Логін
Пароль
 
Реєстрація
Забули пароль
Митці нашого часу
Митці минулого

Словник чужомовних слів Павла Штепи, літера З


                         З

за... – Якщо нема слова з префіксом за.., див. на літеру без цього префіксу. Напр. закоптіти, див. коптіти
забагровіти – див. обагряти
забезвинно – непровинно
забезпечення – забезпека, безпека, безпечність
забіга – зайда, див. бродяга
забіяка – привідця, заводій, заводіяка, заводця, заколотця, зачепа, чіпака, баламу-та, варивода, дратун, каламута, бешкетник, колотник, колотуха, сльота, див. почи-натель, склочник
забоїна – баюра, ковдобина, калабаня, калюжа
забойщик (копальні) – рубач
забор – паркан, горожа, огорожа, пліт, тин, перетика, вір, вір’я, ворина, ліса, ліска, див. ограда
забота – клопіт, турбота, журба
забота – догляд, піклування, див. заботитися
заботитися – дбати, подбати, доглядати, доглянути, доглядіти, подоглядати, жури-тися, пожуритися, зажурюватися, зажуритися, позажурюватися, клопотатися, за-клопотатися, наклопотатися, поклопотатися, склопочуватися, склопотатися, куко-бити, зікукоблювати, зікукобити, покукоблювати, покукобити, скукоблювати, скукобити, непокоюватися, занепокоюватися, занепокоїтися, знепокоюватися, знепокоїтися, познепокоюватися, обслуговувати, обслугувати, пообслуговувати, обставати, обстати, пообставаги, опікуватися, заопікуватися, упікуватися, падкати, западкати, опадкати, попадкати, спадкати, падкатися, западкатися, спадкатися, упадкатися, пазувати, пазати, пазити, попазувати, спазувати, упазувати, пантрува-ти, запантрувати, попантрувати, спантрувати, піклуватися, запіклуватися, попік-луватися, спіклуватися, упіклуватися, побиватися, напобиватися, спобиватися, по-ратися, запоратися, напоратися, випоратися, попоратися, споратися, упоратися, притулювати, притуляти, притулити, попритулювати, попритуляти, турбуватися, затурбовуватися, затурбуватися, натурбовуватися, натурбуватися, упадати, упас-ти, повпадати, упоминатися, упімнутися, повпоминатися, ходити, походити, захо-джуватися, заходитися, заходитися, сходжувати, сходити, посходжувати, див. охороняти
заброда – див. захожий, бродяга
забрюхнатіти – завагітніти, звагітнювати, звагітніти
завагонувати – див. грузити
заваленка – призьба
завалящий – благий, дрантивий, кепський, поганий, поганенький, див. мізерний, скудний
завадь – непотріб, див. барахло, лахміття, тряпка, мусор, негодящий, фалаття, скрап
завгодно – може, можливо, абиде, абикуди, абихто, абищо, абиякий, будь-де, будь-хто, будьщо, будьякий, див. угодно
завдатки (уроджені) – здібності, кеба, кебета, хист, здатність, див. талант
завдаток – це грошевий
заведений – запроваджений, закладений, заснований, наставлений, уставлений, сприйнятий
заведення – заклад, підприємство, установа
завертати – завивати, завинути, позавивати, обвивати, обвинути, обвити, пообви-вати, оповивати, оповити, пооповивати, повивати, повити, загортувати, загорнути, позагортувати, згортувати, згорнути, позгортувати, обгортувати, обгорнути, пооб-гортувати, угортувати, угорнути, повгортувати, закасувати, закасати, позакасува-ти, закачувати, закачати, позакачувати, обсотувати, обсотати, пообсотувати, див. кутати, обкутувати
завертати – це з дороги
завертка – закрутка
завертка – загортка, обгортка, завитка, див. обвертка, суверток
завзивати – див. визивати
завидки – див. зависть
завидки – це засвітла
завидувати – заздрити, позаздрити
зависимий – залежний
зависть – заздрість, заздрощі
завичка – звичка
завід – див. завод
завід – це лемет, виття
завідомо – свідомо, знаючи
завідувати – доглядати, доглянути, подоглядати, наглядати, наглянути, понагляда-ти, керувати, скеровувати, скерувати, поскеровувати, правити, справлювати .справляти, справити, посправлювати, посправляти, управляти, управити, повпра-вляти
завідувати – це відвідувати
завідувач – доглядач, наглядач, керівник, управитель, див. директор, шеф
завідуючий – див. завідувач
завірений – засвідчений, посвідчений
завіряти – посвідчувати, посвідчити, заповнювати, запевняти, запевнити, упевню-вати, упевняти, упевнити, повпевнювати, стверджувати, ствердити, постверджува-ти
завіса – заслона, запона, фіранка, серпанок, див. куртина, штора
завіса – це залізна на двері
завіска – фіранка, див. завіса
завіт – заповіт
завітний – заповітний, таємний
завішувати (заслоною) – запинати, запнути, зап’ясти, позапинати, напинати, на-пнути, нап’ясти, понапинати, заслонювати, заслоняти, заслонити, позаслонювати
завішувати – це на стіні
завіщання – заповіт, див. тестамент
завладати – володіти, заволодівати, заволодіти, захоплювати, захопити, позахоп-лювати, опановувати, опанувати, поопановувати
завод – виробня, див. фабрика
(бляхарний) – бляхарня
(винокурний) – ґуральня
(восковий) – восколитня
(газовий) – газовня
(горшечний) – гончарня
(дьогтярний) – дьогтярня
(литійний) – ливарня
(лісопильний) – тартак, трачка
(металюргійний) – гамарня
(миловарний) – миловарня
(нафтоперегонний) – нафтарня
(оружійний) – збройня
(олійний) – олійня, оліярня
(паперовий) – папірня
(пороховий) – порохівня
(поташний) – буда, поташня
(рибний) – рибня
(свічний) – свічкарня
(селітровий) – бурта
(смоляний) – смолярня
(солеварний) – солярня
(сукновальний) – валюшня
(трубопрокатний) – рурня
(черепичний) – дахівня
(цегельний) – пегельня
(цукроварний) – цукровня
(шкіряний) – гарбарня, чинбарня
(шкляний) – гута
завод – це звичай, див. порода
заводити – запроваджувати, запровадити, позапроваджувати, закладати, закласти, позакладати, настановляти, настановити, понаставляти, уставляти, уставити, повс-тавляти, придбавати, придбати, див. раціоналізувати, реформувати, організувати,
заводити – це плакати
заводчик – виробляч, див. фабрикант
заворот (голови) – запаморока, паморока, (кишок) – перекрут
завсігди – завжди, завше, повсякчас, повсякчасно, усякчас, кожночасово, будь-коли, коли-будь, див. навсігди
завушниця (мед.) – свинка
завчати – вивчати, вивчити, повивчати, навчатися, навчитися, понавчатися
зав’ядати – в’янути, зв’янути, зів’янути, зів’яти, пов’янути
зав’язка – вузел, вузлик, повороз, поворозка, зашморг
зав’язка – початок, джерело
зав’язь – див. ембріон, бутон
загальнонародний – всенародний
загальноприйнятий – узвичаєний
загальносоюзний – всесоюзний
загар (сонця) – смага, засмага
загвинчувати – див. нагвинчувати, розгвинчувати
загвіздка – заковика, притичина
загибати – вигинати, вигнути, повигинати, загинати, загнути, позагинати, згинати, зігнути, позгинати, нагинати, нагнути, понагинати, обгинати, обігнути, огинати, огнути, перегинати, перегнути, поперегинати, пригинати, пригнути, попригинати, угинати, угнути, повгинати, див. згибати, нагибати
загибель – загин, смерть
загін – загорода
(волів) – воловня
(овець) – кошара
(худоби) – обора, оцарок, див. хлів, сарай
загін – це в оранці, див. отряд
заглада – загин, згуба, вигуба, знища
заговір – змова, див. компльот
заговорювати (ворожка) – замовляти, замовити, позамовляти, зашептувати, зашеп-тати, позашептувати, див. говорити
заголовний – титульний, розділовий
заголовок (книжка) – титло, назва, див. підзаголовок
загордитися – див. важничати
загорілий (на сонці) – засмаглий
загорятися – займатися, займитися, зайнятися, позайматися, запалати, запалити, позапалати, запалюватися, запалитися, позапалюватися, запалахкотати, запалахко-тіти, спалахувати, спалахнути, поспалахувати,
заграбастувати – див. грабити, колективізувати, соціялізувати, експропріювати, реквізувати, конфіскувати
заграничний – закордонний, замежний, замежовий
загробний – тогосвітний
загромождати – захаращувати, захарастити, позахаращувати, заставляти, застави-ти, позаставляти, застановляти, застановити, позастановляти, завалювати, завали-ти, позавалювати, закидувати, закидати, позакидувати, закастрювати, закастрити
загусати – тужавіти, затужавіти, потужавіти, стужавіти, утужавіти, бучавіти, забу-чавіти, збучавіти, побучавіти, густішати, вигустішувати, вигустішити, згустішува-ти, згустішати, позгустішувати. погустішати
задавака – див. хвастун, чванько, позер, самохвалець
задавати – завдавати, завдати, позавдавати, заподіювати, заподіяти, призводити, призвести, попризводити, спричинюватися, спричинятися, спричинитися, справ-ляти, справити, посправляти
задаватися – див. чванитися
задача – завданка, завдання, див. проблема
задачник (шкільний) – розв’язки
задвижка – засувка
задержка – забара, загай, загайка, гайка, затрима, затримка
задержуватися – баритися, забарятися, забаритися, збарятися, збаритися, позбаря-тися, гаятися, загаюватися, загаятися, згаюватися, згаятися, позгаюватися, дляти-ся, задлятися, зіллятися, затримуватися, затриматися, позатримуватися, стримува-тися, стриматися, утримуватися, утриматися, повтримуватися, проволікатися, проволіктися, сповільнюватися, сповільнитися, уповільнюватися, уповільнитися, стишуватися, стишитися, затишатися, постишуватися, притишуватися, притиша-тися, тамуватися, затамовуватися, затамуватися, позатамовуватися, потамуватися, стамовуватися, стамуватися, постамовуватися, тягнутися, затягуватися, затягтися, позатягуватися, тягтися, потягтися, затягатися, затягнутися, позатягатися, протя-гатися, протягтися
задерикуватий – причепа, чіпака, сльота, варивода, див. забіяка
задерій – див. забіяка
задиратися – заводитися, завестися, позаводитися, займати, зайняти, позаймати, заїдатися, заїстися, позаїдатися, сікатися, засікатися, присікатися, насікатися, чі-пати, зачіпати, зачепити, чіпатися, зачепитися, причіпитися, учепитися
задимлюватися – див. димити, коптити
задиристий – див. задерикуватий
задишка – задуха
задівати – запроторювати, запроторити, позапроторювати, заподівати, заподіти, позаподівати, подівати, подіти, засатарювати, засатарити, позасатарювати, затасо-вувати, затасувати, позатасовувати, затирювати, затирити, позатирювати
задник – див. каблук
задниця – гузно, гузиця, гузниця, огузка, дупа, дупка, гапка, гепа, гепака, паніста-ра, сидня, сідниця, срака, див. жопа
задобрювати – загоджувати, загодити, позагоджувати, улещувати, улещати, по-влещувати
задобрювати (страву) – заправляти, заправити, позаправляти, смачити, засмачува-ти, засмачити, позасмачувати
задом – задки, задкуючи
задраний – задертий
задраювати (отвір) – закривати, закрити, позакривати
задумчивий – задумливий
задушевний – щирий, щиренький, щиросердний, щиросердий
заедно – безперерви, досі, завжди, стало, тривало, гуртом, разом, див. постійно
заем – позика, позичка
заживати – гоїтися, вигоюватися, вигоїтися, повигоюватися, загоюватися, загоїти-ся, позагоюватися, догоюватися, догоїтися, подогоюватися
заживати – це вживати
зажигалка – запальничка
зажигати – запалювати, запалити, позапалювати, випалювати, випалити, повипа-лювати, обпалювати, обпалити, пообпалювати, опалювати, опаляти, опалити, по-опалювати, підпалювати, підпалити, попідпалювати, попалювати, попалити, роз-палювати, розпалити, порозпалювати, спалювати, спалити, поспалювати, див. роз-жигати
зажигати – засвічувати, засвітити, позасвічувати, висвічувати, висвітити, повисві-чувати, насвічувати, освічувати, освітити, поосвічувати, просвічувати, просвітити, попросвічувати, світити, посвітити
зажимати – див. давити, нагнітати, пресувати, роздушувати, жати
зажимка – затиск, витиск, натиск, притиск, стиск, утиск, (прилад) – затискачка
зажиточний – заможний, див. багач
зажмурювати – заплющувати, заплющити, позаплющувати, позіплющувати, зі-плющити, сплющувати, сплющити, посплющувати, мружити, замружувати, за-мружити, позамружувати, зімружувати, зімружити, позімружувати
зажулювати – див. обманювати
зазив – заклик, виклик, поклик, запросини, див. апель, зов
зазивати – кликати, закликувати, закликати, закликати, позакликати, прикликува-ти, прикликати, прикликати, поприкликати, запрошувати, запросити, позапрошу-вати
зазивний – кличний, благальний
зазнаватися – зарозуміватися, зарозумітися, див. чванитися, важничати
зазнаватися – це знайомитися
зазнайство – зарозумілість, див. чванство
зазор – шпара
зазублина – щербина, щербинка
зазубрений – щербатий
заїзд – корчма, гостиниця
заїзд – це у ворота
заїка – гикавий, момот
заїкатися – гикавити, вигикавлювати, вигикавити, зігикавлювати, зігикавити, на-гикавлювати, нагикавити, понагикавлювати, прогикавлювати, прогикавити, момо-тіти, вимомотіти, замомотіти, змомотіти, промомотіти, загакуватися, загакатися, заникуватися, заникатися, запикуватися, запикатися
заїмщик – позичач, (вона) – позичачка
займанка – займище, займанщина, займань
закабаляти – неволити, зневолювати, зневолити, позневолювати; поневолювати, поневолити, приневолювати, приневолити, скоряти, скорити, поскоряти, уярмлю-вати, уярмляти, уярмити, поуярмляти
закаження – зараза, затрута
заказувати – замовляти, замовити, позамовляти
заказувати – це забороняти
запалювати – загартовувати, загартувати, позагартовувати
закалювати – це бруднити
Закарпаття – Прикарпаття
закат – занепад, смерк, присмерк, закінчення, (сонця) – захід
закаюватися – зарікатися, заректися, заклинатися, заклястися
закінчення – кінець, край
закінчення – це дія
заклад (на позику) – застава
заклад – це див. інститут
закладник – заставник, див. заложник
заключати (людину) – ув’язнювати, ув’язнити, поув’язнювати, замикати, замкну-ти, позамикати, (справу) – закінчувати, закінчити, позакінчувати, див. вершити, (угоду) – згоджувати, згодитися, погоджуватися, погодитися, складати, скласти, укладати, укласти, (мову) – висновувати, висновити, (у дужки) – ставити, постави-ти, (у собі) – містити, мати
заключення – висновок
заключний – висновний, кінцевий, прикінцевий, закінчений, остаточний, підрахо-ваний
заклятий – завзятий, запеклий, затятий, впертий, упертий, непохитний, твердий, неполегливий
заклятий – це проклятий
закомірок – закамарок, див. закоулок
закономірний – природний, усталений, зумовлений, обґрунтований
законоположення – законодавство, див. юриспруденція
закоперщик – див. забіяка
закопчений – закурений, вуджений
закоснівати – животіти, виживотіти, переживотіти, проживотіти, знемогати, зне-могти, марудитися, вимаруджуватися, вимарудитися, змаруджуватися, змарудити-ся, намаруджуватися, намарудитися, промаруджуватися, промарудитися, мучити-ся, вимучуватися, вимучитися, змучуватися, змучитися, намучуватися, намучити-ся, промучуватися, промучитися, нидіти, винидіти, занидіти, знедіти, пронидіти, поневірюватися, поневірятися, поневіритися, попоневірятися, скніти, вискнівати, вискніти, заскнівати, заскніти, зіскнівати, зіскніти, поскнівати, поскніти, проскні-ти, проскнівати, проскніти
закостеніти – дубіти, задубіти, здубіти, подубіти, клякати, клякнути, заклякати, заклякти, заклякнути, оклякти, оклякнути, уклякати, уклякти, уклякнути
закоулок – завулок, закут, закуточок, закамарок, закапелок, сутки, суточки, див. закомірок
закраска – барва, забарва
закрашувати – див. красити, декорувати
закривати (водогін) – закручувати, закрутити, позакручувати, (двері) – зачиняти, зачинити, позачиняти, (діру) – затуляти, затулити, позатуляти, (запоною) – запи-нати, запнути, заслонювати, заслонити, позаслонювати, (книгу) – загортати, заго-рнути, згортати, згорнути, (очі) – заплющувати, заплющити, сплющувати, сплю-щити, приплющувати, приплющити, склеплювати, склепляти, склепити, стулюва-ти, стуляти, стулити, щулювати, щулити, пощулювати
закривати очі – це померлому
закріпка – зміцничка
закріплювач – зміцнило
закройщик – краяч, кравець
закром – засіка
закулісний – позалаштунковий
закупорений – закубрений, зачинений, заткнутий, закоркований
закупорка – закубра, затка, затика, затулка, каглянка, запха, пака, (дороги) – зу-пин, зупинка
закупорювати – закубрювати, закубрити, позакубрювати, закорковувати, закорку-вати, позакорковувати, затикати, заткнути, заткати, позатикати, пакувати, запако-вувати, запанувати, позапаковувати, (кров) – зціплювати, зціпляти, позціплювати, (рана) – заснічуватися, заснічитися, (шлях) – див. блокувати
закупорювач – кубрій, затикач, пачкар
закуска – перекуска, підобід, підвечірок,. заїдка, заїжка, див. десерт
закусувати – перекусувати, перекусити, підобідувати, підобідати, підвечерювати, підвечеряй, підвечіркувати, підвечіркати, попоїсти
зал – див. заля
залежалий – залежаний, залежний, залеглий, леглий
залив (моря) – затока, (річки) – зага, заводь
залив – це злив дощу
залитий – заллятий, заливний
заліг – див. залог
заліж (копалини) – поклад
залізна руда – залізняк
залізноплавильний – залізотопний
залізопрокатний – залізовальцевий, вальцевий
залізорудний – залізняковий
залог – застава, запорука
залога – це див. гарнізон
заложник – ставник, див. аманат
залом – злам, ia?aeai, вилам, зворот, згин, вигин, закрут
залп – випал, яса
заля – світлиця, збірня, див. авдиторія
зальотник – див. ловелас
замазка – кіт, шарляк
замазувати (написане) – стирати, стерти, постирати, витирати, витерти, повитира-ти, (очі) – замилювати, замилити, позамилювати, (шпару) – зашпаровувати, за-шпарувати, позашпаровувати, кітувати, закітовувати, закітувати, позакітовувати, (бруднити) – див. грязнити
замазура – див. неряха, чумазий
замазуха – див. неряха
заманка – див. приманка
заманливо – вабно, вабливо, привабно, привабливо, знадно, знадливо, принадно, принадливо
заманювати – вабити, виваблювати, вивабити, повиваблювати, заваблювати, зава-бити, позаваблювати, зваблювати, звабити, позваблювати, поваблювати, повабити, приваблювати, привабити, поприваблювати, залучувати, залучати, залучити, поза-лучувати, позалучати, захоплювати, захопити, позахоплювати, зацікавлювати, за-цікавити, позацікавлювати, надити, знаджувати, знаджати, знадити, познаджувати, познаджати, принаджувати, принаджати, принадити, попринаджати, намовляти, намовити, понамовляти, змовляти, змовити, позмовляти, перемовляти, перемови-ти, поперемовляти, привертати, привернути, попривертати, навертати, навернути, понавертати, прихиляти, прихилити, поприхиляти, нахиляти, нахилити, понахи-лювати, схиляти, схилити, посхиляти, спокушати, спокусити, поспокушати, тягти, потягти, затягувати, затягати, затягти, позатягувати, позатягти, притягувати, при-тягати, притягти, попритягувати, попритягати, див. підманювати, манити, прима-нювати
замаскований – личкований
замаслювати – мастити, вимащувати, вимастити, повимащувати, змащувати, змас-тити, позмащувати, смальцювати, висмальцьовувати, висмальцювати, повисмаль-цьовувати, засмальцьовувати, засмальцювати, позасмальцьовувати, заяложувати, заяложити, позаяложувати, див. намаслювати, промаслювати
замах (крил) – помах, (убити) – спроба, намір, напад, див. атентат
замашистий – замашний
замашка – нахил, звичка
заминати (справу) – заглушувати, заглушити, позаглушувати, зглушувати, зглу-шити, позглушувати, приглушити,, поприглушувати, затирати, затерти, позатира-ти, тлумити, затлумлювати, затлумити, позатлумлювати, потлумлювати, потлуми-ти, притлумлювати, притлумити, попритлумлювати, стлумлювати, стлумити, по-стлумлювати, див. тушувати
замирати – завмирати, завмерти, позавмирати, загасати, загаснути, позагасати, за-тихати, затихнути, позатихати, нидіти, занидіти, знидіти, уклякати, уклякнути, уклякти, повклякати, умлівати, умліти, поуклівати
замисел – задум, надум, намір
замислений – задуманий, задумливий
замисливник – витівник, вигадько, вигадник, штукар, призвідець, призвідця, при-відця, див. ініціятор, забіяка, замишляти – задумувати, задумати, видумувати, ви-думати, надумувати,, надумати, змовлятися, змовитися, позмовлятися, киринити, покиринити, скиринити, плянувати, запляновувати, заплянувати, спляновувати, сплянувати, поспляновувати, упляновувати, уплянувати, повпляновувати, юдити, з’юдити, поюдити, див. затівати
заміжня – одружена
заміряння – намір, див. замисел
замісник – заступник
замітка – див. нотатка, примітка, помітка, ремарка, футнот, причинок
замітливий – спостережливий, кмітливий, меткий, метикуватий, спритний, тям-кий, див. бистрий, понятливий, примітливий, топковий
замітний – визначний, значний, відомий, загальновідомий, див. популярна, видат-ний
замітно – видко, зауважено
замічати – зауважувати, зауважити, завважати, завважити, бачити, забачати, заба-чити, позабачати, добачати, добачити, подобачати, убачати, убачити, повбачати, додивлятися, додивитися, удивлятися, удивитися, повдивлятися, спостерегати, спостерегти
замічати – зазначати, зазначити, позазначати, див. маркувати
замічений – зауважений, добачений, побачений, спостережений
замішаний – уплутаний, заплутаний
замішання – збентежа, зніяка, ніяковість, розгуба, розгубленість
замішання – це тіста з.
замішка – місиво, мішанина
замішка – збентега, див. замішання
замішатися – ніяковіти, заніяковіти, зніяковіти, поніяковіти, бентежитися, збенте-жуватися, збентежитися, позбентежуватися, соромитися, засоромлюватися, засо-ромитися, позасоромлюватися, усоромлюватися, усоромитися, повсоромлюватися, торопіти, заторопіти, сторопіти, уторопіти
заміщати – заступати, заступити, позаступати
замкнутий (ключем) – замкнений, позамиканий, (людина) – див. анахорет
замок – колодка
зймок – твердиня
замотаний – завинений, завинутий, загорнений, загорнутий, угорнений, угорну-тий, затушканий, затушкований, утушкований
замотувати – див. завертати
замуж – див. заміж
замужем – одружена, віддана
замужня – див. замужем
занавіска – заслона, фіранка, див. портьєра
занемогати – знемогати, знемогти, див. занездоровіти, чахнути
занимати – займати, зайняти, займити, позаймати, забирати, забрати, позабирати, перебирати, перебрати, поперебирати, розбирати, розібрати, порозбирати, захоп-лювати, захопити, позахоплювати, накидатися, накинутися, понакидатися, опано-вувати, опанувати, поопановувати
заниматися – братися, узятися, взятися, заходжуватися, заходитися, заходитися, клопотатися, заклопотатися, наклопотатися, поклопотатися, порядкувати, споряд-ковувати, спорядкувати, поспорядковувати, упорядковувати, упорядкувати, по-впорядковувати, див. возитися, валандатися
заниматися (господаркою) – господарювати, загосподарювати, нагосподарювати, погосподарювати, прогосподарювати, (кравецтвом) – кравцювати, закравцювати, покравцювати, прокравцювати, (рибацтвом) – рибалити, зарибалити, нарибалити, порибалити, прорибалити, урибалити, (справою) – справляти, справити, посправ-ляти, (торгівлею) – торгувати, виторговувати, виторгувати, повиторговувати, на-торговувати, наторгувати, понаторговувати, поторговувати, проторгувати, сторго-вувати, сторгувати, посторговувати, уторговувати, уторгувати, повторговувати.
заново – знову, знов
заноза – скалка, скалочка, скабка, скабочка, скіпа, скіпка, скіпочка, шпичак, шпи-чка
заноза – варивода, див. задиркуватий, забіяка
заноза – це в ярмі
занозливий – див. хвастун
занятий – зайнятий, заповнений, уживаний, захоплений
заоблачний – понадхмарний, позахмарний
заосмотрений (св. причастя) – запричастений
заочно – позаочно, позаочі
запад – занепад
(господарки) – підупадок, (добробуту) – зубоження, злидні, (духу) – зневіра, (си-ли) – знесила
запад – це яма
западня – пастка, сільце, див. мишеловка
запах – пах, пахощі, сморід, див. аромат, вонючий
запилювати – порошити, запорошувати, запорошити, позапорошувати, напорошу-вати, напорошити, понапорошувати, обпорошувати, обпорошити, пообпорошува-ти, припорошувати, припорошити, поприпорошувати, спорошувати, спорошити, поспорошувати
запилювати – це квіти пилком
запирати – замикати, замкнути, позамикати, засувати, засунути, позасувати, защі-пувати, защіпити, позащіпувати, зачиняти, зачинити, позачиняти
записка – писулька, цидулка, цидулочка, див. нотатка
запитання – запит, випит, спит
запитання – це дія
запозивати (до суду) – скаржити, заскаржувати, заскаржити, позаскаржувати, оскаржувати, оскаржити, пооскаржувати, винуватити, звинувачувати, звинувати-ти, позвинувачувати, закидати, закинути, позакидати
запій – могорич
запінюватися (кінь) – милитися, замилюватися, замилитися, позамилюватися, змилюватися, змилитися, позмилюватися, (пиво) – шумувати, зашумовувати, за-шумувати, зішумовувати, зішумувати, вишумовувати, вишумувати, прошумовува-ти, прошумувати
запір – див. запор
запірка – засувка, защіпка, клямка, клямочка
заплід – див. ембріон
запліднювати (квіти) – запилюватися, (кози) – перчити, виперчити, сперчити, по-перчити, (люди) – злягатися, злягтися, спати, наспати, поспати, (пси) – склінчати-ся, виклінчатися, склінчатися, поклінчатися, (птахи) – паруватися, спаровуватися, (риби) – нерестися, винерестися, знерестися, понерестися, тертися, витертися, сте-ртися, потертися
запоминати – пам’ятати, запам’ятати, упом’ятати
запоминати – це забувати
заповідання – заповіт, див. тестамент
заповідник – заказнище
заповідь (Божа) – наказ
заповідь – це провістка
заполонений – бранець, полонений
запонка – застібка, запиначка, галка, гаплик, спінка, спона, чепрата, шпонька, шпона, див. булавка, брошка, застіжка, аграф, пряжка
запор – замок, колодка, засув, защіпка, див. запірка
запорозький – запорізький
запотиличник – гамалик, карк, див. затилок
запояска – див. фартух
заправила – ватажок, привідця, див. забіяка
запрещати – забороняти, заборонити, позабороняти, заказувати, заказати, позака-зувати,
запрошення – запросини
запрошення – це дія
запруда – гата, гатка, загата, гребля, тама
запруджувати – гатити, загачувати, загатити, позагачувати, згачувати, згачити, по-згачувати, тамувати, затамовувати, затамувати, позатамовувати, стамовувати, ста-мувати
запускати – занедбувати, занедбати, позанедбувати, занехаювати, занехаяти, поза-нехаювати, задавнювати, задавнити, позадавнювати, лишати, залишати, залишити, позалишати, полишити
запускати – це бороду
запустілий – спорожнілий, залишений, покинутий, безлюдний, занеханий, зане-дбаний
запущений – див. запустілий
зараз – заразом, водночас, див. враз
зараз – це негайно
заразний – заразливий, заметливий, див. інфекційний
зарево – заграва
зарівно – однаково, також, див. зрівна
заробляющий – заробітний, заробітковий, працівник, робітник
зарошений – зарослий
зарубіжний – закордонний, позамежний, потойбічний
зарубцьовання (мед.) – близна
зарум’янювати (хліб) – загнічувати, загнітити, позагнічувати
заря – заграва, див. зарево
зарябіти (в очах) – міготіти, вимиготіти, замиготіти, змиготіти, помиготіти, мигко-тіти, вимигкотіти, замигкотіти, мерехтіти, замерехтіти, змерехтіти, померехтіти, (на воді) – брижити, забрижити, вибрижувати, вибрижити, збрижувати, збрижити, побрижувати, побрижити, убрижувати, убрижити
заряд – набій, див. патрон, амуніція
заряджати – ладувати, заладовувати, заладувати, позаладовувати, наладовувати, наладувати, поналадовувати, наснажувати, наснадити, понаснажувати. (див. про-тивн. розряджати
заряджувати – це управляти
засахарюватися – цукрітися, поцукрітися, зацукрюватися, зацукрітися, позацук-рюватися, див. сахарити
засвідчення – посвідка, свідоцтво, див. атестат
засвоювати – вчитися, вивчати, вивчити, повивчати, завчати, завчити, позавчати, навчатися, навчитися, понавчатися, учитися, вправлятися, вправитися, повправля-тися, досвідчуватися, досвідчитися, удосвідчитися, опановувати, опанувати, по-впановувати, призвичаюватися, призвичаїтися, удосконалюватися, удосконалити-ся, повдосконалюватися, див. привикати, наловчитися, практикувати
засвоювати – це привласнювати
засекречувати – таємничити, затаємничувати, затаемничити, ховати, заховувати, заховати, приховувати, приховати, сховувати, сховати, посховувати, див. утаюва-ти
засилля – перевага, сила, гора
засипати – засинати, заснути, позасинати, усинати, уснути, повсинати
засипати – це сипати і див. просипати
засідання – нарада, сходини, див. сесія
засідатель (суду) – підсудок
засічка – карб, див. марка
заскакувати – передити, випереджувати, випередити, повипереджувати, випере-джати, упереджувати, упередити, повпереджувати, запопадати, запопасти, поза-попадати, хапати, хапнути, вхопити, ухопити, вихоплювати, вихопити, повихоп-лювати, захоплювати, захопити, позахоплювати, охоплювати, охопити, посхоплю-вати, перехоплювати, перехопити, поперехоплювати, розхоплювати, розходити, порозхоплювати, схоплювати, схопити, посхоплювати, устигати, устигнути, усти-гти, повстигати, встигати, встигнути, встигти
заскакувати – вступати, вступити, завітувати, завітати, відвідувати, відвідати, по-відвідувати, навідуватися, навідатися, провідувати, провідати, загощувати, загос-тити
заскочка – див. запірка
заспаний – заспалий, оспалий, див. сонний
заставати – застигати, застигти, позастигати, устигати, устригнути, повстигати, захоплювати, захопити, позахоплювати, застукати
заставляти – змушувати, змусити, позмушувати, вимушувати, вимусити, повиму-шувати, примушувати, примусити, попримушувати, силувати, зісилувати, приси-лувати, присилити, поприсилувати, приневолювати, приневолити, поприневолю-вати
заставляти (місце) – див. загромождати
застереження – передумова, упереджа, попереджа
застіжка – див. запонка, пряжка
застій – затримка, гайка, загайка, див. затяжка
застрахований – забезпечений, див. страхувати
застрільник – див. забіяка
застрільщик – див. застрільник
застрявати – застрягати, застрягнути, застрягти, позастрягати, захрясати, захряс-нути, позахрясати
заступ – рискаль, копаничка
заступ – це опіка
заступатися – див. заботитися
засуха – посуха
засухостійний – суховитривалий, посуховитривалий
засучувати – засукувати, засукати, позасукувати, закасувати, закасати, позакасува-ти, підкасувати, підкасати, закачувати, закачати, позакачувати, закочувати, зако-тити, позакочувати
затасканий (одяг) – зношений, заяложений, (річ) – затягнений
затаювати – див. засекречувати
затвор – закривка, засувка, гатка, див. запірка, собачка
затворник – див. анахорет
затворяти (двері) – зачиняти, зачинити, позачиняти, див. противн. отворяти
зате – проте, прецінь, але, натомісць, див. усетаки, еднак, всеж
затилля – зад, задвірок, задвір’я, запілля
затилок – потилиця, див. запотиличник
затихший – затихлий, загаслий, згаслий, гаслий
затівати – замірятися, заміритися, збиратися, зібратися, загадувати, загадати, ва-житися, наважуватися, наважитися, поважитися, намагатися, намогтися, пробува-ти, спробувати, опитувати, виспитувати, поспитувати, див. замишляти
затіснений – стиснутий, стиснений, стислий, утиснений, утиснутий, дусливий, ду-сний
затіснювати (гурт) – стискувати, стискати, стиснути, постискати, (зуби) – сціплю-вати, сціпити, посціплювати, (обійми) – обхоплювати, обхопити, пообхоплювати, охоплювати, охопити, посхоплювати, (стосунки) – зближувати, зблизити, позбли-жувати, (чобіт) – муляти, мулити, змулювати, змуляти, змулити, (уста) – стуляти, стулити, постуляти, (у що) – утискувати, утискати, утиснути, повтискувати, убга-ти, поубгати
затія – замір, вигадка, витівка
затьміння – затемка, потьмара, запаморока, (сонця) – затьма
зато – див. зате
затор (гуральн.) – затірка, (леду) – підталина, (люду) – тиснява, затиск, див. загро-мождати
затравлений – див. травити
затрата – витрата, видаток
затрата – це згуба
затруджений – виснажений, знесилений, перевтомлений, утомлений, змарнілий
затрудняти – див. утрудняти
затрудити – це заболіти
затхлий – гнильний, гнилий, зіпсований, вологий, удушний
затяжка – гайка, гаянка, загайка, зволіка, затримка, див. застій
заумний – безглуздий, нісенітний, незрозумілий
Захарій – Захар, Захарко
захват – захоп, запал, загарба
захватний – загарбний, загарбницький, див. імперіялістичний
захватний – захопливий, захопний, звабливий, звабний, вабкий, вабливий, вабний, повабний, привабний, привабливий, знадний, знадливий, принадний, принадливий
захлибатися – захлинатися, захлинутися, позахлинатися, похлинатися, похлинути-ся, схлинатися, схлинутися, посхлинатися
захлиснутися – див. захлибатися
захожий – зайда, приходько, заблуда, приблуда, приплентач, зайшлий, звідній, див. бродяга
зачерк – нарис, див. ескіз, скетч
зачеркувати – закреслювати, закреслити, позакреслювати, викреслювати, викрес-лити, повикреслювати, перекреслювати, перекреслити, поперекреслювати, скрес-лювати, скреслити, поскреслювати
зачим – навіщо, провіщо, пощо, нащо, чом, чому, чого
зачинання – початок, почин, зачин, починок, див. ініціятива
зачинатель – привідця, див. забіяка, застрільник
зачинщик – див. зачинатель
зачот – залік
зачумлений – очманілий, зачманілий, запаморочений, стуманілий, здурілий, чме-лений, тороплений, отетерілий, ошелешений, приголомшений, прибитий, див. ду-рак
зашийник – карк, потиличник, потилиця, див. запотиличник, затилок
зашпилювати – запинати, запнути, позапинати
заштатний – позаскладовий
защита – захист, оборона, охорона, опіка, забезпека
зашищати – захищати, захистити, боронити, обороняти, оборонити, забезпечувати, забезпечити, позабезпечувати, охороняти, охоронити, поохороняти
заява – проголос, оповістка, невідома, свідоцтво, див. меморандум
заявляти – казати, сказати, виказувати, виказати, повиказувати, проказувати, про-казати, попроказувати, висловлювати, висловити, проголошувати, проголосити, попроголошувати, див. об’являти
заядлий – запеклий, завзятий, заповзятий, затятий, упертий, впертий, неполегли-вий, твердий, міцний, напосідливий, настирливий, ретельний, див. заклятий
з... – Коли нема слова з префіксом
з.., див. на літеру без цього префіксу. Напр. зреформувати див. реформувати
збезображувати – спотворювати, спотворити, поспотворювати, калічити, покалі-чити, скалічувачи, перекручувати, перекрутити, поперекручувати
зберегальна каса – щадниця
збиватися (волосся) – лямчитися, залямчуватися, залямчитися
збіглець – див. біженець
зближення – зблиз
зближення – це дія
зборка (одягу) – згортка, зморшка, бриж, брижі, складинка
збруя – зброя
збруя – це кінська
звал – смітник, смітисько, смітярка, смітничка, купа, куписько
званний – кликаний, викликаний, закликаний, накликаний, покликаний, прикли-каний, скликаний, прошений, запрошений, упрошений, спрошений, названий
звати – кликати, кликнути, викликувати, викликати, повикликувати, відкликувати, відкликати, закликати, позакликати, накликувати, накликати, понакликати, окли-кувати, окликнути, перекликувати, перекликати, поперекликувати, покликувати, покликати, прикликувати, прикликати, скликувати, скликати, поскликувати, за-прошувати, запросити, позапрошувати, напрошувати, напросити, понапрошувати, спрошувати, спросити, поспрошувати, гукати, гукнути, гуконути, вигукувати, ви-гукнути, повигукувати, загукати, згукувати, згукати, позгукувати, нагукувати, на-гукати, понагукувати, перегукуватися, поперегукуватися, див. призивати, підзива-ти, підкликувати
звати – називати, назвати, поназивати, називатися, назватися, поназиватися, про-зивати, прозвати, попрозивати, узивати, узвати, повзивати, іменувати, найменову-вати, найменувати, понайменовувати, пойменовувати, пойменувати
зведення (відомостей) – звіт, (документів) – збірка, сукупа, сукупність, (м’язів) – судома, корчі, (рахунків) – підрахунок
зведення – це покритки
звено – ланка, ланець
звергати – скидати, скинути, поскидати, викидати, викинути, повикидати, переки-дати, перекинути, поперекидати, розкидувати, розкидати, порозкидати, валити, за-валювати, завалити, позавалювати, звалювати, звалити, позавалювати, звалювати, звалити, позвалювати, повалювати, повалити, розвалювати, розвалити, порозва-лювати,
звергати – це виригнути
звернення – зворот, заворот, наворот, скрут, оберт
звернення – див. апель, проклямація
зверстовувати (друкар.) – складати, скласти, поскладати, див. наверстовувати
зайняти – вибачати, вибачити, повибачати, дарувати, подарувати, ударувати, пе-репрошувати, перепросити, поперепрошувати, прощати, простити
звисока – згори, згорда, спогорда, див. важничати
звихати – див. вивихувати
звідниця – звабниця, спокусниця, баламутка
звізда – зоря, зорина, зоринка, зориночка, зориця, зорниця, зірниця, зірка, зірочка, зіронька
звіздар – зорій, зорар
звірений – зіставлений, узгіднений
звіринець – звірня, звірняк, звіривник
звірок – звірятко, звіреня, звіринка, звірючка, звіря
звірство – звірячість
звірствувати – катувати, закатовувати, закатувати, позакатовувати, покатовувати, покатувати, скатовувати, скатувати, поскатовувати, мучити, вимучувати, вимучи-ти, повимучувати, замучувати, замучити, позамучувати, змучувати, змучити, по-змучувати, перемучувати, перемучити, поперемучувати, помучувати, помучити, умучувати, умучити, повмучувати
звіряти – зіставляти, зіставити, позіставляти, порівнювати, порівняти, попорівню-вати, узгіднювати, узгіднити, поузгіднювати
звісно – відомо, зрозуміло, звичайно, певно, авжеж, адже, атож, аякже, див. невід-мінно, безпремінно
звозчик – возій, див. шофер, фірман, фурман
зволяти – бажати, забажати, побажати, горазд, прошу, будь ласка, як ваша ласка, див. рачити, позволяти
зв’язь – зв’язок, пов’язь, стосунок, стосунки
згибати – див. загибати
згибати – див. гибнути
зглядно – порівняно, щодо, більш–менш, зглядно
зговір – змова
зговірливий – згідливий, лагодливий, поступливий, податливий, плохий, сумир-ний, потульний, уклінний, покірний, див. смирний, покійний, кроткий, робкий
зговорюватися – змовлятися, змовитися, позмовлятися, домовлятися, домовитися, подомовлятися, умовлятися, умовитися, повмовлятися, згоджуватися, згодитися, позгоджуватися, погоджуватися, погодитися, порозуміватися, порозумітися
згризота – гризота, муки, скруха, див. скорб, ностальгія, печаль, тоска, хандра
згрубша – загально, назагал, приблизно, більш–менш, у головному
згрудитися – див. товпитися
згружати – виладовувати, виладувати, повиладовувати, зладовувати, зладувати, позладовувати, вивантажувати, вивантажити, повивантажувати, звантажувати, звантажити, позвантажувати,
згружати – це місити дорогу
згущений – згуслий, див. конденсований
ЗДА – див. Сполучені Штати А.
здвиг – рух, порух, зрух, посув, хода, похід
здержаний – стриманий, поміркований, помірний, невибагливий, невимогливий
здержаний – потамований, притамований, стамований, утамований, загамований, згамований, погамований, угамований, втихлий, утихлий, затихлий, притихлий, притишений, стишений, утишений
здержувати – гамувати, погамувати, загамовувати, загамувати, позагамовувати, згамовувати, згамувати, позгамовувати, угамовувати, угамувати, повгамовувати, заспокоювати, заспокоїти, позаспокоювати, приборкувати, приборкати, поприбор-кувати, спинювати, спиняти, спинити, поспинювати, поспиняти, зупиняти, зупи-нити, позупиняти, повпинювати, повпиняти, припинювати, припиняти, припини-ти, поприпиняти, упиняти, упинити, повпиняти, тамувати, затамовувати^ затаму-вати, позатамовувати, потамовувати, потамувати, притамовувати, притамувати, стамовувати, стамувати, постамовувати, утамовувати, утамувати, повтамовувати, тримати, затримувати, затримати, позатримувати, перетримувати, перетримати, поперетримувати, потримувати, потримати, притримувати, притримати, попри-тримувати, утримувати, утримати, повтримувати, уговтувати, уговтати, повговту-вати, укоськувати, укоськати, повкоськувати, ускромляти, ускромити, повскром-ляти, див. держати, підкоряти, підчиняти, подавляти, придержувати, смиряти, під-неволювати
здетермінованість – див. рішучість
здільно – відрядне, відкавалка
здняток – див. знімок
здобний (хліб) – здобрений, засмачений
здоровань – дебелень, дебеляка, див. здоровило, здоровезний
здоровань – це доброго здоров’я
здороватися – вітатися, звітатися, повітатися, привітатися, рукатися, зарукатися, зрукатися, порукатися, чоломкатися, зічоломкуватися, зічоломкатися, обчоломку-ватися, обчоломкатися, пообчоломкуватися, почоломкуватися, почоломкатися, перечоломкуватися, перечоломкатися, поперечоломкуватися
здоровезний – великий, див. колосальний, здоровань, прездоровий
здорованний – див. здоровезний
здоровецький – див. здоровезний
здоровило – велетень, велет, моцак, моцар, одоробало, див. гігант, великан, здоро-вань
здоровіти – одужувати, одужати, поодужувати, видужувати, видужити, повидужу-вати, здужувати, здужати, поздужувати
здорово – дуже, вельми, надто, міцно
здорово – це здоров’яно
здравиця – уздоровня, видужня, див. курорт
здрастуй – бувай здоров, добрий день, добра ніч, добрий вечір
здріти – див. видіти
здря – див. напрасно, зря
здувати – див. дути
здуру – дурепно, бевзня, тумака, дуриндо, дурісно, подурному
здушувати – див. гнітити, нагнітати, пресувати, роздушувати
Зевс – батько богів, див. Юпітер
зелень – зеленощі, зелення, зело, зілля, зіллячко, клечання, руна, рунь, вруно, вру-на
землекоп – грабар, копач
землероб – рільник, орач, плуготар, селянин, див. ратай, хлібороб
землеробство – рільництвоь див. агрикультура, хліборобство
землесос – див. ескаватор
землечерпалка – див. ескаватор
земський – земний
зеніт – найвище, щонайвище, див. верх
зенітна (гармата) – височинна
зерно (у коморі) – збіжжя, див. зернові культури
зернові культури – збіжжя, пашня
зерно – це окреме зернятко
зеркало – дзеркало, дзеркальце, люстро, люстерко, люстеречко, лустеречко
зеро – нуля
зефір – вітерець
З’єднані Держави Америки (ЗДА) – Злучені Американські Стейти (ЗАС)
зживати – вибавлятися, вибавитися, повибавлятися, збувати, збути, позбувати, збуватися, збутися, позбуватися, звільнятися, звільнитися, позвільнятися, увільня-тися, увільнитися, поувільнятися, здихуватися, здихатися, поздихуватися, скарас-куватися, скараскатися, поскараскуватися, спекуватися, спекатися, поспекуватися
зживати – відживати, віджити, повідживати, переживати, пережити, попережива-ти, проживати, прожити, перебувати, перебути
зживатися – звикати, звикнути, позвикати, звикатися, звикнутися, позвикатися, навикати, навикнути, понавикати, обвикати, обвикнути, обвикти, пообвикати, об-викатися, обвикнутися, обвиктися, пообвиоббуватися, оббутися, пооббуватися, оговтуватися, оговтатися, пооговтуватися, обзвичаюватися, обзвичаїтися, пооб-звичаюватися, зізвичаюватися, зізвичаїтися, позізвичаюватися, назвичаюватися, назвичаїтися, поназвичаюватися, узвичаюватися, узвичаїтися, поузвичаюватися
ззиратися – дивитися, видивлятися, видивитися, повидивлятися, задивлятися, за-дивитися, позадивлятися, додивлятися, додивитися, пододивлятися, надивлятися, надивитися, понадивлятися, обдивлятися, обдивитися, пообдивлятися, подивити-ся, придивлятися, придивитися, попридивлятися, удивлятися, удивитися, повдив-лятися
зиб – брижі
зигзаг – кривуля, карлючка
зимою – взимі, узимі, узимку
зібрання – збір, збори, збірка
зібрання – це дія
зів – пащека
зівака – ґава, гавря, солопій, розтелепа
зівати – зіхати, зіхнути, зазіхати, позіхати, позіхнути
зівати – ґавити, вигавлювати, вигавити, повигавлювати, зігавлювати, зігавити, по-зігавлювати, згавлювати, згавити, позгавлювати, прогавлювати, проґавити
зівок – позіх
зізвати – див. звати
зізла – злостиво, злісно, люто
Зінаїда – Зінька
зіниця – чоловічок, зінька, див. зрачок, ірис
Зіновій – Зінько
зірвиголова – див. урвиголова
зіркий – гострозорий, проникливий, пильний
зіставати – лишати, лишити, залишати, залишити, позалишати, облишати, обли-шити, пооблишати, полишати, полишити, кидати, покидати, покинути, цуратися, відцуратися, зіцуратися, відсахуватися, відсахнутися, зіяти – глибочіти, заглибочі-ти, зіглибочіти, углибочіти
з’їжуватися – щулюватися, щулитися, зіщулюватися, зіщулитися, пощулюватися, пощулитися, кулитися, скулюватися, скулитися, поскулюватися, бгатися, зібгати-ся, убгатися, нітитися, знічуватися, знітитися, унітитися, гордитися, з’юрдитися, виюрдитися, див. корчитися, морщинитися
зйомка – фото, фотографія
злаки – зілля, зіллячко, збло, збіжжя, див. зелень
злий – лютий, розлютований, скажений, оскаженілий, шалений, несамовитий, жо-рстокий, нелюдяний, злосний, див. сердитися, вовкодух, фурія
злитися – див. сердитися, біснуватися, яритися
зліва – ліворуч
злоба – лють, сказ, скаженість, злосливість, зненавида
злободенний – начасний, сучасний, поточний, див. актуальний
зловіщий – лиховісний, зловорожий
зловонець – смердюк, смердючка
зловредний – шкідливий, згубливий, вадливий, вадкий
злодіяння – злочин
зложити – класти, складати, скласти, поскладати, викладати, викласти, повиклада-ти, закладати, закласти, позакладати, накладати, накласти, понакладати, обклада-ти, обкласти, пообкладати, перекладати, перекласти, поперекладати, підкладати, підкласти, попідкладати, покладати, покласти, прикладати, прикласти, розкладати, розкласти, порозкладати, укласти, повкладати
злополучний – нещасний, нещасливий, лихий, бідолашний
злорадний – див. саркастичний
злословити – див. дискредитувати
злоумишлений – зловмисний, навмисний, умисний, злочинний
злоумишляти – див. інтригувати, затівати, замишляти, дискредитувати
злощасний – знедолений, див. злополучний
злюка – вовкодух, див. злий
змагання – змаг, змага, боротьба, суперництво, див. конкуренція, спорт
змикати (очі) – плющити, заплющувати, заплющити, позаплющувати, приплющу-вати, приплющити, поприплющувати, сплющувати, сплющити, посплющувати, склеплювати, склепляти, склепити, посклеплювати, посклепляти, (губи) – стулю-вати, стуляти, стулити, постулювати, постуляти
змисл – зміст, глузд, тяма, розуміння– див. сенс, рація
змисл – це зору, слуху з.
змичка – зв’язок
змій – див. змія, дракон
змій – це паперовий дитячий
зміновіховець – див. дисидент, опортуніст, реалітетник, конформіст
змінчивість – мінливість
змішане – суміш
зміщати – совати, сунути, висовувати, висунути, відсовувати, відсунути, засовува-ти, засунути, насовувати, насунути, посовувати, посувати, посунути, пересовува-ти, пересунути, посовувати, просовувати, просунути, розсовувати, розсунути, усо-вувати, усунути
змія – гадюка, див. гад, змій
зморщений (обличчя) – зморшкуватий, (овоч) – морхлий, поморхлий, плюский
змрок – сутінок, сутінки, сутінь, присмерк, присмерки, померки
змучений – виснажений, здорожений, зморений, знеможений, знесилений, охля-лий, присталий, спрацьований, стомлений, потомлений, утомлений
змучуватися – виснажуватися, виснажитися, повиснажуватися, знемогати, знемог-ти, знеможіти, знесилюватися, знесилитися, познесилюватися, моритися, зморю-ватися, зморитися, позморюватися, уморюватися, уморитися, повморюватися, ну-діти, занудіти, знудіти, знуджуватися, знудитися, познуджуватися, нануджувати-ся, нанудитися, понануджуватися, понивати, понити, занивати, занити, знивати, знити, спрацьовуватися, спрацюватися, поспрацьовуватися, томитися, натомлюва-тися, натомитися, понатомлятися, потомлюватися, потомитися, стомлюватитя, стомитися, постомлюватися, утомлюватися, утомитися, повтомлюватися, ухекува-тися, ухекатися, повхекуватися, захекуватися, захекатися, позахекуватися, ухор-куватися, ухоркатися, захоркуватися, захоркатися, позахоркуватися, схоркуватися, схоркатися, посхоркуватися, див. обезсилювати
знак – познака, позначка, карб, див. марка, сигнал
знакомий – знайомий, знайомець
знакомитися – знайомитися, зазнайомлюватися, зазнайомитися, позазнайомлюва-тися, назнайомлюватися, назнайомитися, поназнайомлюватися, познайомлювати-ся, познайомитися, узнайомлюватися, узнайомитися, повзнайомлюватися, запізна-ватися, запізнатися, позапізнаватися, спізнаватися, спізнатися, поспізнаватися
знаменитий – славетний, славний, уславлений, визначний, великий
знаменувати – значити, визначувати, визначати, визначити, повизначувати, пови-значати, зазначувати, зазначати, зазначити, позазначувати, означувати, означати, означити, поозначувати, позначувати, позначати, позначити, доводити, довести, подоводити, показувати, показати, свідчити, засвідчувати, засвідчити, позасвідчу-вати, посвідчувати, посвідчити,
знамя – прапор, стяг, майва, корогва, корогов, хоругва, див. флаг, орифляма, фама
знароку – див. нарошно
знаскоку – випадом, нападом, раптом, раптово, умить, миттю, трибом, стрибком, див. враз, моментально, скоро
знатний – вельможний, мостивий, значний, див. знаменитий, іменитий
знатурений – див. упорний
знать – великопанство, вельможі
знахар – чаклун, ворожбит, див. колдун, мольфар, хіромант, маг, чародій
значення – зміст, розуміння, думка, тямка, тямність, вияв, вимова, вага, вартість, ознака, див. контест, семантика
значення – це карбовання
значити – визначувати, визначити, повизначувати, зазначувати, зазназначити, по-зазначувати, означувати, означати, поозначувати, узначувати, узначити, повзначу-вати, накреслювати, накреслити, понакреслювати, окреслювати, окреслити, під-креслювати, підкреслити, попідкреслювати, обумовлювати, обумовити, зумовлю-вати, зумовити, тлумачити, витлумачувати, витлумачити, повитлумачувати, роз-тлумачувати, розтлумачити, порозтлумачувати, стлумачувати, стлумачити, пост-лумачувати, див. інтерпретувати
значити – див. маркувати
значить – отже, себто, мовляв
значно (ніж) – набагато, багато, далеко, видатно
значущий – промовистий, багатомовний, виразний, значливий
зневірення – зневіра
зневірення – це дія
знеможення – знемога
знеможення – це дія
знемощіти – див. чахнути
знесення – уневажнення, див. касація
знесення – це принос
зниження – знижка
зниження – це дія
знизу – здолу, здолини, зісподу, ізсподу, сподом
зніжуватися – розпещуватися, розпеститися, порозпещуватися, випещуватися, ви-пеститися, повипещуватися, спещуватися, спеститися, поспещуватися
знімач – див. фотограф, геометр
знімок – фото, фотокартка, світлина, див. зняток
знобити – морозити, лихоманити, тіпати, зиміти
зносини – стосунки, див. відносини
зносити – терпіти, витерплювати, витерпіти, повитерплювати, натерплюватися, натерпітися, понатерплюватися, стерплювати, стерпіти, постерплювати, витриму-вати, витримати, повитримувати, стримуватися, стриматися, постримуватися
зоб – воло
зов – клич, поклик, заклик, запросини, див. зазив, апель
зовсім – див. цілком
зодіжний – одяговий, одяглий
зодчество – архітектура, будівництво
зодяг – див. одіяння
зоїл – присіка
зола – попіл, присок, приск
золити – лужити, видужувати, вилужити, повилужувати, злужувати, злужити, по-злужувати, налужувати, налужити, поналужувати, подужувати, полужити, улужу-вати, улужити, повлужувати
золовка – зовиця
золотник (машин.) – сувачка
золотовишиваний – гаптований
золотуха (мед.) – жовниця, див. скрофульоза
зольник – попільня, попільниця
зона – смуга, пасмуга, пас, стяга, (поля) – різа
зона – це засніт на збіжжі
зональний – смуговий, смужний
зонд – пробник, штир
зондувати – штирювати, виштирювати, виштирити, повиштирювати, зіштирюва-ти, зіштирити, позіштирювати, обштирювати, обштирити, пообштирювати, по-штирювати, поштирити
зонтик – дощар, див. парасоля, омбрель
зоологія – тваринознавство
зоопаразит – твариногалапас
зоотехнік – тваринознавець
зосібна – зокрема, окремо, відокремлено, наріжно, поодинці, див. відрубне, сепа-ратний
зразець – зразок, взірець, взір, штиб, див. кшталт
зразу – див. враз
зрачок – див. зіниця
зрівна – однак, однаково, однаковісенько, див. зарівно, рівний
зрідка – подеколи, уряди-годи, коли-не-коли, десь-колись, подекуди, де-де, де-не-де, десь-не-десь, див. рідко
зрізаний – витнутий, зітнутий, витятий, відтятий, підтятий, перетятий, потятий, розтятий, стятий, утятий
зрізна – див. зосібна
зрілий (овоч) – стиглий, достиглий, вистиглий, перестиглий
зрілий (хлопець) – дійшлий, мужній, змужнілий
зріти – див. спіти
зріще – видовисько, видиво, дивовижа, (театр.) – вистава
зрослий – дорослий, дійшлий
зрошувати – кропити, закроплювати, закропити, позакроплювати, накроплювати, накропити, понакроплювати, окроплювати, окропити, поокроплювати, покроплю-вати, покропити, скроплювати, скропити, поскроплювати, поливати, полити, по-лляти, заливати, залити, залляти, позаливати, зливати, злити, зілляти, позливати
зря – див. напрасно, здря
зряду – див. підряд
зсідатися (кров) – стинатися, (молоко) – вурдитися, звурджуватися, звурдитися, позвурджуватися, скипатися, скипітися, поскипатися. (тканина) – збігатися, збіг-тися, позбігатися
зсідок – див. гуща
зсподу – див. знизу
зсякати – сохнути, охнути, висихати, висохнути, висохти, повисихати, засихати, засохнути, засхнути, позасихати, усихати, усохнути, усхнути, повсихати, вичерпу-ватися, вичерпатися, повичерпуватися
зубило – долото
зубодер – зубар, див. дентист
зубоскал – смішко, сміхун, сміхунка, сміхотун, сміхотунка, сміюн, сміюха, смію-шечка, реготун, реготуха, реготушка, реготушечка, див. скалозуб
зубоскалити – жартувати, вижартовувати, вижартувати, зажартувати, зіжартовува-ти, зіжартувати, пожартовувати, пожартувати, веселити, звеселювати, звеселити, позвеселювати, розвеселювати, розвеселити, порозвеселювати, сміятися, засміяти-ся, насміятися, посміятися, пересміятися, просміятися, розсміятися, реготіти, заре-готіти, нареготітися, пореготіти
зубрити – щербити, вищерблювати, вищербити, повищерблювати, зіщерблювати, зіщербити, позіщерблювати, надщерблювати, надщербити, понадщерблювати, пощерблювати, пощербити
зубрити (вивчати) – визуджувати, визудити, повизуджувати, товкти, витовкчува-ти, витовкти, повитовкчувати, стовкчувати, стовкти, постовкчувати
зубчатка (машин.) – триб, трибок
зуд – сверблячка
зуміватися – дивуватися, здивовуватися, здивуватися, поздивовуватися, надивову-ватися, надивуватися, понадивовуватися, подивовуватися, подивуватися, удивову-ватися, удивуватися, повдивовуватися, чудуватися, зачудовуватися, зачудуватися, позачудовуватися, зічудовуватися. зічудуватися, позічудовуватися, начудовувати-ся, начудуватися, поначудовуватися
зусім – див. зовсім
зціляти – гоїти, вигоювати, вигоїти, повигоювати, загоювати, загоїти, позагоюва-ти, згоювати, згоїти, позгоювати, погоювати, погоїти, пригоювати, пригоїти, по-пригоювати, лікувати, виліковувати, вилікувати, повиліковувати, зліковувати, злі-кувати, позліковувати, підліковувати, підлікувати, попідліковувати, уліковувати, улікувати, повліковувати
зчеркувати – викреслювати, викреслити, повикреслювати, закреслювати, закрес-лити, позакреслювати, перекреслювати, перекреслити, поперекреслювати
зчленовувати – з’єднувати, з’єднати, поз’єднувати, об’єднувати, об’єднати, по-об’єднувати, поєднувати, поєднати, приєднувати, приєднати, поприєднувати, лу-чити, злучувати, злучити, позлучувати, залучувати, залучати, залучити, позалуча-ти, получувати, получити, прилучувати, прилучити, поприлучувати, (мотуз) – сто-чувати, сточити, посточувати
ЗША (З’єднані Штати Америки) – ЗАС (Злучені Американські Стейти)
зштовхувати – зіштовхувати, зіштовхнути, позіштовхувати, виштовхнути, пови-штовхувати, відштовхувати, відштовхнути, повідштовхувати, підштовхувати, підштовхнути, попідштовхувати, поштовхувати, поштовхнути, проштовхувати, проштовхнути, попроштовхувати, розштовхувати, порозштовхувати, пхати, пхну-ти, випихати, випхати, випхнути, повипихати, відпихати, відіпхнути, відпихнути, повідпихати, напихати, напхати, пропихати, пропхати, попропихати, розпихати, розіпхати, розпихнути, порозпихати, спихати, зіпхнути, поспихати, упихати, упхнути, упхати, повпихати, тручати, трутити, витручувати, витрутити, повитру-чувати, відтручувати, відтрутити, повідтручувати, потручувати, потрутити, стру-чувати, струтити, постручувати
зшурюватися – див. з’їжуватися
зюд – південновітер
зяб – зябля
зябнути – мерзнути, мерзти, змерзати, змерзнути, позмерзати, намерзати, намерз-нути, понамерзати, обмерзати, обмерзти, пообмерзати, померзнути, примерзати, примерзнути, промерзати, промерзнути, див. прозябати
зяяти – див. Зіяти

 

Пошук на сайті

Що маємо