обглядати, обглядіти, пообглядіти, переглядати, переглянути, попереглядати, підглядати, під-глянути, попідглядати, приглядатися, приглянутися, поприглядатися, розглядува-ти, розглянути, споглядати, споглянути, углядати, углянути, повглядати, дивитися, подивитися, додивлятися, додивитися, задивлятися, задивитися, позадивлятися, надивлятися, надивитися, обдивлятися, обдивитися, пообдивлятися, передивляти-ся, передивитися, придивлятися, придивитися, попридивлятися, роздивлятися, роздивитися, пороздивлятися, удивлятися, удивитися, подивлятися, зиркати, зир-кнути, зирнути, зазирати, зазирнути, позазирати, назирати, назирнути, позирати, позирнути, узирати, узирнути, повзирати, зочити, визочувати, визочити, зазочува-ти, зазочити, назочувати, назочити, узочувати, узочити, повзочувати, никати, ник-нути, поникати, обникати, обникнути, пообникати, солопіти, посолопіти, зісолопі-ти, осолопіти, див. лицезріти, обзирати
глядіятор – змагун, змагач
глядь – глип, гульк, диви, зирк, луп, ник
глязура – глейт, полива, склиця
глянець – лиск, полиск
гляціяльний – льодовий
гльоб – див. гльобус
гльобулярний – світовий
гльобульозний – кулястий
гльорифікатор – славець, (вона) – славиця
гльорифікація – прослава, звеличі, звеличання, славлення
гльорифікувати – звеличувати, звеличити, позвеличувати, узвеличувати, узвели-чити, вовзвеличувати, звищувати, звищити, позвищувати, вивищувати, вивищити, повивищувати, увищувати, увищити, поувищувати, підношувати, піднбсити, під-нести, попіднбсити, (до неба) славити, виславлювати, виславляти, вйславити, по-виславлювати, повиславляти, хвалити, вихвалювати, вихвалити, повихвалювати, захвалювати, захвалити, позахвалювати, перехвалювати, перехвалити, поперехва-лювати, прохвалювати, прохвалити, розхвалювати, розхвалити, порозхвалювати
гльорія – слава
гльосит (мед.) – язикозапал
гниль – гнилизна, гнилятина, гниляччя, гнилля, порохня, порохно, порохнина, по-рохонь, трухляк, трухло, трухлина, трухлявина, трухлятина, див. труха
гніт – утиск, гноблення, див. гнітити, нагніт
гнітити – гнобити, погнобити, зігноблювати, зігнобити, позігноблювати, погноб-лювати, погнобити, угноблювати, угнобити, повгноблювати, тиснути, затискува-ти, затиснути, позатискувати, натискувати, потискувати, потиснути, притискува-ти, притиснути, попритискати, стискувати, стиснути, постискувати, утискувати, утиснути, повтискувати, див. пригнічувати, репресувати
гнітити – див. давити, нагнітати, репресувати
гнітюче – гноблюче, гнобливо, пригноблено, пригноблююче
гнома – див. сентенція, афоризм
гноміон – сонцегодинник
гнусавий – гунявий, гугнявий, гавзда, гавзятий
гнусити – див. гундосити
гнушатися – бридити, збридати, обридати, збриднути, збридатися, позбриджувати, гидувати, згиджувати, згидувати, згидити, позгиджувати, гребувати, гребати, згребувати, згребати, позгребувати, зневажувати, зневажати, зневажити, познева-жувати, позневажити, погорджувати, погорджати, погордити
говір – говірка, гомін, гамір, погогос, поголоска, чутка, чутки
говорити – базікати, вибазікувати, вибазікати, повибазікувати, забазікувати, заба-зікати, збазікувати, збазікати, позбазікувати, добазікувати, добазікуватися, добазі-катися, подобазікуватися, набазікувати, набазікати, понабазікувати, перебазікува-ти, перебазікати, поперебазікувати, пробазікувати, пробазікати, розбазікуватися, розбазікатися, порозбазікуватися, балабошити, вибалабошувати, вибалабошити, повибалабошувати, забалабошити, збалабошувати, збалабошити, набалабошувати, набалабошити, понабалабошувати, пробалабошити, балакати, вибалакувати, виба-лакати, повибалакувати, вибалакуватися, вибалакатися, повибалакуватися, доба-лакуватися, добалакатися, забалакуватися, забалакатися, позабалакуватися, наба-лакувати, набалакати, понабалакувати, набалакуватися, набалакатися, понабала-куватися, пробалакувати, пробалакати, розбалакуватися, розбалакатися, порозба-лакуватися, баландати, вибаландати, забаландати, збаландувати, збаландати, наба-ландувати, набаландати, пробаландати, баяти, вибаяти, забаяти, набаяти, побаяти, бевкати, бевкнути, вибевкувати, вибевкати, набевкувати, набевкати, понабевкува-ти, побевкати, белендіти, забелендіти, збелендіти, набелендіти, побелендіти, бель-котіти, забелькотіти, набелькотіти, пробелькотіти, побелькотіти, белебенити, ви-белебенити, забелебенити, збелебенити, набелебенити, пробелебенити, благузни-ти, виблагузнювати, виблагузнити, заблагузнити, зіблагузнити, наблагузнювати, наблагузнити, проблагузнити, блявкати, блявкнути, блявканути, виблявкувати, виблявкати, заблявкати, зіблявкувати, зіблявкати, наблявкувати, наблявкати, про-блявкати, блягузкати – див. благузнити, блякати, блякнути, виблякува-ти,виблякати, заблякати, зіблякувати, зіблякати, наблякувати, наблякати, пробля-кати, бовкати, бовкнути, вибовкувати, вибовкати, повибовкувати, забовкати, збов-кувати, збовкати, набовкувати, набовкати, бомкати, вибомкувати, вибомкати, на-бомкувати, набомкати, пробомкати, бубоніти, вибубоніти, забубоніти, набубоніти, пробубоніти, варнякати, виварнякувати, виварнякати, заварнякати, наварнякувати, наварнякати, поварнякати, проварнякати, верзти, виверзти, зверзти, наверзти, по-верзти, верзякати, заверзякати, зверзякувати, зверзякати, наверзякувати, наверзя-кати, поверзякати, висловлювати, висловити, повисловлювати, витіпувати, витіпа-ти, повитіпувати, виязичуватися, виязичитися, повиязичуватися, гагакати, вигага-кати, загагакати, згагакувати, згагакати, нагагакувати, кагагакати, погагакати, про-гагакати, галакати, загалакати, нагалакати, погалакати, прогалакати, галамагати, вигаламагувати, вигаламагати, загаламагати, зігаламагувати, зігаламагати, пога-ламагати, гаркавити, вигаркавлювати, вигаркавити, загаркавити, згаркавлювати, згаркавити, нагаркавлювати, нагаркавити, погаркавити, прогаркавити, говорити, заговорити, наговорити, гомоніти, загомоніти, перегомоніти, погомоніти, прого-моніти, розгомоніти, гугнити, вигугнити, загугнити, згугнити, погугнити, прогуг-нити, гугнявити, загугнявити, згугнявити, погугнявити, прогугнявити, гуняти, ви-гуняти, загуняти, погуняти, прогуняти, гуторити, загуторити, погуторити, прогу-торити, гаджалагати, вигаджалагати, загаджалагати, погаджалагати, дейкати, за-дейкувати, надейкувати, надейкати, понадейкувати, подейкувати, подейкати, пе-редейкувати, передейкати, джергати, виджергувати, виджергати, заджергати, по-джергати, джерготіти, виджерготіти, заджерґотіти, поджерготіти, джеркотати, ви-джеркотати, заджеркотати, дзидзикати, задзидзикати, надзидзикати, подзидзикати, дріботати, видріботати, задріботати, надріботати, подріботати, продріботати, же-боніти, жебонути, вижебоніти, зажебоніти, пожебоніти, прожебоніти, зауважува-ти, зауважити, завважувати, завважити, позауважувати, казати, сказати, виказува-ти, виказати, відказувати, відказати, доказувати, доказати, переказувати, переказа-ти, підказувати, підказати, проказувати, проказати, калантарити, викалантарюва-ти, викалантарити, закалантарити, накалантарити, покалантарити, прокалантари-ти, скалантарити, канархати, виканархати, заканархати, поканархати, проканарха-ти, клепати, виклепувати, виклепати, заклепати, наклепати, поклепати, проклепа-ти, клептіти, виклептіти, заклептіти, наклептіти, поклептіти, кокотіти, викокотіти, закокотіти, накокотіти, пококотіти, лебедіти, вилебедіти, залебедіти, злебедіти, полебедіти, пролебедіти, лебоніти, вилебоніти, залебоніти, злебоніти, полебоніти, пролебоніти, лепетати, залепетати, злепетати, полепетати, пролепетати, ляскотіти, виляскотіти, заляскотіти, поляскотіти, проляскотіти, лящати, вилящати, залящати, полящати, пролящати, мамрати, вимамрувати, вимамрати, замамрати, змамрувати, змамрати, намамрати, помамрати, промамрати, мимрити, вимимрити, замимрити, миркати, миркнути, замиркати, змиркати, змиркнути, помиркати,промиркати, мо-вити, вимовити, примовити, мовляти, вимовляти, відмовляти, відмовити, замовля-ти, замовити, намовляти, намовити, обмовляти, обмовити, перемовляти, перемо-вити, підмовляти, підмовити, примовляти, примовити, промовляти, промовити, розмовляти, розмовитися, умовляти, умовити, молоти, замолоти, змолоти, намо-лоти, помолоти, момотати, замомотати, змомотати, помомотати, промомотати, москотати, вимоскотати, замоскотати, промоскотати, мурмотіти, вимурмотіти, за-мурмотіти, змурмотіти, промурмотіти, папляти, випапляти, запапляти, попапляти, спапляти, паркотати, запаркотати, попаркотати, пропаркотати, спаркотати, патя-кати, випатякувати, випатякати, запатякати, напатякувати, напатякати, понапатя-кувати, попатякати, пропатякувати, пропатякати, розпатякуватися, розпатякатися, спатякати, пащекувати, випащекувати, запащекувати, зіпащекувати, попащекува-ти, пропащекувати, спащекувати, перебендювати, виперебендюваги, поперебен-дювати, повідувати, повідати, повісти, відповідати, відповісти, заповідати, запові-сти, доповідати, доповісти, оповідувати, оповідати, оповісти, переповідати, пере-повісти, попереповідати, розповідати, розповісти, порозповідати, постолакати, за-постолакати, напостолакати, спостолакати, правити, заправити, направити, рейди-ти, зарейдити, нарейдити, роздебендювати, роздебендити, ропотіти, заропотіти, поропотіти, ропутіти, заропутіти, поропутіти, сипати, засипати, насипати, слебізу-вати, зіслебізувати, сокотіти,, високотіти, засокотіти, зісокотіти, просокотіти, со-корити, засокорити, посокорити, просокорити, талабанити, виталабанювати, вита-лабанити, заталабанити, поталабанити, сталабанювати, сталабанити, телепкати, зателепкати, нателепкати, потелепкати, стелепкати, теревенити, витеревенювати, витеревенити, затеревенити, натеревенювати, натеревенити, понатеревенювати, потеревенити, протеревенювати, протеревенити, товкмачити, витовкмачувати, ви-товкмачити, повитовкмачувати, натовкмачувати, натовкмачити, потовкмачити, стовкмачувати, стовкмачити, постовкмачувати, товкти, витовкти, натовкти, пото-вкти, стовкти, торкотіти, заторкотіти, наторкотіти, поторкотіти, сторкотіти, торо-чити, виторочувати, виторочити, повиторочувати, заторочити, наторочувати, на-торочити, понаторочувати, проторочити, сторочувати, оторочити, туркати, затур-кати, натуркати, потуркати, стуркувати, стуркати, турчати, затурчати, натурчати, протурчати, стурчувати, стурчати, стурчити, туркотіти, витуркотіти, затуркотіти, натуркотіти, протуркотіти, цваркати, вицваркувати, вицваркати, зацваркати, по-цваркати, цвенькати, вицвенькувати, вицвенькати, зацвенькати, нацвенькувати, нацвенькати, поцвенькати, цвікати, вицвікувати, вицвікати, зацвікати, поцвікати, цвірінькати, вицвірінькувати, вицвірінькати, зацвірінькати, зіцвірінькувати, зіцві-рінькати, поцвірінькати, цвіркотіти, зацвіркотіти, нацвіркотіти, поцвіркотіти, цо-котіти, вицокотіти, зацокотіти, нацокотіти, поцокотіти, шавкати, шавкнути, виша-вкувати, вишавкати, зашавкати, пошавкати, шавкотіти, зашавкотіти, пошавкотіти, прошавкотіти, шварґотіти, вишварготіти, зашварготіти, прошварготіти, шваркоті-ти, зашваркотіти, пошваркотіти, прошваркотіти, швандрикати, зашвандрикати, пошвандрикати, прошвандрикати, шекерявити, вишекерявити, зашекерявити, прошекерявити, шепотати, шепотнути, зашепотати, нашепотати, прошепотати, шепотатися, шепотнутися, вишепотатися, нашепотатися, перешепотатися, шепоті-ти, зашепотіти, пошепотіти, прошепотіти, ушепотіти, шепотітися, вишепотітися, нашепотітися, пошепотітися, штокати, штокнути, заштокати, щебетати, щебетну-ти, вищебечувати, вищебетати, защебетати, нащебечувати, нащебетати, пощебета-ти, прощебетати, див. бормотати, вопіяти, язикувати
говорливий – див. говорун
говорун – базіка, базікало, балакун,, (вона) – балакуха, байчар, балаклій, (вона) – балаклійка, баляндрасник, балясник, (вона) – балясниця, бовкало, болбот, верзиця, дзьоха, дріботун, (вона) дріботуха, лепетень, (вона) – лепетиця, (воно) – лепетен-чик, лепетя, лепетун, (вона) – лепетуха, (воно) – лепетунчик, лепетушка, лепету-шечка, паркотач, (вона) – паркотуха, патякало, пащекуха, перебендя, сокотун, (во-на) – сокотуха, талалай, (вона) – талалайка, торохтій, (вона) – торохтійка, торопа-ло, торопа, цвентюх, цокотун, (вона) цокотуха, цьохла, щебетун, (вона) – щебету-ха, (воно) – щебетунчик, щебетушка, щебетушечка, язикач, див. пустобрех, стре-котуха, суеслов
говядина – воловина, бужанина, яловина
год – рік, рочок
годометр – крокомірка
гокей – гаківка, див. хокей
гол – світлиця, див. заля
гол (гра) – ворота, див. хол
голінь – гомілка, гищель
голкіпер (гра) – воротар
голова (жінка) – головиня, головиха
голова (міста) – посадник, (стрижена) – гиря, макотиря
головастий – пуголовок, ополонок
головешка – дровина, недогарок, див. головня
головний (убір) – див. наголовний
головня – ґалаґан, недогарок
головня (збіжжя) – засніт, зона
головокруження – запаморока, заморока, мороча
головоломка – загадка
головоломний – морочливий, марудний
головоріз – див. урвиголова
головотяп – див. дурак, недоумок, безтолковий, тугодум, кретин
гололедиця – ожеледь, ожеледиця, голощик, голоморозь, голоморозиця, голомо-роззя, совзениця, слизота
голоцен – доба польодова
голубий – блакитний
голуб – блакіть
голубчик – голуб , голубок, (вона) – голубка, голубонька, (воно) – голуб’ятко
голф – свинка
голь – голота, див. бідняк, обірванець, пролетаріят
гольс – шкіра (невиченина)
гомеоморфія – подібність
гомеричний – величезний, дужий, пересадний
гомо... – одно...
гомогенний – однотний (див. противн. гетерогенний)
гомологічний – однаковий, такий самий
гомонім (грам.) – одноназвений
гомосексуаліст – статевозбоченець, (вона) – див. трибада
гомофонний – однозвучний
гомоцентричний – одноосередковий
гомрул – самоуправа
гомункулюс – робот, див. автомат
гонг – тулумбас
гондоля – човен, див. шлюпка
гонець – див. гінець
гонитель – гнобитель, утискувач
гонка – гонитва
гонки – перегони
гонорар – винагорода, нагорода, заплата, оплата, платня, див. мзда, ремунерація
гонщик – гончак, див. переслідувач
гордитися – див. важничати, задаватитися, чванитися.
гордо – гордовито, гордливо, згорда, спогорда, бундюче, пихато, пихливо, див. го-рдитися
горе – біда, злигодні, злидні, знегіддя, знегода, клопіт, лихо, напасть, нещастя, притуга, тарапата, лиха година, див. мізерний, нужда, труднощі, худо
горельєф – горорізьба
горець – гірняк, верховинець
гореч – гіркота, гіркість, біль, жаль, прикрість, смуток
горизонт – обрій, крайнебо, небокрай, небосхил, (води) – позем, див. круговид
горизонталь – позем
горизонтальний – поземий
гористий – горяний, горянський, гірський, верховинний, верховинський
горілиць – горінець, гориніж, горізнач, горічерево, див. навзніч
горланити (бджола) – бриніти, забриніти, збриніти, побриніти, гудіти, вигудіти, загудіти, згудіти, погудіти, прогудіти, густи, вигусти, загусти, погусти, прогусти, джижчати, виджижчати, заджижчати, зіджижчати, поджижчати, проджижчати, дзизчати, видзизчати, задзизчати, подзизчати, продзизчати, (бугай) – бутіти, вибу-тіти, забутіти, побутіти, пробутіти, (вівця) – бекати, бекнути, вибекувати, вибека-ти, забекати, побекати, йробекати, мекати, мекнути, вимекувати, вимекати, заме-кати, помекати, промекати, мекекати, мекекнути, вимекекувати, вимекекати, заме-кекати, помекекати, промекекати, мекотіти, замекотіти, помекотіти, промекотіти, (віл) – ревіти, виревіти, заревіти, поревіти, проревіти, ревти, ревнути, виревти, за-ревти, поревти, проревти, (вовк) – вити, завивати, завити, повивати, повити, про-вити,увивати, увити, (горобець) – сверготіти, висверготіти, засверготіти, посвер-готіти, просверготіти, цвіркати, цвіркнути, цвірконути, вицвіркувати, вицвіркати, зацвіркати, нацвіркувати, нацвіркати, поцвіркувати, поцвіркати, процвіркати, цві-рчати, вицвірчати, зацвірчати, поцвірчати, процвірчати, цвірінькати, цвірінькнути, вицвірінькувати, вицвірінькати, зацвірінькати, поцвірінькати, процвірінькати, цві-ріньчати, вицвіріньчувати,вицвіріньчати, зацвіріньчати, поцвіріньчати, процвірі-ньчати, цвіркотіти, зацвіркотіти, поцвіркотіти, процвіркотіти, (голуб) – туркати, витуркувати, витуркати, затуркати, потуркувати, протуркати, туркотіти, затурко-тіти, потуркотіти, протуркотіти, турчати, витурчувати, витурчити, затурчати, по-турчати, протурчати, (гадюка) – сичати, висичати,засичати, просичати, (гуси) – га-гакати, гагакнути,вигагакувати, вигагакнути, загагакати, погагакати, прогагакати, ґагати, вигагакувати, вигагакнути, загагакати, погагати, гаготіти, вигаготіти, зага-готіти, погаготіти, гевгати, вигевгувати, вигевгати, загевгати, погевгати, ґелґати, гелгонути, виґелгувати, виґелгати, погелгувати, погелгати, ґелґотіти, поґелґотіти, заґелґотіти, поґелґотіти, ґеґати, виґогувати, вигеґнути, заґеґати поґеґати, ґеґекати, виґеґекувати, виґеґекнути, заґеґекати, поґегекати, ґерґотати, виґерґетати, заґерге-тати, поґерґетати, ґерґотіти, виґерґотіти, заґерґотіти, поґерґотіти, ґилькотіти, виґи-лькотіти, заґилькотіти, поґилькотіти, ґрівджати, виґрівджати, заґрівджати, поґрів-джати, сявкати, висявкати, засявкати, посявкати, сявкотіти, висявкотіти, засявко-тіти, посявкотіти, (деркач) – деркати, видеркувати, видеркати, задеркати, подерка-ти, деркотіти, подеркотіти, задеркотіти, подеркотіти, дерчати, видерчати, задерча-ти, подерчати, диркати, видиркати, задиркати, подиркати, рапкати, зарапкати, по-рапкати, тутіти, витутіти, затутіти, потутіти, хращати, вихращати, захращати, по-хращати, цоркотіти, вицоркотіти, зацоркотіти, поцоркотіти, (галка) – кавкати, кав-кнути, кавконути, викавкувати, викавкати, закавкати, покавкати, кавчати, кавча-нути, викавчувати, викавчити, закавчати, покавчати, кіявкати, викіявкати, закіяв-кати, покіявкати, кіявчити, викіявчувати, викіявчити, закіявчити, покіявчити, (жа-ба) – кректати, викректати, закректати, покректати, кумкати, викумкувати, викум-кати, закумкати, покумкати, брекекекати, побрекекекати, ґрявчати, загрявчати, по-грявчати, (журавель) – курликати, курликнути, викурликати, викурликнути, заку-рликати, покурликати, скурликати, скурликнути, курлюкати, курлюкнути, викур-люкати, викурлюкнути, закурлюкати, покурлюкати, скурлюкати, скурлюкнути, (зозуля) – кувати, виковувати, викувати, закувати, накувати, покувати, прокувати, скувати, (качка) – кахкати, кахнути, викахкати, викахнути, закахкати, покахкати, скахкати, скахнути, ґрявчати, виґрявчати, заґрявчати, поґрявчати, (кінь) – гиготі-ти, вигиготіти, загиготіти, погиготіти, гоготіти, вигоготіти, загоготіти, погоготіти, гочати, вигочати, загочати, погочати, іржати, виіржати, заіржати, поіржати, про-іржати, (кіт) – муркати, муркнути, вимуркувати, вимуркати, замуркати, помурка-ти, муркотіти, вимуркотіти, замуркотіти, помуркотіти, мрукати, вимрукати, за-мрукати, помрукати, м’явкати, зам’явкати, пом’явкати, нявчити, занявчити, поня-вчити, (комар) – дзвинчати, видзвинчати, задзвинчати, подзвинчати, дзинчати, ви-дзинчати, задзинчати, подзинчати, джижчати, виджижчати, заджижчати, поджиж-чати, (комаха) – зумкатіти, визумкатіти, зазумкатіти, позумкатіти, (коник) – дзиґо-тіти, видзиготіти, задзиготіти, подзиготіти, дзикотіти, задзикотіти, подзикотіти, стрекотіти, застрекотіти, пострекотіти, сюркати, висюркати, засюркати, посюрка-ти, сюркотіти, висюркотіти, засюркотіти, посюркотіти, сюрчати, висюрчати, за-сюрчати, посюрчати, (корова) – мукати, мукнути, вимукувати, вимукати, замука-ти, помукати, ревти, заревти, поревти, (крук) – кавкати, викавкати, закавкати, по-кавкати, крукати, крукнути, викрукувати, викрукати, закрукати, покрукати, про-крукати, крюкати, крюкнути, викрюкувати, викрюкати, закрюкати, розкрюкати, прокрюкати, трупкати, трупнути, затрупкати, потрупкати, (курка) – квокати, кво-кнути, заквокати, поквокати, квоктати, заквоктати, поквоктати, переквоктати, ки-ркати, киркнути, закиркати, покиркати, кодкати, викодкати, закодкати, покодкати, кудкудакати, кудкудакнути, закудкудакати, покудкудакати, сокорити, високорити, засокорити, посокорити, сокотіти, високотіти, засокотіги, посокотіти, таркотати, затаркотати, потаркотати, троскотіти, витроскотіти, затроскотіти, потроскотіти, (ластівка) – чиргикати, чиргикнути, вичиргикувати, вичиргикати, зачиргикати, почиргикати, прочиргикати, (лебідь) – греготіти, греготнути, вигреготіти, загрего-тіти, погреготіти, ячати, учнути, виячати, заячати, поячати, проячати, (людина) – див. вопіяти, (орел) – клекотіти, клекітнути, виклекотіти, заклекотіти, поклеотіти, проклекотіти, клектати, клекнути, виклектати, поклектати, проклектати, (перепе-лиця) – підпадьомкати, підпадьомкнути, запідпадьомкати, попідпадьомкати, хава-вкати, хававкнути, вихававкувати, вихававкати, захававкати, похававкати, (пес) – валувати, виваловувати, вивалувати, завалувати, повалувати, вити, завивати, зави-ти, повити, гавкати, гавкнути, гавконути, вигавкувати, вигавкати, загавкати, пога-вкувати, погавкати, дзявкати, дзявкнути, видзявкувати, видзявкати, задзявкати, подзявкати, дзявкотіти, видзявкотіти, задзявкотіти, дзяволити, задзяволити, по-дзяволити, скавуліти, вискавулівати, вискавуліти, заскавуліти, поскавуліти, скаву-чити, вискавучувати, вискавучити, заскавучити, поскавучити, скавчати, заскавча-ти, поскавчати, скиглити, вискиглювати, вискиглити, заскиглити, поскиглити, скі-млити, вискімлювати, вискімлити, заскімлити, поскімліти, (півень) – кукурікати, кукурікнути, викукурікувати, викукурікати, закукурікати, покукурікати, прокуку-рікати, піти, випіти, запіти, пропіти, піяти, випіяти, запіяти, пропіяти, спіяти, (птах) – джерготіти, виджерготіти, проджерготіти, джеркотіти, виджеркотіти, за-джеркотіти, поджеркотіти, киликати, викиликувати, викиликати, теркотіти, витер-котіти, затеркогіти, потеркотіти, протеркотіти, цвіготати, цвігонути, вицвіготаги, зацвіготати, процвіготати, цівати, вицівати. зацівати, поцівати, процівати, цівіка-ти, цівікнути, вицівікувати, вицівікати, зацівікати, поцівікувати, поцівікати, проці-вікати, цівкати, цівкнути, вицівкувати, вицівкати, зацівкати, поцівкати, процівка-ти, цінькати, цінькнути, вицінькувати, вицінькати, зацінькати, процінькати, ціпо-тіти, виціпотіти, заціпотіти, поціпотіти, проціпотіти, шипкати, вишипкувати, ви-шипкати, зашипкати, пошипкати, прошипкати, (пугач) – пугикати, пугикнути, ви-пугикувати, випугикати, запугикати, пропугикати, пугукати, випугукувати, випу-гукати, запугукати, пропугукати, путькати, путьконути, випутькувати, випутькати, запутькати, пропутькати, (свиня) – квікати, квікнути, виквікувати, виквікати, за-квікати, поквікати, квічати, квічнути, виквічувати, виквічати, заквічати, поквічати, кувікати, кувікнути, викувікувати, викувікати, закувікати, покувікати, прокувіка-ти, рохкати, рохнути, вирохкувати, вирохкати, зарохкати, порохкати, скугикати, скугикнути, вискугикувати, вискугикати, заскугикати, поскугикати, скугніти, ску-гнути, вискугнювати, вискугніти, заскугніти, поскугніти, скугоніти, вискугоніти, заскугоніти, поскугоніти, скуготіти, вискуготіти, заскуготіти, поскуготіти, хрока-ти, хрокнути, вихрокувати, вихрокати, захрокати, похрокати, (сова) – гивкати, ги-вкнути, вигивкувати, вигивкати, загивкати, прогивкати, лулукати, лулукнути, ви-лулукувати, вилулукати, залулукати, полулукати, (сокіл) – куркувати, курконути, викурковувати, викуркувати, закуркувати, прокуркувати, (соловей) – тьохкати, тьохнути, витьохкувати, витьохкати, затьохкати, потьохкати, протьохкати, (соро-ка) – цехлити, цехлинути, вицехлити, зацехлити, поцехлити, цокотіти, вицокотіти, зацокотіти, процокотіти, чичекати, чичекнути, вичичекувати, вичичекати, зачиче-кати, почичекати, (ховрак) – мурчати, муркнути, вимурчувати, вимурчити, замур-чати, помурчати, промурчати, (цвіркун) – цвіркати, цвіркнути, цвірконути, вицві-ркувати, вицвіркати, зацвіркати, поцвіркати, процвіркати, цвіркотіти, вицвіркоті-ти, зацвіркотіти, поцвіркотіти, цвірчати, цвірченути, вицвірчувати, вицвірчати, за-цвірчати, процвірчати, (чайка) – квилити, виквилювати, виквилити, заквилити, по-квилити, проквилити, кигикати, кигикнути, викигикувати, викигикати, закигикати, покигикати, прокигикати, (шуліка) – кевкати, кевкнути, викевкувати, викевкати, закевкати, покевкати, прокевкати
горлань – горлач, горлай, горляк, зіпака
горло – горлянка, гергавка, (жбанка) – шийка, (затоки) – горло
горлодер – див. горлань
горлоріз – див. бандит, головоріз
горн – ріг, ріжок, ріжочок, дуда, дудка, джоломія, джоломійка, див. трубка, сви-рель, фуяра
горн – горен, черінь, див. топка
горниця – світлиця, світличка, покій, див. кімната, світелка
горнична – покоївка, служка, наймичка, див. субретка
горніст – дудар, дударик, дудник, сурмач
город – місто, містечко
городничий – посадник
городовий – див. поліцай
городовик – див. поліцай
городок – містечко
городок – це гра
городський – міський
городянин – міщак, (вона) – міщачка, (воно) – міщеня
горожанин – громадянин, (вона) – громадянка
гороскоп – ворожбитня
гороховидний – горошкуватий
горстка – жменька, крихта, купка
горський – гірський, див. гористий
гортань – горлянка, дихавка, див. горло
гортикультура – садівництво
гортикультурист – садівник
горювати – банувати, забанувати, побанувати, убанувати, журитися, зажурювати-ся, зажуритися, скімліти, заскімліти, поскімліти, скніти, заскніти, поскніти, проск-ніти, сумувати, засумовувати, засумувати, пересумовувати, пересумувати, посу-мувати, тужити, затужити, протужити, потужити
горювати – бідькатися, набідькатися, побідькатися, пробідькатися, бідувати, набі-дуватися, перебідувати, пробідувати, побідувати, поневірюватися, поневірятися
горянин – див. горець
госпіталь – лічниця, див. аптека, больниця, клініка, поліклініка, шпиталь
Господь – Бог, Біг, Всевишній, Отець Небесний, Творець Всесвіту, Владика Неба і Землі
гостеприємний – гостинний
гостинець – дар, дарунок, даруночок, подарунок, крижмо, ралець
гостиниця – це див. готель
гостинна – вітальня
гостія – причастя (католицьке)
гостродефіцитний – надтовтратний
гострозаразний – дуже заразливий
государ – цар, пан, володар
готар – межа
готель – гостиниця, див. отель
готентот – мурин, (вона) – муринка, (воно) – муринча, муриня
готичний – гостролучний
готовальня – рисівничка
готовити – готувати, виготовувати, виготувати, повиготовувати, зготовувати, зго-тувати, позготовувати, наготовувати, наготувати, понаготовувати, приготовувати, приготувати, поприготовувати, уготовувати, уготувати, повготовувати, лагодити, злагоджувати, злагодити, позлагоджувати, вилагоджувати, вилагодити, повилаго-джувати, налагоджувати, налагодити, поналагоджувати, облагоджувати, облаго-дити, пооблагоджувати, ладити, виладжувати, виладити, повиладжувати, зладжу-вати, зладити, позладжувати, наладжувати, наладити, обладжувати, обладити, по-обладжувати, приладжувати, приладити, поприладжувати, ладнати, зладнувати, зладнати, позладнувати, обладнувати, обладнати, пообладнувати, лаштувати, ви-лаштовувати, вилаштувати, повилаштовувати, злаштовувати, злаштувати, позлаш-товувати, налаштовувати, налаштувати, поналаштовувати, прилаштовувати, при-лаштувати, поприлаштовувати, рихтувати, вирихтовувати, вирихтувати, повирих-товувати, зрихтовувати, зрихтувати, позрихтовувати, нарихтовувати, нарихтувати, понарихтовувати
гофрований – горбастий, хвилястий
гохштаплер – шахрай, ошуканець, див. обманщик
гоц – водоспад
грабитель – грабіжник, (вона) – грабіжниця, дерій, (вона) – дерійка, здирця, здир-ник, (вона) – здирниця, здирач, (вона) – здирачка, див. бандит
грабити – грабувати, пограбувати, заграбовувати, заграбувати, позаграбовувати, зіграбовувати, зіграбувати, позіграбовувати, награбовувати, награбувати, пона-грабовувати, обграбовувати, обграбувати, розграбовувати, розграбувати, пороз-грабовувати, гарбати, погарбати, загарбувати, загарбати, позагарбувати, згарбува-ти, згарбати, позгарбувати, нагарбувати, нагарбати, понагарбувати, розгарбувати, розгарбати, порозгарбувати, жакувати, пожакувати, вижаковувати, вижакувати, зіжаковувати, зіжакувати, нажаковувати, нажакувати, обжаковувати, обжакувати, забирати, забрати, позабирати, визбирувати, визбирати, повизбирувати, розбира-ти, розібрати, порозбирати, захоплювати, захопити, позахоплювати, вихоплювати, вихопити, повихоплювати, перехоплювати, перехопити, поперехоплювати, схоп-лювати, схопити, посхоплювати, привласнювати, привласнити, попривласнювати, див. експропріювати, конфіскувати, реквізувати, соціялізувати, колективізувати, заграбастувати
грабіж – грабунок, жак, здирство
грабштихель – різьбило
гравер – ритувач, див. ксилограф
гравій – жорства, рінь, ріняк, див. шутер, щебінь
гравірувати – ритувати, поритувати, виритовувати, виритувати, повиритовувати, зритовувати, зритувати, позритовувати
гравітація – земнотяга
гравюра – рита, ритва, дереворит, камнерит
град – місто, див. город
град – це що падає з неба
градація – ступневість
градобудівництво – будівництво (міське)
градоначальник – посадник, див. мер, бургомістр
градуант – випускник, див. абітурієнт, матура
градус – ступінь
градус – це 1/360–та частина кола
градусник – тепломірка, див. термометр
градуювати – ступнювати, зіступнювати
гражданин – громадянин
гражданський – цивільний
грак – див. ворон
грамота – письменність
грамота – це див. акредитива, хартія
грамотій – неук, невіглас, див. ігнорант, профан, дилетант, графоман
грамотний – письменний
грамотність – письменність, див. література
грамофон – самограйка, див. патефон
грандіозний – величезний, велитенський, превеликий, величний
грандіозність – велич, величність
границя – межа, кордон, див. рубіж
граничити – межувати, вимежовувати, вимежувати, повимежовувати, змежовува-ти, змежувати, позмежовувати, обмежовувати, обмежувати, обмежити, омежува-ти, омежити, поомежувати, помежовувати, помежувати, розмежовувати, розмежу-вати, порозмежовувати
граничний – межевий
гранний – боковий, бічний, див. тригранний
гранний – це що його грали
гранулярний – див. гранульозний
гранульозний – зернястий
грань – гранка, пруг, пружок, бік, межа, див. фасет
грань – це див. жар
гратис – подарункове, задарма
гратифікація – нагорода
гратулювати – вітати, звітати, повітати, привітати, віншувати, звіншовувати, звін-шувати, навіншовувати, навіншувати, повіншовувати, повіншувати, див. поздоро-вляти
графа – стовпець, див. шпальта
графин – карафа, карафка
графік – рисунок
графік – розклад часу
графічний – нарисний, нарисовий
графлений – порисований, зрисований
графо... – пис...
графологія – письмознавство
графоман – письмака, описувач, (вона) – письмачка, списувачка, див. борзописець, секретар, грамотій, піїт, поетик, метроман
граціозний – гожий, зграбний, див. ізящний, красивий, милий
грація – гожість
грач – гайворон
грач – це той хто грає
гребець – весляр
гребти – веслувати, вивеслувати, завеслувати, звеслувати, повеслувати, провеслу-вати
гребти – це граблями
грежа – шовкосирець
грейдер – рівнялка
грейпфрут – цитрон
греміяльно – укупі, спільно
греміля – щітка (дротяна)
грена – ікриця
гренадир – гранатник
гренка (кухов.) – потапця
грець – грач, картяр
грець – це див. апоплексія
гривуазний – пустовливий, непристойний, див. вульгарний, фривольний
Григорій – Григор, Грицько
грижа (мед.) – гила, кула
грижа – це журба
гризетка – дівчина (міська)
гризлі – ведмідь
гримаса – кривовид, див. перекошувати
грипа (мед.) – дишнецезапал
гріб – труна, домовина
грізно – загрозливо, люто, сувого
грізьба – загроза, погроза
грілка – нагрівачка
гроб – див. гріб
гробівник – трунар
гробниця – домовина, могила, див. гріб, саркофаг
гробова (тиша) – могильна, цвинтарна
гробовище – кладовище, цвинтар
гробокопатель – грабар, могиляр
гроза – громовиця, злива
гроза – заляк, погроза, див. грізьба
грозити – загрожувати, загрозити, погрожувати, погрозити, лякати, залякувати, за-лякати, злякати, налякувати, налякати, подякувати, полякати, нахвалюватися, на-хвалятися, нахвалитися, похвалятися, похвалитися
грозовий – громовичний
грозьба – див. грізьба
громадскість – громада, громадянство, суспільство, люди, див. суспільність
громадкість – це якість
громило – див. бандит, урвиголова
громити – див. розоряти, пустошити
громоздкий – одороблий
громко – голосно, гучно, лунко, див. гулкий
громогласно – гучноголосно
громозвід – блискавничка
гроно – кетяг, див. кість
грос – дванадцять дванадцяток
гросбавер – заможний, куркуль, див. багач, буржуй
гросмейстер – надмайстер
грота – печера, див. яскіня
гротесковий – кумедний
грохати – ґорґотіти, загорготіти, погорготіти, прогорготіти, гримати, гримнути, гриманути, вигримувати, вигримати, загримати, нагримувати, нагримати, погри-мувати, погримати, гримкотіти, загримкотіти, погримкотіти, гримотіти, загримоті-ти, погримотіти, грюкати, грюкнути, грюконути, вигрюкувати, вигрюкати, загрю-кати, погрюкати, грюкотіти, загрюкотіти, погрюкотіти, гуркати, гуркнути, гурко-нути, вигуркувати, вигуркнути, загуркати, зігуркувати, зігуркати, погуркувати, погуркати, гуркотіти, вигуркотіти, загуркотіти, погуркотіти, прогуркотіти, тарах-кати, тарахнути, витарахкувати, затарахкати, натарахкувати, натарахкати, старах-кувати, старахкати, тарахкотіти, затарахкотіти, натарахкотіти, потарахкотіти, тер-котіти, затеркотіти, потеркотіти, протеркотіти, торохати, торохнути, заторохати, наторохати, поторохати, торохкати, торохнути, заторохкати, наторохкати, поторо-хкати, торохкотіти, проторохкотіти, трахкотіти, затрахкотіти, потрахкотіти, про-трахкотіти, турготіти, затурготіти, потурготіти, протурготіти, туркотіти, затурко-тіти, потуркотіти, протуркотіти, хряпати, хряпнути, хряпонути, похряпати, роз-хряпувати, розхряпати, порозхряпувати, схряпувати, схряпати, посхряпувати, хрьопати, хрьопнути, хрьопонути, посхрьопувати, посхрьопати, розхрьопати, по-схрьопувати, див. колотити, рокіт, рокотати, трахати, шуміти
груба – огрівачка, пічка
грубер – див. культиватор
грубий – висікака, гадра, гаргара, грундаль, зухвалий, зневажливий, неввічливий, неповажливий, нечема, нечемний, див. ординарний
грубий – це див. товстий
грубість – зневага, зневажність, зухвальство, зухвалість, нахабство, нахабність, неввічливість, негідність, неґречність, неповага, нестримність, ницість
грубіян – див. грубий
грубник – опалювач, паляч, палій, див. кочегар
грубозернистий – великозерний
грубощі – див. грубість
грубшиною – завгрубшки
груда – купа, купка
грудка – це землі
грудь – груди, груднина, (жіноч.) – перси
груз – вантаж, тягар
груз – це ринь
грузило (рибал.) – тягарець
грузити – вантажити, завантажувати, завантажити, позавантажувати, навантажу-вати, навантажити, понавантажувати, перевантажувати, перевантажити, поперева-нтажувати, ладувати, заладовувати, заладувати, позаладовувати, наладовувати, наладувати, поналадовувати, переладовувати, попереладовувати, поладовувати, поладувати
грузити – це див. щебенити
грузовик – вантажник
грум – хлопчик–слуга, див. гарсон
група – гурт, гурток, гурточок, див. плеяда
груповод – гуртоводій
групувати – гуртувати, погуртувати, згуртовувати, згуртувати, позгуртовувати, перегуртовувати, перегуртувати, поперегуртовувати, угуртовувати, угуртувати, повгуртовувати, з’єднувати, з’єднати, поз’єднувати, об’єднувати, об’єднати, по-об’єднувати, приєднувати, приєднати, поприєднувати, спілкувати, поспілкувати, зіспілкувати, успілковувати, успілкувати, повспілковувати, стоваришовувати, сто-варишувати, постоваришовувати, див. організувати, формувати
гряда – пасмо, смуга, низка, лава, плесо, шерех
грядка – підмет (воза), – драбка
грядущий – майбутній, прийдешній, наступний
грязити – бабрати, вибабрувати, вйбабрати, повибабрувати, забабрувати, забабра-ти, позабабрувати, збабрувати, збабрати, позбабрати, побабрувати, , побабрати, убабрувати, убабрати, повбабрувати, базграти, вибазгрювати, вибазгрити, повиба-згрювати, забазгрювати, забазгрити, позабазгрювати, набазгрювати, набазгрити, понабазгрювати, убазгрювати, убазгрити, повбазгрювати, барложитися, вибарло-жуватися, вибарложитися, повибарложуватися, забарложуватися, забарложитися, позабарложуватися, збарложуватися, збарложитися, позбарложуватися, бруднити, вибруднювати, вибруднити, повибруднювати, забруднювати, забруднити, поза-бруднювати, збруднювати, набруджувати, набрудити, понабруджувати, набруд-нювати, набруднити, понабруднювати, обруднювати, обруднити, пообруднювати, побруднювати, побруднити, убруднювати, убруднити, повбруднювати, валяти, вивалювати, виваляти, повивалювати, звалювати, зваляти, позвалювати, повалю-вати, поваляти, увалювати, уваляти, поувалювати, забовтувати, забовтати, позабо-втувати, заболочувати, заболотити, позаболочувати, заброджувати, забродити, по-заброджувати, забрьохувати, забрьохати, позабрьохувати, задрипувати, задрипати, позадрипувати, зашуровувати, зашурувати, позашуровувати, заяложувати, заяло-зити, позаяложити, ляпати, заляпувати, заляпати, позаляпувати, зляпувати, зляпа-ти, позляпати, наляпувати, наляпати, поналяпувати, обляпувати, обляпати, пооб-ляпувати, поляпувати, поляпати, розляпувати, розляпати, порозляпувати, мазуру-вати, вимазурувати, замазурувати, змазурувати, помазурувати, мазюкати, вимазю-кувати, вимазюкати, повимазюкувати, замазюкувати, замазюкати, позамазюкати, намазюкувати, намазюкати, понамазюкувати, обмазюкувати, обмазюкати, пообма-зюкувати, помазюкувати, помазюкати, розмазюкувати, розмазюкати, умазюкува-ти, умазюкати, повмазюкати, мамулити, вимамулювати, вимамулити, повимаму-лювати, замамулювати, замамулити, позамамулювати, змамулювати, змамулити, позмамулювати, помамулювати, помамулити, мармузити, вимармузити, замарму-зити, змармузити, помармузити, умармузити, мурзати, замурзувати, замурзати, позамурзувати, змурзувати, змурзати, позмурзувати, обмурзувати, обмурзати, по-обмурзувати, умурзувати, умурзати, повмурзати, паскудити, запаскуджувати, за-паскудити, позапаскуджувати, напаскуджувати, напаскудити, опаскуджувати, опаскудити, поопаскуджувати, опаскуджувати, спаскудити, поспаскуджувати, плямувати, заплямовувати, заплямувати, позаплямовувати, наплямовувати, на-плямувати, понаплямовувати, поплямовувати, поплямувати, шмарувати, вишма-ровувати, вишмарувати, повишмаровувати, зацімаровувати, зашмарувати, нанаш-марувати, пошмаровувати, пошпарувати, уробляти, уробити, повробляти, див. ма-рати
грязний – брудний, вибруднений, забруднений, набруднений, обруднений, побру-днений, забовтаний, закалюжений, замурзаний, заяложений, каламутний, кальний, викалений, закалений, накалений, покалений, див. чумазий
грязь – бруд, бруднота, брудота, болото, багно, багнище, гійво, драгва, каламуть, кал, калюка, кальність, райно, твань, тванюка, (поту) – леп
грянути – вибухати, вибухнути, повибухати, гримати, гримнути, гриманути, ви-гримувати, вигримнути, загримати, згримувати, згримнути, зачинатися, зачатися, позачинатися, починатися, початися, лунати, залунати, пролунати, насуватися, на-сунутися, понасуватися, приходити, прийти, спалахувати, спалахнути, поспалаху-вати, ставатися, статися, поставатися, ударяти, ударити, повдаряти
губернатор – правитель
губи – уста, (одна) – губа, варга, варгуля
губитель – згубник, нищівник, кат, катюга
губошльоп – див. роззява
гувернантка – вихователька
гудіння – гугіт, гугота, дуд, дудня, стугін
гудіти – дудніти, видуднювати, видудніти, задудніти, здуднювати, здудніти, поду-днювати, подудніти, продудніти, гугоніти, вигугоніти, загугоніти, погугоніти, прогугоніти, гоготіти, вигоготіти, загоготіти, погоготіти, прогоготіти, стугоніти, вистугоніти, застугоніти, простугоніти, гучати, вигучувати, вигучати, загучати, зі-гучувати, зігучити, нагучувати, прогучати, розгучуватися, розгучитися, порозгу-чуватися
гуж – звяга
гужем – валкою
гул – гуд, гук, гуркіт, стугін, див. шум
гулкий – гучний, голосний, лункий, див. шумливий, громко
гуляка – гультяй, байда, вислюга, гульвіса, гультіпака, дримба, ледар, нероба, ша-лапут, див. безпутник, бродяга, босяк, лінивець, розгульний, фланер
гуляння – гулі, див. розривка
гуляти – танцювати, витанцьовувати, витанцювати, затанцювати, натанцьовувати-ся, натанцюватися, потанцювати, протанцювати
гуляти – це розважатися
гулящий – див. гуляка
гуманіст – людолюб, див. чоловіколюбець
гуманістичний – суспільний, див. гуманітарний
гуманітарний – добродійний
гуманний – людяний
гуманність – людяність
гуміарабік – ліпило
гумігут – глей
гумно – гарман, тік, стодола, див. сарай
гумоза (росл.) – глеєтеча
гумореска – сміховинка, сміховиська, жартка, жартовинка
гумористичний – сміхотворний
гумук – горокрига
гумус – перегній
гундосити – гавзати, вигавзувати, вигавзати, загавзати, погавзати, прогавзати, гуг-нити, вигугнити, загугнити, прогугнити, гугнявити, вигугнявлювати, вигугнявити, загугнявити, нагугнявлювати, нагугнявити, прогугнявити, гунявити, вигунявлюва-ти, вигунявити, загунявити, зігунявлювати, зігунявити, прогунявити
гура – див. ура
гураган – див. ураган, буря, метіль, торнадо
гурман – див. ґурман
гурман – візник, див. кучер
гуртжиток – бурса
гурчати – бубоніти, вибубоніти, забубоніти, набубоніти, побубоніти, перебубоні-ти, пробубоніти, буркотати, вибуркотати, забуркотати, набуркотати, побуркотати, мурчати, вимурчати, замурчати, помурчати, промурчати
гурчати – це голуб г.
гусар – див. кавалерист
гусениця – гусінь, осельня, осениця, осеничка, (трактора) – плаз
гусеничний (трактор) – плазовий
густ – див. густ
густіти – густішати, загустішати, згустішати, погустішати, гуснути, загусати, загу-снути, позагусати, згусати, згуснути, (рослини) – ряснішати, зряснішувати, зряс-нішати, позряснішати, поряснішати, (цемент) – тужавіти, витужавіти, стужавіти
густонаселений – перелюднений, багатолюдний
гусь – гусак, (вона) – гуска, (воно) – гуся, гусеня, гусенятко, (ласкаво) – гусочка, гусонька, ґерґель
гуськом – ключем
гутуральний – горляний
гуща – осад, оденки, джумита, джурджа, див. подонки, фус, преципітат, седимент
гуща – гушава, гущавина, гущина, гущак, гущики, хаща, хащина, чагар, чагарник, чагарняк, джемори, див. глуш

 

Пошук на сайті

Що маємо