Логін
Пароль
 
Реєстрація
Забули пароль
Митці нашого часу
Митці минулого

Словник чужомовних слів Павла Штепи, літера М


М

мавзер – пістоля, див. револьвер
мавзолей – могильня, див. усипальниця, нагробок
маг – чарівник, чаклун, характерник, див. колдун, мольфар, хіромант, чародій
магазин – крамниця, крамничка, комора, склад, шпіхляр, див. лабаз, склеп
магазинер – комірник, крамар, продавець, продавчиня
маганізувати – складати, скласти, поскладати, покладати, покласти, накладати, на-класти, понакладати
Магдалина – Магда
магістраля – головний шлях, вулиця, див. автострада
магістрат – управа міська
магічний – чаклунський, чарівний
магія – чаклунство, див. теургія
магнати – можновладця, вельможа, великопан, див. потентат
магометанство – мохамедство, іслям
мадам – пані, паня, панія, панійка, паніматка, паніматуня, паніматуся, див. місіс
мадароза (мед.) – лисення
мадмуазель – панна, панночка, панянка, паннуня, паннуся, паннуненька, паннусе-нька, див. юнка
Мадонна – Мати Божа, Божа Мати, Матінька Божа, Пресвята Мати
мадяр – угрин, угор, (вона) – угринка, угорка, (воно) – угринчук, угорчук, угриня
Мадярщина – Угорщина
маестозо (муз.) – урочисто
маестро – майстер, (вона) – майстриня (дружина) – майстриха, учитель, (вона) – учителька, (дружина) – учительша
мажоритарний – більшістєвий
мажорний (муз.) – бадьорий, веселий, радісний
мазати (маслом) – мастити, вимащувати, вимастити, повимащувати, змащувати, змастити, позмащувати, намащувати, намастити, понамащувати, намастити, пона-мащувати, див. грязити
мазати – це глиною хату
мазатися – див. грязити
мазильник – мазій, (вона) – мазійка
мазь – масть, мастило, сморовидло
маїс – кукурудза
май – травень
май – це майже
майовка – веснівка, див. пікнік, погулянка, фестин
майор – надсотник, підполковник
майорат – першість, див. примогенітура
макаронізм (мови) – див. суржик
макета – модло, шкиль, зразок, див. модель, шаблон
маклер – посередник, див. агент, куртьє
маклерувати – посередничати, посередничити, запосередничати, запосередничйти, спосередничати, спосередничйти
макро... – велике...
макродактиль – довгопалий
макрокосм – всесвіт
макроцефал – великоголовець
максима – засада основна
максималізм – надмірність
максимальний – найбільший, якнайбільший, щонайбільший, найвищий, якнайви-щий, щонайвищий
макулятура – мотлох, див. барахло, хлам
макушка – верхівка, верх, (голови) – маківка, маківочка, (гоцц) – верховина, вер-ховинка, шолопок, шолопочак, (дерева) – вершок, вершечок, див. вершок, пік, шпиль
малакологія – м’якунознавство
малишко – маля, малятко, маляточко, малюк, маленя, малеча, мале, малюсінький, манюсінький, немовля, немовлятко, немовляточко, приземок, див. кришка, кара-пуз, младенець, молокосос
маловір – недовірок, невіра, див. апоретик, скептик
малограмотний – малописьменний
малодоходний – малоприбутковий
малодушний – слабодух, потульний, плохий, покірний, боягуз, страшко, страхо-пуд, див. робкий, смирний, трус, кроткий, покійний, зговірливий
малодушничати – боятися, побоятися, зневірятися, зневіритися, позневірятися, ко-ритися, покоритися, скорюватися, скоритися, поскорюватися, лякатися, злякатися, налякатися, перелякатися, полякатися, піддаватися, піддатися, попіддаватися, уступати, уступити, поступатися, поступитися, хилитися, похилитися, нахилятися, нахилитися, понахилятися, схилятися, схилитися, посхилятися
малоїмущий – незаможний
малокаліберний – маломірний
малокваліфікований – маловартний
малокормний – малогодований
малокров’я – недокрів’я, див. олігемія
малолітній – замолодий, недошлий
малоплодючий – малородючий
малопомітний – малозауважний, малобачний
малопродуктивний – маловидатний
малорентабельний – малопоплатний
малорозбірливий (письмо) – нечиткий, тяжкочитний
малорос (теперішній) – малоукраїнець, див. хохол, реалітетник, сервіліст
малорослий – низькорослий
малосильний – малосилий, кволий, хирлявий, див. чахлий, мізерний, астенічний, тощий, худосочний, сухопарий
малосімейний – малородинний
малостійкий – нетривкий, несталий, хиткий, хитливий, хитлявий,
малотиражний – малонакладний
малоуспіваючий – відсталий, позадній, дурнуватий, запізнілий
малоуспішний – даремний, надаремний, марний, невлучний, хибливий
малоцінний – маловартий, маловартісний
малочислений – нечислений
малувате – обмаль, намаль, замало
малярія – див. лихорадка, пірексія, палюдиюм
мальконтент – нарікайло
мальтретувати – гребувати, гребати, зігребувати, зігребати, погребувати, погреба-ти, зневажувати, зневажати, зневажити, позневажувати, позневажати, нехтувати, знехтовувати, знехтувати, познехтовувати, понехтовувати, понехтувати, помітува-ти, помітати, помести, див. ігнорувати, дискримінувати, прозирати
мамалогія – ссавцезнавство, див. мастозоологія
мамалія (тварини) – ссавці
мамелюк – гайдук, сердюк (єгипетський)
мамона (грощі, золото) – грошелюбство, грошежадоба, зажерливисть, захланність
мамонт – мамут
мамочка – мамійка, мамієчка, мамонька, мамуля, мамуня, мамунечка, мамунька, мамуся, мамусечка, мамусінька, мамця, матінка, матіночка, матуся, матусечка, ма-тусенька, неня, ненечка, ненька
манатки – речі, надібок, майно, добро
манганія – штукарство, див. комедіян, кльовн
мандарин – шляхтич (китайський)
мандат – уповноважа
маневри – вправи (військові)
маневрувати – сунутися, висуватися,, висунутися, повисуватися, насуватися, на-сунутися, понасуватися, пересуватися, пересунутися, попересуватися, посуватися, посунутися, розсуватися, розсунутися, порозсуватися, усуватися, усунутися, по-всуватися, рушати, рушити, вирушати, вирушити, повирушати, зрушуватися, зру-шитися, позрушуватися, див. комбінувати
манеж – майданчик (кінний)
манежити (коней) – див. тренувати
манекен – бовван, фігура, робот
манера – повадка, поведінка, див. кшталт
манерний – маніжний, комиза, панько
манжета – чохла, чохолка, менкет, зап’ясничка, нарукавка
манити – див. заманювати, підманювати, приманювати
манити – це марити
манишка – нагрудка
манікюр – рукодогляд
маніпулювати – див. вертити, виляти, обманювати
манір – спосіб, лад, зразок, штиб, шталт, кшталт
маніритися – кривулятися, викривулятися, викривулитися, накривулятися, накри-вулитися, покривулятися, покривулитися, скривулятися, скривулитися, маніжити-ся, виманіжуватися, виманіжитися, зманіжуватися, зманіжитися, позманіжуватися, наманіжуватися, наманіжитися, понаманіжуватися, поманіжуватися, поманіжити-ся, уманіжуватися, уманіжитися, повманіжуватися, удавати, удати, повдавати
манірка – їдунка, кухоль, див. фляшка
манірний – удаваний, неприродній, див. маніритися
манірничати – див. маніритися
маніфест – проголоска, слово, звернення, див. деклярація, універсал, послання
маніфестація – показ, вияв
маніфестувати – показувати, показати, вказувати, вказати, указувати, повказувати, виявляти, виявити, повиявляти, підтримувати, пидтримати, див. демонструвати
манія – жага, шаленство
маніяк – шаленець, див. безумний
манкірувати – уникати, уникнути, ухилятися, ухилитися, ухильнутися, нехтувати, занехтовувати, занехтувати, знехтовувати, знехтувати, познехтовувати, занехаю-вати, занехаїти, позанехаювати, занедбувати, занедбати, позанедбувати
манко – нестача, брак
манколія (мед.) – маяч (горячкова)
манна – каша, кашечка, пожива (небесна)
манометр – тискомірка
мансарда – піддашшя
мантиля – накидка, див. одіяння
мантія – кирея, керея, див. одіяння, тога
манто – див. мантилья
манукаптор – заручник, див. гарантор
манус – див. манускрипт
манускрипт – рукопис, машинопис, див. манус
мануфактура – виріб, виробництво
мануфактурний – блаватний
мануфактурник – виробнич
манципація – успадок
маразм – занепад (духовий), бруд (моральний), дикунство
марати – див. грязити
марганець – манган
маргаритка – стокротка
маргінес – берег, скрайка
марина – моремалюнок
маринала – меживо
маринувати – межити, змежувати, змежати, позмежувати, намежувати, намежати, понамежувати, помежувати, помежити
маріонетка – лялька, підголосок, попихач, потакайло
марка – карб, карбіж, знак, зазнак, познак, значок, значка, зазначка, позначка, бир-ка, бирька, див. помітка, ремарка
марка (поштова) – значок
маркантний – яскравий, показний, надзвичайний, див. помітний
маркер – значка
марківник – значій
маркірувальник – див. марківник
маркірувати – значити, зазначувати, зазначати, зазначити, позазначувати, позазна-чати, обозначувати, обозначати, обозначити, позначувати, позначати, позначити, карбувати, викарбовувати, викарбувати, повикарбовувати, закарбовувати, закар-бувати, позакарбовувати, накарбувати, понакарбовувати, покарбовувати, покарбу-вати, скарбувати, поскарбовувати, таврувати, витавровувати, витаврувати, повита-вровувати, затавровувати, затаврувати, позатавровувати, натавровувати, натавру-вати, понатавровувати, потавровувавати, ставровувати, ставрувати, поставровува-ти, утавровувати, биркувати, вибирковувати, вибиркувати, повибирковувати, за-бирковувати, забиркувати, позабирковувати, набирковувати, набиркувати, пона-бирковувати, побирковувати побиркувати
маркітант – торгівець, мендляр
марксизм – марксівщина
маркувати – див. маркірувати
маркшейдер – інженер (копалевий)
марля (мед.) – сівка
мармеляда – повидло
мародер – грабіжник, злодій, див. бандит
мародерствувати – грабувати, зіграбовувати, зіграбувати, позіграбовувати, награ-бовувати, награбувати, понаграбовувати, обграбовувати, обграбувати, пограбову-вати, пограбувати, розграбовувати, розграбувати, порозграбовувати, красти, ви-крадати, викрасти, повикрадати, накрадати, накрасти, понакрадати, обкрадати, об-красти, пообкрадати, покрасти, розкрадати, розкрасти, порозкрадати, скрадати, скрасти, поскрадати
март – березень
мартир – мученик, див. страдати
мартирологія – мученикоопис
мартопляс – блазень, див. кльовн
Марфа – Марта
марципан – тісточко (горіхове)
марціяльний – войовничий
марш – похід, хода, див. дефіляда, процесія
марш! – руш!, гайда!, геть!
марші – болота (осушені)
маршрут – напутька
маршувати – крокувати, викроковувати, викрокувати, повикроковувати, закроко-вувати, закрокувати, покроковувати, покрокувати, прокроковувати, прокрокувати, скроковувати, скрокувати, іти, йти, ходити, виходити, вийти, повиходити, відхо-дити, відійти, повідходити, заходити, зайти, позаходити, надходити, надійти, при-ходити, пройти, переходити, перейти, попереходити, див. дефілювати
мар’яж – шлюб
маса – загал, юрба, гурт, гурма, гаймін
масажувати – терти, потерти, витирати, витерти, повитирати, розтирати, розтерти, порозтирати, стирати, стерти, постирати, утирати, утерти, повтирати, див. масиру-вати
масакрувати – вбивати, убити, повбивати, вибивати, вибити, повибивати, забива-ти, забити, позабивати, перебивати, перебити, вигублювати, вигубити, повигуб-лювати, згублювати, згубити, позгублювати, вішати, повісити, вивішувати, виві-шати, повивішувати, повішувати, повісити, перевішувати, перевісити, попереві-шувати, нищити, понищити, винищувати, винищити, повинищувати, знищувати, знищити, познищувати, стріляти, вистрілювати, вистріляти, повистрілювати, за-стрілювавати, застрілити, позастрілювати, перестрілювати, перестріляти, пострі-лювати, постріляти, розстрілювати, розстріляти, порозстрілювати, див. ліквідува-ти
масив – суціль, сукуп, простір
масивний – суцільний, щільний, твердий, дебелий, див. компактний
масирувати – див. масажувати
маска – личина, личка, машкара
маскувати – личкувати, поличкувати, заличковувати, заличкувати, позаличковува-ти, заличинювати, заличинити, позаличинювати
маслина – оливка
масло (рослин.) – олія, олій
масло – це коров’яче
маслобойня – оліярня, олійня
маслозавод – див. маслобойня
маслоробня – масляниця, молочарня
масляний – масний, масткий
мйсляниця (свято) – масниця
маслянка – мастилка, олійничка
маслянка – це сколотини
масово – загалом, загально, гуртово, на гурт, всезахопливо, широкопоширено
масонство – вільномулярство
мастак – митець, майстер, (вона) – митиця, майстриня
масталгія (мед.) – грудобіль, див. носталгія
мастистий – див. солідний, репрезентабельний
мастит (мед.) – грудниця
мастильник (людина) – мастич
мастозоологія – ссавцезнавство, див. мамалогія
мастурбація – малахвія, див. онанізм
масувати (вийсько) – стягувати, стягати, стягнути, постягувати, постягати, нако-пичувати, накопичити, понакопичувати
масштаб – скаля, мірило, див. скала, мірка
мата – мачула, постілка, доріжка, помістка
матадор – бикозмагун
Матвій – Матяш
матеологія – балаканина
материк – суходіл, див. твердь
материк – це підґрунт
матерія – тканина, тканка, тканинка, тканинонька, тканиночка
матерія – речовина
матерія (мед.) – гній
матеріял – знадіб, знадібки, знадоби, сировина, див. причинок
матеріялізований – здійснений, зроблений, уречевлений
матеріялізувати – див. організовувати, реалізувати, формувати
матине – ранок, див. утреня
матовий – тьм’яний
матрац – сінник
матрикуля – залічниця
матримоніяльний – шлюбний
матрона – паніматка, див. матушка
матрос – морець, див. моряк
матура – дійшлість, див. малолітній
матура (шкільна) – див. абітурієнт, градуант
матушка – паніматка, див. матрона
матч – розгра, змаг, див. турнір, розиграш
матюк – московізм
мафія – зграя, ватага (таємна) див. пантократія
махина – озія, громаддя, величезне
махінація – ошуканство, див. обманщик, обманювати
маховик – крутничка
махорити – див. обманювати
махровий – волохатий, див. косматий
мачта – щогла, щоглиця
машинально – зазвично, саморушно, знехотя, несвідомо, див. автоматично, мимо-волі
машиністка (канцеляр.) – писарка
машинка (писальна) – писалка
маюскул – літера (велика), (див. против. мініскул)
маятник – коливальце
мгла – мла, імла, мряка, мрячка, морок, негура, курище, суга, юга
меандр – безконечка
мебель – мебля
мебліровка – меблі, устаток, устатки
мегаломан – зарозумілець, мудрагель, всезнайко, див. сноб, честолюбець
мегалофонний – голоснючий
мегалоцефал – головань, головатий, головко
мегафон – див. рупор, мікрофон
мегера – див. фурія
медаля – відзнака, див. орден
медальйон – образочок
медвідь (він) – ведмідь, ведмедяка, (вона) – ведмедиха, ведмедка, (воно) – ведмед-ча, ведмедя, ведмедятко, ведмеденя, ведмежа, ведмежатко, (малий) – ведмедик, ведмедько, ведмедчук, ведмедюк
Медея – жінка (мстива)
меджілас – парлямент (турецький)
медикамент – лік, див. лікарство
медикастер – лікарух, лікарило
медитація – міркування, роздум, обдум
медитувати – див. мислити
медичний – лікарський, лікувальний, лічницький, лічничий
медіум – посереддя, посередництво, проміжок, середовище
медіяльний – середовий, середущий
медіятор – посередник
медпункт – стація (лікарська)
медреса – школа (мохамедська вища), див. мектебе
медсестра – піклунка, див. сестра
милосердя, сиділка
медулярний (мед.) – мозковий
мезальянс – шлюб (недопарний)
мезентерій (анатом.) – брижа
мезо... – середньо...
мезокардій – оточина (серцева)
мезонін – напівповерх
мейд–ін – зроблено в...
мектебе – школа (мохамедська нижча)
мелазма (мед.) – шкіроплями
меламед – учитель (жидівський)
Меланія – Меланка
меланурія (мед.) – сеча (чорнувата)
меланхолік – тумак, тужак, див. гіпохондрик, понурий, печальний
меланхолія – тума, туга, нудьга, зажура, журба, смуток
меліглос – красномовець
меліорація – землеполіпша
меліса (росл.) – медовка
мелітурія (мед.) – цукриця, див. діябет
мелограф – звукописка
мелографія – нотопис
мелодеклямація – музиковиголос
мелодійний – милозвучний
меломан – музиколюб
мелотипія – нотодрук
мельдувати – зголошувати, зголосити, позголошувати, зголошуватися, зголосити-ся, позголошуватися, див. рапортувати
мелькати – бликати, бликнути, вибликувати, вибликнути, повибликувати, забли-кати, збликувати, збликнути, блимати, блимнути, виблимувати, виблимнути, за-блимати, зблимувати, зблимати, блискати, блиснути, блисконути, виблискувати, виблиснути, зблискувати, зблискнути, поблискувати, поблискати, проблискати, майоріти, майорнути, вимайоріти, вимайорнути, замайоріти, змайоріти, змайорну-ти, манячіти, виманячіти, заманячіти, зманячіти, проманячіти, маячіти, вимаячіти, замаячіти, змаячіти, промаячіти, маяти, майнути, вимаяти, вимайнути, замаяти, змаяти, змайнути, промайнути, мерехтіти, мерехнути, замерехтіти, змерехтіти, змерехнути, померехтіти, промерехтіти, миготіти, мигонути, замиготіти, змиготі-ти, змигонути, мигтіти, вимигтіти, змигтіти, помигтіти, промигтіти, мигкотіти, вимигкотіти, змигкотіти, помигкотіти, промигкотіти
мелькома – мигцем, побіжно, нашвидку, нашвидкуруч, поверхово, див. мимохо-дом
Мельпомена – опікунка (театральна)
мембрана – плівка, тремтівка
мементо – пам’ятай!
мементо морі – смертепригадка
меморандум – пропам’ятка, напам’ятка, пригадка, повідома, див. заява, нота, но-татник
меморіял – пам’ятка, записник, щоденник, див. меморандум
меморіяльний – пропам’ятний
мемуари – спогади
менажер – управитель, керівник
менапавза (мед.) – місячкоприпин
менестрель – кобзар (французький)
мензурка (мед.) – мірочка
менінгіт (мед.) – мізкозапал
меніск – випук, сочка, див. лінза
менструація – місячка, див. регули. (див. противн. – аменорея)
ментальність – духовість, вдача, див. характер
ментор – навчач, виховач, див. вихователь, наставник, смотритель
менторський – навчательний, див. сентенційний
меню – стравниця
меонічний – казковий, див. фантазія
меотида – амазонка
мер – посадник, див. бургомістр, градоначальник
мергель – рухляк, вапняк
мерзенний – див. мерзотний
мерзіти – бридитися, збриджуватися, збридитися, убриджуватися, убридитися, по-вбриджуватися, гидитися, згиджуватися, згидитися, позгиджуватися, нагиджува-тися, нагидитися, понагиджуватися
мерзляк – мерзлюх
мерзляк – це земля
мерзота – паскудство, погань, підлота, плюгавство, гидота, гидь, гижа, огида, оги-дність, бридота, бридкість, сороміцьтво, соромітництво, див. порнографія, нечисть
мерзотний – гидь, гидкий, гидота, гидотний, гидосний, гидний, гидючий, гидосві-тний, огидний, бридкий, бридотний, наволоч, паскуда, паскудний, падлюка, під-лота, підлотний, погань, поганий, препоганий, сволота, стерво, соромицький, шев-люга, див. презренний, порнографічний, противний
меридіян – південник
мерин – див. конь
меринос (вівця) – шпанка
мериторичний – істотний
мерія – див. муніципалітет, ратуша
меркантильний – торговельний, див. комерційний
меркурій – живосрібло, див. ртуть
мерсі – дякую
мертвець – небіжчик, мрець, мерляк, мертвяк, мерлий, померлий, див. труп, уме-рший
мертвецький – див. мертвящий
мертвечина – мертвота, мертвлячість, цвинтарище, тиша, див. покій
мертвороджений – мерчук, див. умерший, труп
мертвящий – мертвітний, мертвотний, мертвелий
меса – служба Божа, літургія
месаліна – красуня (розпутна)
месир – шляхтич (французький)
Месія – Визволитель
месть – помста, мста, відплата
метаболізм – перетвір
метавка – шпурлячка, див. катапульта, праща
метагогія – мовоповтор
метаграма – див. кросворд, шарада
метакритика – критика критики
металюргія – гамарство
метаматематика – філософія математики
метаморфоза – перетвір
метан – болотогаз
метапсихічний – позапсихічний
метатеза (грамат.) – перестановка (приголосних)
метати – вергати, вергнути, вергти, повергати, вивергати, вивергати, повивергати, звергати, звергнути, позвергати, жбурляти, жбурити, жбурнути, пожбурляти, виж-бурляти, вижбурити, повижбурляти, зіжбурляти, зіжбурити, позіжбурляти, нажбу-рляти, нажбурити, понажбурляти, кидати, кинути, викидати, викинути, повикида-ти, закидати, закинути, позакидати, обкидати, обкинути, пообкидати, розкидати, розкинути, порозкидати, скидати, скинути, поскидати, потирити, затирити, віги-рити, швигати, швиганути, вишвигати, зішвигати, швиргати, швиргнути, швирго-нути, вишвиргати, вишвиргнути, зішвиргати, зішвиргнути, розшвиргати, розшвир-гнути, шкваркнути, вишкваркнути, зішкваркнути, шпурляти, шпурнути, зашпур-ляти, зішпурнути, позішпурляти, шпуряти, шпурити, пошпурити, вишпуряти, ви-шпурити, зішпуряти, зішпурити, розшпуряти, розшпурити, порозшпуряти
метатися – борсатися, заборсатися, зборсатися, поборсатися, ганяти, поганяти, ви-ганювати, виганити, зганювати, зганити, гасати, погасати, вигасати, згасати, про-гасати, гунути, погунути, вигунути, загунути, згунути, ґедзатися, гедзнутися, заге-дзатися, зґедзатися, розгедзатися, ґедзкатися, загедзкатися, зґедзкатися, поґедзка-тися, кидатися, кинутися, накидатися, накинутися, понакидатися, передидатися, перекинутися, метушитися, заметушити, зметушити, пометушитися, ригувати, за-ригувати, зригувати, поригувати, увихатися, увихнутися, поувихатися, звихатися, звихнутися, позвихатися, хапатися, вхопитися, вихоплюватися, вихопитися, пови-хоплюватися, схоплюватися, схопитися, посхоплюватися, шатнути, вишатнути, зішатнути, шугати, шугнути, шуганути, вишугати, вишугнути, зішугати, зішугну-ти, пошугати, див. суетитися
метафізичний – позафізичний, духовий, див. абстрактний
метафора – образка, див. алегорія, параболічний
метафраза – переклад (літеральний)
метеор – літавець
метеоризм (мед.) – кішкогази
метеорографія – погодопис
метеорологія – погодознавство
метер – мірничка
метероскопія – погододослід
метизація – схреща
метилен – водень вуглецевий
метиловий (спирт) – деревний с.
метис – покруч, див. гібрид, ублюдок
метіж – див. бунт
метіль – завихіль, завірюха, завія, замета, кура, курбельоха, курява, курявиця, ку-шпала, метелиця, сніговиця, сніговій, сніговійниця, сніжниця, хвижа, хвища, хви-рса, хиза, хуга, хуговій, хурделиця, хурдига, хурта, хуртеча, хуртовина, шквиря, див. буря, пурга, снігопад
метіль – це метелик
метода – спосіб
методика – спосібність
методичний – спосібний, зладний, уладний, див. систематичний, постійний
методолог – способознавець, способач
методологія – способознавство
метономазія – переклад прізвищ
метранпаж – верстач
метреса – див. наложниця, підложиця
метрика – свідоцтво (народження)
метрит (мед.) – уразозапал
метро – підземка, див. метрополітен
метрогнізія – міркознавство
метрологія – див. метрогнізія
метроман – див. графоман, поетик, піїта
метрополітен – див. метро
метрополія – великомісто, див. сіти
метрополія – держава–опікунка, див. протекторат
метрорагія (мед.) – уразокровотеча
метротомія (мед.) – уразорозтин
мефітис (мед.) – задуха, див. астма
Мефодій – Метод
меценат – добродій, див. покровитель, протектор
меценатствувати – дарувати, видаровувати, видарувати, повидаровувати, здарову-вати, здарувати, поздаровувати, надаровувати, надарувати, понадаровувати, обда-ровувати, обдарувати, пообдаровувати, подаровувати, подарувати, роздаровувати, роздарувати, допомагати, допомогти, подопомагати, спомогати, спомогти, поспо-могати, жертвувати,, пожертвувати, нажертвувати, нажертвати, понажертвувати, див. протегувати
мечеть – церква (мохамедська)
мечта – мрія, химера, див. фантазія
мзда – виплата, заплата, платня, винагорода, хабар, див. гонорар
миг – мить, мент, хвилька, див. момент, врем’я
миг – це див. міміка, жест
мигати (очима) – кліпати, кліпнути, закліпувати, закліпати, покліпувати, покліпа-ти, скліпувати, скліпати, моргати, моргнути, зморгувати, зморгати, переморгува-тися, переморгнутися, поморгувати, поморгати, приморгувати, приморгати, лупа-ти, лупнути, вилупувати, вилупити, повилупувати, злупувати, злупати, полупува-ти, полупати
мигати (світло) – див. мелькати
мигом – умить, миттю, див. враз
Миколай – Микола
милий – любий, люба, любчик, любка, любонька, любенький, любесенький, улюб-лений, люб’язний, коханий, кохана, коханок, коханчик, коханка, коханочка, гар-нюк, гарнючка, гарний, гарненький, гарнесенький, гарнісінький, приємний, при-вабний, гожий, чарівний, див. симпатичний, красивий, елегантний, граціозний, ізящий, прекраснодушний, привітний
миловар – милар, миляр
миловидний – див. красивий, елегантний, ізящний
милолиций – див. миловидний
милороб – див. миловар
милосердний – милостивий, ласкавий, добросердий, добродійний, доброчинний
милосердствувати – милостивитися, змилостивлюватися, змилостивитися, умило-стивлювати, умилостивити, поумилостивлювати, див. пощадити
мимо – повз, побіля, побік
мимо – проте, прецінь, але, та, дарма що, всупереч, не зважаючи на
мимоволі – знехотя, несамохіть, несвідомо, позасвідоме, див. машинально, поне-волі
мимоходом – побіжно, між іншим, нашвидку, див. мелькома
минувший – минулий
минущий – часний, дочасний, тимчасовий, хвилевий
мироїд – глитай, куркуль, див. експлуататор
миролюбивий – миролюбний
мирський – громадський, див. світський
мирянин – вірянин, парохіянин, громадянин
мислимий – імовірний, правдоподібний, можливий, гаданий, уявний
мислитель – міркун, міркувач, думець, думнич, думач
мислити – думати, видумувати, видумати, повидумувати, додумуватися, додума-тися, задумувати, задумати, надумувати, надумати, обдумувати, обдумати, пере-думувати, передумати, подумати, продумувати, продумати, роздумувати, розду-мати, удумуватися, удуматися, гадати, вигадувати, вигадати, повигадувати, пога-дати, розгадувати, розгадати, порозгадувати, кмітувати, викмітовувати, викмітува-ти, зікмітовувати, зікмітувати, метикувати, виметикувати, пометикувати, сметику-вати, мізкувати, вимізковувати, вимізкувати, змізковувати, змізкувати, намізкову-вати, намізкувати, міркувати, вимірковувати, виміркувати, змірковувати, змірку-вати, обмірковувати, обміркувати, пообмірковувати, розмірковувати, розміркува-ти, розважити, розважити, порозважати, див. помишляти, продумувати, призаду-муватися, рефлекція
мислячий – думливий, удумливий, думний, думаючий, розважливий, розважний, міркувальний
мисль – думка, думонька, подум, задум, видум, гадка, гадонька
митарити – див. бродити, шествувати
митарство – поневіра, поневірення, злидні, злигодні, муки, див. нужда, труднощі, біда
митець – мистець, (вона) – мисткиня, див. професіонал, художник
миша – (він) – миш, (вона) – миша, (воно) – мишеня, мишенятко, (летюча) – ка-жан, пиргач, чепиргач
мишеловка – сільце, пастка, див. западня
миш’як – арсен
мігреня – біль голови
мігрувати – переселюватися, переселятися, переселитися, попереселюватися, по-переселятися, виселюватися, виселитися, повиселюватися, повиселятися
мід – мед, медок, медочок
мідеплавильний – міделиварний
мідепрокатний – мідевальцьовий
міднолобий – див. дурак, безтолковий, ідіот, кретин
мідріяза (мед.) – зінькорозшир
міжвідомчий – міжвідділовий
міжусобиця – див. роздор, усобиця
мізансцена – конолад
мізантроп – людонелюб, відлюдько, див. нелюдим
міздря (анатом.) – пліва
мізерний – бідний, жалюгідний, жебрацький, злиденний, миршавий, спроневіря-ний, див. бідняк, бездольний, скудний, чахлий, павпер, астенічний
мізерніти – бідувати, збіднювати, збідніти, позбіднювати, набідуватися, перебіду-ватися, бідькатися, збідькатися, набідькатися, перебідькатися, зубожувати, зубо-жити, позубожувати, убожіти, поубожіти, поневірюватися, поневіритися, споневі-рюватися, поспоневірюватися, див. павперизм
мізерніти (здоров’я) – див. чахнути
мізогин – женоненавидько
мізоксенія – див. ксенофобія
мізологія – науконенависть
мізонеїзм – новогоненависть, див. косний, ретроград
мікадо – король (японський)
мікологія – грибознавство, див. міцетологія
мікро... – мало...
мікрокосм – дрібносвіт
мікрофон – голосниця
мікроцефал – малоголовець
мікса – слизота, злизовина
міксер – копистка, див. мішалка
мікстура – лікосуміш
міледі – мосьпані, паніматка, див. леді, барин
мілітаризація – овійсковля
мілітаризм – войовничість
мілітаризувати – військовити, звійсковлювати, повійсковлювати, повійсковити, увійсковлювати, увійсковити, зброїти, дозброювати, дозброїти, подозброювати, озброювати, озброїти, поозброювати, узброювати, узброїти, повзброювати, див. ремілітаризувати
мілітаристичний – войовничий, войовитий
мілітарний – військовий
міліти – плиткіти, випліткіти, сплиткіти, плитніти, плиткішати, поплиткішати, сплиткішати, нижиніти, занижиніти, знижиніти, обнижиніти, понижиніти
міліціонер – див. поліцай
міліція – ополченство
мілкий (вода) – плиткий, (гроші) – дрібні
мілководдя – маловоддя
мілкота – малеча, дрібнота, дріб’язок, див. кусочок
мілорд – вельможа, вельможний, див. лорд, барин, містер
міміка – миги, див. пантоміміка, жест
мімікрія – пристосова, наподоба
мімоза – недотика
міна (обличчя) – вираз
міна – це бомба
мінзингер – бандуриста (німецький)
мінерал – круш
мінімалізм – нішиця, найменшість
мінімум – щонайменше, якнайменше
мініскул – літера (мала), (див. против. маюскул)
мініятюра – малиця, малка, малюська, малючка, маліч
мініятюрний – малезний, маленький, малесенький, малесечкий, малісінький, ма-люсінький, малюцький, манюсінький, див. малишко, кришка
мінорний – див. печальний
мінус – менше, хиба, вада, див. дефект
мінута – хвилина, хвилинка, хвилиночка, хвилинонька, часиночка
міньйон (друк.) – літери (дрібні)
міозит (мед.) – м’язезапал
міокардій (мед.) – серцем’язь
міологія (мед.) – м’язезнавство
міопія (мед.) – короткозорість
міраж – мана, мара, примара, мариво, марюка, марище, з’ява, потороча, див. ви-діння, галюцинація, фантом, привід, фата–моргана
міракль – чудо, чудеса, диво
мірза – аристократ (перський)
міріяда – безліч, сила силенна, див. легіон, много, полчища
мірка – міра, мірило, мірниця, див. масштаб
мірмідон – людець, нікчема
мірнота – малеч, малеча, мализна, дрібнота, див. примітив
міс – див. мадмуазель
місіонер – проповідач, світич, див. культуртрегер
місіс – див. мадам
місія – призначення, післанництво
місія – див. делегація
містер – пан, добродій, див. барин, мосьє
містерія – таємниця, таємничість, таємність, таїнство
містечко – місцина, місцинка
містечко – це мале місто
містика – таїнство
містифікатор – див. обманщик
містифікація – облуда, ошука, ошуканство, обдура
містифікувати – дурити, здурювати, здурити, поздурювати, обдурювати, обдури-ти, пообдурювати, подурювати, подурити, оступачувати, оступачити, пооступачу-вати, див. симілювати
містичний – позазмисловий, таємничий, незбагливий, незбагний, незнаний, не-знаннєвий
містовий – міський
містове – це плата за переїзд мостом
містоголова – підголова, заступник голови
місткий – поємний, просторий
місткість – поємність
місцезнаходження – місце побуту
місцелянія – усячина
місцеперебування – житло
міт – вигадка, байка
мітенка – напіврукавиця
мітинг – віче, збори, збір, згромаджа, збіговисько
мітити – див. маркувати
мітичний – вигаданий .казковий
мітка – див. марка
міток – навитка
мітчик – див. відмітник, маркер
міф – див. міт
міцелій – грибниця
міцетологія – грибознавство, див. мікологія
мічений – значений, зазначений, визначений, позначений, означений, карбований, викарбований, закарбований, накарбований, покарбований, скарбований, укарбо-ваний, таврований, витаврований, затаврований, натаврований, потаврований, ставрований, утаврований
мішалка – копистка, див. міксер
міціанець – покруч, див. гібрид, улюдок
мішанина – суміш, саламаха
мішано – мішма, всуміш
мішати – колотити, виколочувати, виколотити, повиколочувати, заколочувати, за-колотити, наколочувати, наколотити, понаколочувати, поколочувати, поколотити, сколочувати, сколотити, посколочувати, (збіжжя) – суропити, досуроплювати, до-суропити, насуроплювати, насуропити, посуроплювати, посуропити, див. колоти-ти
мішати – плутати, заплутувати, заплутати, наплутувати, наплутати, понаплутува-ти, поплутувати, поплутати, переплутувати, переплутати, попереплутувати
мішати – заважати, заважити, перешкоджати, перешкодити
мішатися – втручатися, втрутитися, утручатися, утручитися, повтручатися, уплу-туватися, уплутатися, повплутуватися, устрягати, устрягнути, повстрягати, устря-вати, устряти, повстрявати, див. умикатися
мішень – ціль
мішкуватий – див. неповороткий
мішок – міх, лантух, чувал, торба, бесаг, кайстра, саква, кавук, див. сума, в’юк, портплед
мішкуватий (одяг) – бахматий
мішура – позлітка, сухозлітка, сухозолотиця
мішура – облудність, неправдивість, див. фальш
міязми – сморід, сопух
міялгія (мед.) – м’язебіль
міястенія – м’язекволість
младенець – дитина, дитинка, дитиночка, дитинонька, дитинча, дитинчатка, дити-ня, дитинятко, дитя, дитятенько, дитятонько, дитятко, дитяточко, дітонька, діто-чки, немовля, немовлятко, немовляточко, (грубенька) – мицьо, (жвава) – кокот, див. малишко, чадо
Мнемозіма – богиня (пам’яти)
мнемоніка – пам’ятливість
мнимий – уроєний, уявний, сповидний, вигаданий, гаданий, неправдивий, див. фі-ктивний, фантазія
мнимохворий – нібихворий, удаванохворий
много – багато, багацько, безліч, хмара, сила, сила силенна, достобіса, значно, чи-мало, див. легіон, міріяда, полчища
многогранний – багатобічний, див. грань
многократно – багатокротно
многокутник – багатокутниця
многолітній – багаторічний, довговічний
многолюдний – велелюдний, людний
многоскладовий – багатоскладовий
многосторонній – багатобічний
многострадний – великомучений
многотомовий – багатокниговий
многотрудний – багатопрацьовний
множитися – більшитися, збільшуватися, збільшитися, позбільшуватися, побіль-шитися, прибільшуватися, прибільшитися, поприбільшуватися, більшати, побіль-шати, рости, виростати, виростити, повиростати, зростати, зрости, позростати, на-ростати, нарости, понаростати, обростати, обрости, пообростати, переростати, пе-рерости, попереростати, поростати, порости, приростати, прирости, розростатися, розроститися, порозроститися, див. розплоджуватися
мобілізувати – покликати, покликати, викликати, викликати, повикликати, скли-кати, скликати, поскликати
мобільний – пересувний, рухомий
моветон – невихованість
мовчання – мовчанка
мовчання – це дія
могікан – останній з
могучий – могутній, можний, вельможний, владний, всевладний, потужний, силь-ний, всесильний, див. мошний, омніпотент
могучий – це хто може (зробити)
могучість – могутність, потужність, потуга, міць, сила
модель – модло, взірець, зразок, шкиль, див. макета, шаблон
модератор – сповільняч, упоміркувач, ладник, кермач, керманич
модерний – новочасний, новітній
модернізувати – сучаснювати, сучаснити, посучаснювати, висучаснювати, висуча-снити, повисучаснювати, зісучаснювати, зісучаснити, позісучаснювати, усучас-нювати, усучаснити, повсучаснювати
модистка – кравчиня, швачка, шваля, шваха, див. швейниця
модифікація – зміна, з`їнакша
модифікувати – з’інакшувати, з’інакшити, поз’інакшувати, переінакшувати, пере-інакшити, попереінакшувати, поінакшувати, поінакшити, перероблювати, переро-бити, поперероблювати
модус – спосіб, вияв, міра, розмаїтість, див. норма
модус вівенді – умови співжиття
може – либонь, мабуть, їмовірно, правдоподібно, можливо, очевидячки, очевидьки
мозаїчний – візерунковий, строкатий
мозіль – див. мозоля
мозолити – муляти, змуляти, змулити, позмуляти, намуляти, намулити, понамуля-ти, помуляти, помулити, трудити, натруджувати, натрудити, понатруджувати, по-труджувати, потрудити, струджувати, струдити, поструджувати
мозоля – нагнітка, нагніток, муль, мулька, гузка, див. мозіль
Мойра – богиня долі, доля, див. судьба, фатум, предестинація, фортуна
мокасини – постоли
мокрота – мокреча, мокротеча, мокряччя, мокрість, моква, сльота
мокрота (мед.) – мокротиння, мокрота, харкотиння
мол – тама, тать
молескін (тканина) – чортова шкіра
молода жінка – молодиця, див. мадам, місіс
молодець! – зух, козак, козарлюга, козачина, козаченько, козачок, козачка
молодець – молодик, молодий, молоденький, молодесенький, хлопець, хлопчина, хлопчисько, хлопчик, хлопчак, хлопчатко, хлопча, хлопченя, хлопчичок, хлоп’я, хлоп’як, хлоп’ятко, хлоп’яточко, хлопійко, хлоп’яга, парубок, парубчак, парубча, парубійко, парубчисько, паруб’яга, леґінь, левенець, левенчок, див. отрок
молодецький – молодечий, юнацький
молодецький – див. бистрий, безшабашний, удалий
молодий чоловік – молода людина, молодик, парубок, див. молодець, парень, ді-виця, мадмуазель
молодіж – молодь, молоднеча, молодеча
молодіжний – див. молодецький
молодожони – молодята
молодцювате – безоглядно, безтурботно, безутомно, весело, голінно, жартома, жа-ртливо, жартуючи, жваво, завзято, звинно, зуховато, метко, моторно, охоче, очай-душно, пустотливо, радо, спритно, хутко, швидко, шпарко, юнацько, див. живо, енергійно, рвучко, бистрий
молодчага – казарлюга, див. безшабашний, удалой, молодець
молодчина – див. молодчага
моложавий – див. молодецький
молокосос – немовля, дитинка, маля, малюк, див. младенець, малишко, карапуз
молотилка – молотарка, див. комбайн
молох – ненажер
молочниця – молочарка
молочниця – це посуд
молчаливий – мовчазний
молюска – м’якун
мольберт – триніжка, верстат (малярський), підставка
мольфар – чарівник, див. маг, колдун, хіромант, чародій
момент – мить, часинка, див. врем’я, миг
момент – зумовини, обставини, чинник
момент – див. інерція
моментально – див. враз, мигом, екстрене, скоро, стрімголов, скоропостижно
монада – першепочаток, єдинство
монах – чернець, ченчик, черчик, черчук, чорноризець, калугир, контурник, (вона) – черниця, черниченька, чорноризеця
монета – грошина, грошинка, див. нумізмат
монітор (корабель) – гарматень
(прилад) – попереджачка
(шкільний) – див. інструктор
моно... – одно...
моногамія – iaiioe?ai?nou, aea. iiiia?i?y
моногінія – єдиноженетво, див. моногамія
моноглот – одномовець. (див. противн. поліглот)
моногонія – нестатеворозрід
монографія – однопис
монокль – очиця
моноліт – суціль, одність, єдність
монолітний – суцільний, міцний
монолог – одномовка
моном (матем.) – одночлен
мономанія (мед.) – однозбоченість
мономах – єдиноборець
мономорфізм – однофоремність
монопольний – єдиний, єдинеправний, єдинечинний, застережений
моносемія (грам.) – однотямкість, одновизначність. (див. против. полісемія)
моносилабічний .(грам.) – односкладовий
монотеїзм – єдинобожжя
монотонний – однозгучний, одноманітний, нудний, нудотний. монофтонг (грам.) – однозвук. (див. против. дифтонг)
монохромний – однобарвний
моноцентричний – одноосередковий
монпасье – цукорки, див. конфета
монрепо – див. курорт, дача
монсеньйор – див. барин, есквайр, мілорд, сер
монстер – див. чудовище
монтажник – складач, див. наладчик, монтер, ремонтер
Монтенегро – Чорногорія
монтер – див. монтажник
монтувати – складати, скласти, поскладати, збирати, зібрати, позбирати
монумент – пам’ятник, честень
монументальний – величний, поважний, важливий, довічний, невмирущий
мораторій – реченцепродовжа
морг – мертвячня, див. трупарня
морганатичний (шлюб) – безправний, неправний
морд – катовання, муки, убивство, вигуба, знущання, див. мордувати
морда – пика, писок, пицюра, мармиза, мармуза, мидза, хавка, хавчура, храпа, див. рило
морда – це у тварин лише
мордань – пикач, див. мордатий
мордас – поличник, лящ, ляпас, ляпанець, див. пощочина
мордатий – пикатий, мизатий, мидзатий, див. мордань
мордувати – мучити, вимучувати, вимучити, повимучувати, замучувати, замучити, позамучувати, змучувати, змучити, позмучувати, намучувати, намучити, понаму-чувати, перемучувати, перемучити, поперемучувати, помучувати, помучити, уму-чувати, умучити, повмучувати, катувати, викатовувати, викатувати, повикатову-вати, докатовувати, докатувати, подокатовувати, закатовувати, закатувати, поза-катовувати, перекатовувати, перекатувати, поперекатовувати, покатовувати, пока-тувати, укатовувати, укатувати, повкатовувати, див. тортурувати, ліквідувати, ма-сакрувати
мореходець – мореплавець, морець
морити (у печі) – тушкувати, витушковувати, витушкувати, повитушковувати, за-тушковувати, затушкувати, позатушковувати, потушковувати, потушкувати, сту-шковувати, стушкувати, постушковувати
морковка – морква, морквина
морожене – морозиво
морс – сік (овочевий), див. муст
мортаделя – ковбаса
мортира – гармата (коротка)
Морфей – бог сну
морфологія (грам.) – словосклад
морщина – морщок, морщочок, зморшка, зморщечка, брижа, див. складка, склад-частий
морщити – морхнути, поморхнути, зморхувати, змерхнути, позморхувати
морщити (тканину) – брижити, побрижати, збрижати, збрижити, позбрижати
моряк – морець див. мореходець, матрос
моряцький – морецький
Москва – Московщина
Москва – це місто
москвофіл – москолюб, див. капітулянт, ренегат, реалітетник
москіт – комар, комарик, комаронько, комарюха, комарня
мослем – мохамедан
мостити – брукувати, вибруковувати, вибрукувати, повибруковувати, забрукову-вати, забрукувати, позабруковувати, зібруковувати, зібрукувати, позібруковувати, набруковувати, набрукувати, понабруковувати, побрукувати, стелити, вистеляти, вистелити, повистеляти, застеляти, застелити, позастеляти, настеляти, настелити, понастеляти, постеляти, постелити, понастеляти, устеляти, устелити, повстеляти, див. щебенити
мостити – це гніздо і будувати мости
моститися – влаштовуватися, влаштуватися, повлаштовуватися, улаштовуватися, улаштуватися, налагоджуватися, налагодитися, поналагоджуватися, облагоджува-тися, облагодитися, пооблагоджуватися, полагоджуватися, полагодитися, улаго-джуватися, улагоджитися, повлагоджуватися, обладнуватися, обладнатися, пооб-ладнуватися, поладнуватися, поладнатися, заладнуватися, заладнатися, позаладну-ватися, приміщуватися, приміщатися, приміститися, поприміщуватися, поміщува-тися, поміщатися, поміститися, розміщуватися, розміщатися, розміститися, по-розміщуватися, уміщуватися, уміщатися, уміститися, поуміщуватися, приставати, пристати, поприставати, упоряджатися, упорядитися, впоряджатися, впорядитися, повпоряджатися, споряджатися, спорядитися, поспоряджатися, упорядковуватися, упорядкуватися, впорядковуватися, впорядкуватися, повпорядковуватися, див. примощуватися
мостова (вулиці) – брук, бруківка, див. мощений
мосьє – див. барин, містер
моська – песик, песичок, песя, собачка, собачина, собачатко, собача, собаченя, цу-цик, цуценя, цуценятко, див. щеня
мотилка – витушка
мотати – навивати, навити, понавивати, завивати, завинути, позавивати, звивати, звинути, позвивати, обвивати, обвинути, пообвивати, перевивати, перевинути, по-перевивати, закручувати, закрутити, позакручувати, накручувати, накрутити, по-накручувати, обкручувати, обкрутити, пообкручувати, перекручувати, перекрути-ти, поперекручувати, покручувати, покрутити, скручувати, скрутити, поскручува-ти, укручувати, укрутити, повкручувати
мотати (вітром) – метляти, метнути, заметляти, заметнути, зіметляти, зіметнути, пометляти, пометнути, розметляти, розметнути, порозметляти, теліпати, вителіпу-вати, вителіпати, повителіпувати, зателіпувати, зателіпати, потеліпувати, потелі-пати, розтеліпувати, розтеліпати, порозтеліпувати, хитати, захитувати, захитати, похитувати, похитати, розхитувати, розхитати, порозхитувати, схитувати, схитати, схитнути, посхитувати, (нитки) – сотати, сотнути, висотувати, висотати, повисо-тувати, зісотувати, зісотати, позісотувати, насотувати, насотати, понасотувати, по-сотувати, посотати, усотувати, усотати, повсотувати, (гроші) – див. розтрачувати
мотатися – див. метатися, бродити
мотель – див. постоялий двір
мотив – спонука, принука, спричина, поштовх, див. імпульс
мотивований – узасаднений, обґрунтований, доведений, переконливий, слушний, зрозумілий
мотивувати – узасаднювати, узасанити, поузасаднювати, обґрунтовувати, обґрун-тувати, пообґрунтовувати, доводити, довести, подоводити, переконувати, переко-нати, попереконувати
мотика – сапа, сапка
мотиль – метелик, метеличок, нетля, нетличка
мотор – рушійка
моторовий – рушійний, машиновий
моторний – це жвавий (хлопець)
мотоцикл – машиноколеска, див. велосипед
Мотрона – Мотря, див. матрона
мотто – передслівце
мох – морох
мохнатий – волохатий, див. косматий
моціон – вправи, прохода, див. гімнастика, променада, шпацир, фізкультура
моча – сеча, див. урина
мочалка – мийка, віхоть
мошенник – див. обманщик, шулер, плут
мошка – мушва
мошонка – гаман, гаманець, калитка, калитонька, капшук, капшучок, киса, торби-нка, торбиночка, див. ридикюль
мощений – брукований, вибрукований, забрукований, збрукований, вистелений, устелений, див. мостити
мощний – дужий, міцний, сильний, див. могучий
мрака – мряка, мрячка, мла, імла, морок, темрява, туман, туманність
мракобісся – чортовщина
мрамор – мармур
мудрий – розумний, розумненький, розумнець, (вона) – розумниця, дотепний, зді-бний, кебетний, кебетливий, кмета, кметливий, тямкий, тямовитий, хисний, див. догадливий, спосібний
мудрий – це мудрець, філософ
муж – чоловік, чоловічок, чоловіченько, чоловічесько, дружино, дружиночок, по-друг, подружок, див. супруг, чоловік
муж – це державний м.
мужествений – мужній
мужик – посполитий, селюх, селянин, гевал, див. хлоп
мужицтво – посполитство, селянство
музикант – музика, музиченько, музичка
муки – борошно, борошенце, мливо, питель, питлівка, питльованка
мукомельня – млин, млинок, млиночок
мулат – покруч (біломуринський)
мулла – священик (мохамедський), див. муфтій
мульда (гамар.) – виливниця
мультилятеральний – багатобічний
мультиплікатор – множничка
мундир – однострій, див. уніформа
мундштук – сисак, цибух, (музич.) – губник
муніципалітет – управа міська, див. мерія, ратуша
муніципальний – міський
муніція – стріливо, зброя
мурова – моріг, моріжок, муріг, муріжок, дерник, дернина
муравель – мурашка, муравка, мураха, мурошинка, мурошва, мурошня, див. тер-міт
мурза – шляхтич (татарський)
муріятикум – кислина
мурло – мурмило, мармиза, див. морда, рило, хам
мусирувати – див. масажувати
мускул – м’язь
мускулятура – м’язня
мускусний – пижмовий
мусон – вітер
мусор – сміття, покидьки, див. барахло
муст – див. морс
мустанг – кінь (американський)
мусульманин – мохамеданин
мутація – зміна, див. пермутація
мутити – каламутити, викаламучувати, викаламутити, повикаламучувати, закала-мучувати, закаламутити, позакаламучувати, накаламучувати, накаламутити, пона-каламучувати, покаламучувати, покаламутити, скаламучувати, скаламутити, по-скаламучувати, укаламучувати, укаламутити, повкаламучувати, мулити, замулю-вати, замулити, позамулювати, змулювати, змулити, позмулювати, намулювати, намулити, понамулювати, помулювати, помулити, умулювати, умулити, повму-лювати
мутити – нудити, зануджувати, занудити, знуджувати, знудити, понуджувати, по-нудити, унуджувати, унудити
мутний – каламутний, див. муть
муть – каламуть, каламута, осад, див. гуща
муфлон – баран (дикий)
муфта – злучниця
мухтій – богослов (мохамедський), див. мулла
мучитель – кат, катюга, див. тиран, мордувати, торторувати
мучний – борошняний, борошенний
мушкель – кійка, молоток (дерев’яний)
мушкет – рушниця, див. гвинтівка, кріс, карабін
мушкетер – вояк, стрілець
муштабель – спертка
муштарда – гірчиця
муштра – вишкіл, вправи
муштрувати – вправляти, вправити, повправляти, заправляти, заправити, позапра-вляти, вишколювати, вишколити, повишколювати, див. тренувати
мцир – чернець (грузинський)
мчати – випереджувати, випередити, повипереджувати, гнати, згоняти, згонити, здогоняти, здогнати, поздогоняти, надгоняти, надігнати, понадгоняти, перегоняти, перегнати, поперегоняти, розгонятися, розігнатися, порозгонятися, уганяти, угна-ти, повганяти, линути, вилинути, долинути, злинути, полинути, прилинути, про-линути, улинути, літати, летіти, вилітати, вилетіти, повилітати, відлітати, відлеті-ти, повідлітати, долітати, долетіти, подолітати, залітати, залетіти, позалітати, злі-тати, злетіти, позлітати, налітати, налетіти, поналітати, надлітати, надлетіти, по-надлітати, облітати, облетіти, пооблітати, перелітати, перелетіти, поперелітати, політати, полетіти, прилітати, прилетіти, поприлітати, пролітати, пролетіти, по-пролітати, розлітатися, розлетітися, порозлітатися, улітати, улетіти, повлітати, майнувати, майнути, вимайнувати, вимайнути, зімайнувати, зімайнути, помайну-вати, помайнути, промайнувати, промайнути, умайнувати, умайнути, нестися, ви-нестися, знестися, понестися, принестися, пронестися, унестися, чкурити, чкурну-ти, вичкурити, вичкурнути, зічкурити, зічкурнути, почкурити, почкурнути, проч-курити, прочкурнути, шугати, шугнути, шугонути, вишугувати, вишугнути, зішу-гувати, зішугнути, пошугувати, пошугнути, прошугувати, прошугнути, ушугува-ти, ушугнути, див. спішити, убігати, ринутися, стреміти
м’якосердий – добрячий, добросердий, щиросердий, лагідний, плохий, щирий
м’якоть – м’якуш, м’якушка
м’якотілі (тварини) – м’якуни
м’ясорубка – січкарка
м’ятежний – ворохобний, заколотний, повстанський, див, диверсія, бунт, фронда
м’яти (коноплі) – тіпати, витіпувати, витіпати, повитіпувати, натіпувати, натіпати, понатіпувати, потіпувати, потіпати, стіпувати, стіпати, постіпувати, утіпувати, утіпати, повтіпувати, (солому) – мервити, вимерлювати, вимервити, повимерлю-вати, змервлювати, змервити, позмерлювати, помервити, (тканину) – бгати, зібга-ти, позібгати, побгати, убгати, повбгажмакувати, жмакати, жмакнути, зіжмакува-ти, зіжмакати, позіжмакувати, пожмакувати, пожмакати, ужмакувати, ужмакати, жужмити, вижужмувати, вижужмити, повижужмувати, зіжужмувати, зіжужмити, позіжужмувати, пожужмувати, пожужмати, скомшити, зіскомшувати, зіскомшити, позіскомшувати, поскомшувати, поскомшити, ускомшувати, ускомшити, повско-мшувати
м’яч – опука, спучка, див. Шина

 

Пошук на сайті

Що маємо