Логін
Пароль
 
Реєстрація
Забули пароль
Митці нашого часу
Митці минулого

Словник чужомовних слів Павла Штепи, літера Р


Р
рабат – цінознижка
рабівник – грабіжник, див. бандит
раболіпний – рабський, див. лизоблюд, підлиза, прихвостень
рабувати – грабувати, заграбовувати, заграбувати, позаграбовувати, зіграбовувати, зіграбувати, позіграбовувати, награбовувати, награбувати, понаграбовувати, по-грабовувати, пограбувати, розграбовувати, розграбувати, порозграбовувати, гар-бати, загарбувати, загарбати, позагарбувати, нагарбувати, нагарбати, понагарбува-ти, погарбувати, погарбати, розгарбувати, розгарбати, порозгарбувати, див. стяжа-ти, присвоювати
равенство – однакість, однаковість
равт – вечірка, вечерниці, див. бенкет, пир, раут
раджа – князь індуський
ради – заради, задля, див. для
радикально – див. цілком, всеціло, повністю, наголову
радіоаматор – радіолюбляч, див. аматор, любитель
радіоапарат – родіознаряд
радіовишка – радіовежа, див. вишка
радіозавод – радіовиробня
радіокоментатор – радіотлумач, див. коментатор
радіоінформація – радіовідомість, див. інформація
радіозонд – радіопробка
радіольокатор – радіознахідця
радіолюбитель – див. радіоаматор
радіомонтер – радіомайстер
радіонавігація – радіоплавба, див. навігація
радіооператор – радіоврухомник
радіопеленгатор – радіонапрямляч
радіопрожектор – радіовисилачка
радіорозвідка – радіозвідунство
радіорупор – радіогучка, див. рупор, мегафон
радіосигнал – радіознак
радіосітка – радіомережа
радіоспекталкь – радіовистава, див. спектакль
радіотерапія – радіолікування
радіотрансляція – радіопередача
радіоцентр – радіоосередок
радіочутливість – радіочуйність
радіошум – радіогалас, радіогуд
радіус – луч
радіяльний – лучевий
радіятор – випромінювачка
радіятор – холодниця
радіяція – випромінь
радуватися – радіти, зрадіти, нарадітися, порадіти, урадіти, тішитися, втішатися, втішитися, повтішатися, натішатися, натішитися, понатішатися, потішатися, поті-шитися, стішатися, стішитися, повстішатися, утішатися, утішитися, повтішатися
радуга – веселка, веселонька, веселочка, веселиця
радужний – веселий, веселісінький, рожевий
радянський – саветскій, московський, кацапський
раж – шал, шаленство, шаленість, лють, лютість, скаженість, несамовитість, див. яросний, біснуватися
район – повіт, обшир, дільниця
райстаг – парлямент німецький
райсфедер – рисачка
райтар – вершник німецький, див. кавалерист, їздець
райтузи – штани кіннотчика, див. галіфе, бриджі, брюки
райх – імперія, держава (німецька)
райхсвер – військо німецьке
райхсканцлер – голова уряду німецького, див. прем’єр
рак (мед.) – пістряк
‘) Чужі слова надруковані жирними літерами. Українські – звичайними.
рак (тварина) – це див. краб, омар
рака – труна святого
ракалія – див. сволоч, негідник
раковинка – див. ракушка
ракушка – скойка, мушля, див. устриця
рамазан – піст мохамедський
рама – ряма, рямка, рямочка
рамбурс – борговиплата
рампа – поручні, див. балюстрада, парапет, перила
ранга – ступінь, див. чин
рандеву – зустріч
ранець – саква, шанька, наплечник, табівка, тобілка
ранжир – високість
рано – уранці, вранці, ранком, порану
рант – облямівка
ранчо – хутір мехіканський
рапорт – звіт, звідома, див. справоздання
рапортувати – звітовувати, звітувати, позвітовувати, звідомлювати, звідомляти, звідомити, позвідомлювати, позвідомляти, повідомляти, повідомити, доповідати, доповісти, подоповідати, оповідати, оповісти, пооповідати, розповідати, розповіс-ти, порозповідати, оповіщати, оповісти, пооповіщати, сповіщати, сповістити, по-сповіщати, ознаймляти, ознаймити, поознаймляти, див. мельдувати
рапс – ріпак
раритет – обрідка, див. рідкість
раса – поріддя, порода
расовий – порідний
распря – чвара, суперечка, сварка, звада, незгода, розбрат
растакуер – марнотратець
ратай – орач, плугатар, див. землероб
ратифікувати – див. одобрювати, апробувати
ратний – військовий
ратоборець – вояк, див. солдат, жовнір, рядовий
ратувати – бороти, виборювати, вибороти, повиборювати, зборювати, збороти, по-зборювати, переборювати, перебороти, попереборювати, поборювати, побороти, боронити, збороняти, зборонити, позбороняти, обороняти, оборонити, пообороня-ти, долати, здолати, подолати, змагати, змогти, позмагати, перемогати, перемогти, поперемогати, див. спасати
ратуша – міська управа
див. мерія, муніципалітет
рать – військо
раунд – коло
раут – див. равт
рафінований – вишуканий, див. елегантний, ізящний, граціозний, франт, прилич-ний, (цукор) – зічищений, очищений
рахіялгія (мед.) – хребтобіль
рахіоміеліт (мед.) – хребтозапал
рахіт (мед.) – кривуха
рахітник – див. косолапий
райхсмайстер – рахівник, див. бухгалтер
рахуваня – лічба, лік, рахунок
рахувати (на) – числити, почислити, покладатися, покластися, вважати, уважити, поуважати, здаватися, здатися, поздаватися
раціон – пайка, див. порція
раціоналізувати – зліпшувати, зліпшити, позліпшувати, поліпшувати, поліпшити, уліпшувати, уліпшити, повліпшувати, досконалювати, досконалити, подоскона-лювати, здосконалювати, здосконалити, поздосконалювати, удосконалювати, удо-сконалити, повдосконалювати
раціональний – розумовий, розумний, доцільний
рація – слушність, глузд, див. резон
рачити – див. зволяти, позволяти
рашкуль – вуглеоливець
рашпер – смажогратка
рашпіль – пильник, напилок
раштра – лінійчатка
рваний – див. лахміття, барахло
рвати – дерти, видирати, видерти, повидирати, віддирати, віддерти, повіддирати, здирати, здерти, поздирати, надирати, надерти, понадирати, обдирати, обдерти, пообдирати, передирати, передерти, попередирати, подирати, подерти, роздирати, роздерти, пороздирати, панахати, випанахувати, випанахати, повипанахувати, від-панахувати, відпанахати, повідпанахувати, попанахувати, попанахати, розпанаху-вати, розпанахати, порозпанахувати, спанахувати, спанахати, поспанахувати, роз-низувати, рознизити, порознизувати, шматувати, зішматовувати, зішматувати, по-зішматовувати, нашматовувати, нашматувати, понашматовувати, обшматовувати, обшматувати, пообшматовувати, пошматовувати, пошматувати, розшматовувати, розшматувати, порозшматовувати, ушматовувати, ушматувати, повшматовувати, (зуби) – витягати, витягти, повитягати, (хвороба) – блювати, вибльовувати, виб-лювати, повибльовувати, зібльовувати, зіблювати, позібльовувати, набльовувати, наблювати, понабльовувати, побльовувати, поблювати,
рвати – це квіти
рвач – дерій, хапач, хапко, хапуга, шаленець
рвачка – хапанина
рвучко – див. стрімголов, живо, молодцювате, бистрий
реабілітувати – виправдувати, виправдати, повиправдувати, зневинувачувати, зне-винуватити, позневинувачувати
реагувати – відбивати, відбити, повідбивати, збивати, збити, позбивати, розбива-ти, розбити, порозбивати, відгукуватися, відгукнутися, повідгукуватися, відказу-вати, відказати, повідказувати, переказувати, переказати, попереказувати, відкида-ти, відкинути, повідкидати, скидати, скинути, поскидати, відписувати, відписати, повідписувати, відповідати, відповісти, повідповідати, перечити, заперечувати, заперечити, позаперечувати, сперечувати, сперечити, посперечувати, противитися, попротивитися, спротивлятися, спротивитися, поспротивлятися, протидіяти, спро-тидіяти, див. поступати
реакціонер – назадник
реакція – протидія, спротив, назадництво (див. против. акція)
реал – стіл друкарський
реалізувати – дійснити, здійснювати, здійснити, поздійснювати, удійснювати, удійснити, повдійснювати, доконувати, доконати, подоконувати, учиняти, учини-ти, повчиняти, зічиняти, зічинити, позічиняти, див. організовувати, формувати
реалітетник (політич.) – пристосованець, зрадянець, див. капітулянт, сервеліст, конформіст, опортуніст, хамелеон, прагматик, шкурник
реальний – існуючий, речевий, див. конкретний
реальність – дійсність
ребелія – див. бунт, путч, фронда
реборда (колеса) – обручина, крайка
ребус – загадка
ревалізувати – переоцінювати, переоцінити, попереоцінювати
реванш – відплата, помста
реваншувати – див. возміщати, компенсувати
ревеляція – вияв
реверанс – уклін
реверенда – ряса
реверс – зворотний бік, зворот, забов’язок, поквітка
реверсивний – зворотний
ревізія – вивір, звір, провір
ревізор – вивіряч, див. контролер
ревізувати – вивірювати, вивірити, повивірювати, звірювати, звірити, позвірюва-ти, перевірювати, перевіряти, поперевірювати, дивитися, подивитися, додивляти-ся, додивитися, пододивлятися, глядати, доглядати, доглянути, доглядіти, подо-тлядати, заглядувати, заглянути, загледіти, позаглядати, наглядати, наглянути, оглядіти, нагледіти, оглядати, оглянути, оглядіти, огледіти, обглядати, обглянути, обглядіти, обгледіти, переглядувати, переглядати, переглянути, переглядіти, пере-гледіти, розглядувати, розглядати, розглянути, розглядіти, розгледіти, міряти, ви-мірювати, вимірити, повимірювати, змірювати, змірити, позмірювати, намірюва-ти, наміряти, понамірювати, обмірювати, обмірити, пообмірювати, перемірювати, переміряти, поперемірювати, пробувати, випробовувати, випробувати, повипро-бовувати, спробовувати, спробувати, поспровобувати
ревіндикувати – відбирати, відібрати, повідбирати, забирати, забрати, позабирати, перебирати, перебрати, поперебирати
ревія – перегляд
ревматизм – ломець, гостець, гризь
ревнивість – ревнощі
ревний – ретельний, пильний, запопадливий, завзятий, падковитий, пазовитий, щирий, див. ретивий, старанний
ревний – це жалісний
ревно – баско, горяче, дбало, дбайливо, завзято, заповзято, загарливо, запопадне, запопадливо, палко, запалом, пильно, ретельно, шпарко, щиро, див. живо, енер-гійно, старосно, добросовісно, совісно
(молитися) – щиро, дуже
ревносно – див. ревно
ревокація – відклик
револьвер – див. пістолет, бравнінг, наган
револьта – див. ребелія, бунт, путч, фронда
ревью – огляд
регалія – клейнод, див. реліквія
регата – човнозмаг
регель – латва
регенератор – поновничня
регенерувати – відроджувати, відвідродити, повідроджувати, відроджуватися, від-родитися, повідроджуватися, перероджуватися, переродитися, поперероджувати-ся, породжувати, породити, відтворювати, відтворити, повідтворювати, відтворю-ватися, відтворитися, повідтворюватися, витворюватися, витворитися, повитво-рюватися, натворюватися, натворитися, понатворюватися, перетворюватися, пере-творитися, поперетворюватися, потворюватися, потворитися, створюватися, ство-ритися, постворюватися, поновлювати, поновити, поновлюватися, поновитися, відновлювати, відновити, повідновлювати, відновлюватися, відновитися, повідно-влюватися, оновлюватися, оновитися, пооновлюватися, див. родитися
регент – державець, владця, (хору) – див. диригент
регмент – полк
регіональний – краєвий, місцевий, див. окружний
регістр – запис, впис, спис, упис
регістратор – записувач, уписувач
регістрований (лист) – заручений, див. рекомендований
регіструвати – записувати, записати, позаписувати, приписувати, приписати, по-приписувати, списувати, списати, посписувати, уписувати, уписати, повписувати
реглан – плащ
реглямент – припис, устав, уклад, див. інструкція
регляментувати – наказувати, наказати, понаказувати, запроваджувати, запровади-ти, позапроваджувати, розкладати, розкласти, порозкладати, укладати, укласти, повкладати, розподіляти, розподілити, порозподіляти, поділяти, поділити, див. приказувати, веліти, організовувати, розпоряджатися
регоризм – надвимога, див. педантизм
регрес – занепад, спад, підупад, схил, пресмерк, відступ
(див. противн. прогрес)
регресувати – занепадати, занепасти, позанепадати, підупадати, підупасти, попід-упадати, падати, упасти, западати, запасти, позападати, опадати, опасти, поопада-ти, підпадати, підпасти, попідпадати, пропадати, пропасти, попропадати, хилити-ся, похилюватися, похилитися, схилюватися, схилитися, посхилюватися, зменшу-ватися, зменшитися, позменшуватися, дичавіти, подичавіти, здичавлювати, здича-віти, поздичавлюватн
регула – див. реглямент
регули – див. менструація
регулювати – напрямлювати, напря’мити, понапрямлювати, спрямовувати, спря-мувати, поспрямовувати, керувати, покерувати, скеровувати, скерувати, поскеро-вувати, завертати, завернути, позавертати, навертати, навернути, понавертати, див. упорядковувати, хазяйнувати
регулярний – поточний, сталий
регулятор – керунка
регуляторний – керунковий, напрямний, ладовий
редиска – редьквічка
редуктор – гайка, сповільнячка
редукувати – зменшувати, зменшити, позменшувати, збавляти, збавити, позбавля-ти, знижувати, знизити, познижувати, послаблювати, послабити, сповільнювати, сповільнити, посповільнювати
редута – див. окоп
реєстр – див. регістер
режим – лад, улад
режисер – дидаскал
резерва – запас
резерват – заповіднище
резервуар – збірня, збірніще, водойма, водоймище, див. водовмістіще
резервувати – берегти, зберігати, зберегти, позберігати, відкладати, відкласти, по-відкладати, складати, скласти, поскладати, тримати, затримувати, затримати, по-затримувати, перетримувати, перетримати, поперетримувати, потримувати, по-тримати, протримати, попротримувати, утримувати, утримати, повтримувати, хо-вати, заховувати, заховати, позаховувати, переховувати, переховати, поперехову-вати, сховувати, сховати, посховувати, поховувати, поховати, хоронити ,схоронювати, схоронити, посхоронювати
резиґнація – уступ, відмова
резигнувати – відкидатися, відкинутися, повідкидатися, відмовлятися, відмовити-ся, повідмовлятися, вимовлятися, вимовитися, повимовлятися, забиратися, забра-тися, позабиратися, зрікатися, зректися, позрікатися, кидати, покидати, покинути, лишати, залишати, залишити, позалишати, облишати, облишити, пооблишати, по-лишати, полишити, уступати, уступити, повступати, виступати, виступити, пови-ступати, відступати, відступити, повідступати, оступатися, оступитися, пооступа-тися, усуватися, усунутися, повсуватися, ухилятися, ухилитися, повхилятися, цу-ратися, відцуратися, зіцуратися, поцуратися, див. сторонитися
резиденція – житло, помешкання, див. жилище, квартира, апартмент, обитель, приміщеня
резина – гума
резистанс – опір, спротив, відсіч, протистій
резистентність – опірність
резолюція – ухвала
резон – причина, підстава, ґрунт, див. рація
резонанс – луна, відлунок, руна, відгомін, відгук, див. ехо, відзиватися
резонер – поук, див. ментор
резонно – слушно, переконливо, довідно, узасаднено, обґрунтовано
результат – наслідок, вислід, набуток, здобуток, див. консеквенція
результативний – вислідний, набутий, кінцевий
резюме – переказ, висновок
реінкарнація – перевтіл, див. інкарнація
рейд – забіг, напад
рейс – подорож, шлях
рекапітулювати – переказувати, переказати, попереказувати стисло
реквієм – див. панахида
реквізит – причандали, речі, надібок, знадібок, див. аксесуари
реквізувати – вивласнювати, вивласнити ,повивласнювати, забирати, забрати, по-забирати, див. експропріювати, конфіскувати, соціялізувати, колективізувати, за-грабастувати
рекетир – див. обманщик, плут, шулер
рекляма – вихвала, розголос
реклямація – вимога, домага, протест, скарга
реклямувати – вихвалювати, вихвалити, повихвалювати, захвалювати, захвалити, позахвалювати, нахвалювати, нахвалити, понахвалювати, перехвалювати, пере-хвалити, поперехвалювати, похвалювати, похвалити, прихвалювати, прихвалити, поприхвалювати, розхвалювати, розхвалити, порозхвалювати, схвалювати, схва-лити, посхвалювати, голосити, наголошувати, наголосити, понаголошувати, ого-лошувати, оголосити ,пооголошувати, проголошувати, проголосити, попроголо-шувати, розголошувати, розголосити, порозголошувати
рекогноскувати – вивідувати, вивідати, повивідувати, звідувати, звідати, позвіду-вати, довідуватися, довідатися, подовідуватися, перевідувати, перевідати, попере-відувати, питати, випитувати .випитати, повипитувати, запитувати, запитати, по-запитувати, напитувати, напитати, понапитувати, опитувати, опитати, поопитува-ти, перепитувати, перепитати, поперепитувати, попитувати, попитати, розпитува-ти, розпитати, порозпитувати, опитувати, спитати, поспитувати, пізнавати, пізна-ти, дізнаватися, дізнатися, подізнаватися, обізнаватися, обізнатися, пообізнавати-ся, розізнавати, розізнати ,порозізнавати, спізнавати, спізнати, поспізнавати, по-стерігати, постерегти, випостерігати, повипостерегти, спостерігати, спостерегти, поспостерігати, слідкувати, вислідковувати, вислідкувати, повислідковувати, до-сліджувати, дослідити, подосліджувати, зіслідковувати, зіслідкувати, позіслідко-вувати, наслідковувати, понаслідковувати, послідковувати, послідкувати, услідко-вувати, услідкувати, повслідковувати, стежити .вистежувати, вистежити, пови-стежувати, зістежувати, зістежити, позістежувати, настежувати, настежити, пона-стежувати, постежувати, постежити, простежувати, простежити, попростежувати, устежувати, устежити, повстежувати, див. слідити, патрулювати, пікетувати, шпі-онити, підстерегати, розвідка, обслідувати
рекомендація – рая, порая, нарая, див. атестація, рекомендувати, референція
рекомендований (лист) – заручений, див. регістрований
рекомендувати – раяти, раїти, дораювати, дораїти, подораювати, нараювати, нара-їти, понараювати, пораювати, пораїти, прираювати, прираїти, поприраювати, ура-ювати, ураїти, повраювати, див. совітати
реконвалесценувати – див. виздоровлювати
реконверсія – зворот, оборот, поворот
реконструкція – перебудова, відбудова, див. конструювати
рекорд – осяг найвищий
рекордист – першун, переможець, витязь, звитяжець
рекордсмен – див. рекордист
рекреація – відпочинок, перерва, див. вакації, урльоп
рекрит (мед.) – кутнезапал
рекрут – новобранець, див. призовик
рекрутувати – покликувати, покликати (до війська), приєднувати, приєднати, по-приєднувати, приймати, прийняти, поприймати, прилучати, прилучити, поприлу-чати
ректифікувати – див. дистилювати
рекурс – відклик
реле – вилучник
релігійний – побожний
релігійність – побожність
релігія – набоженство, віра
реліквія – клейнод, скарб, див. регалія
релікт – старозалишки
релятивний – порівнювальний, порівняльний, зумовний, зумовлений
релятивність – зумовленість, обумовленість, порівняльність
реляція – відомість, повідома, вістка, див. донесення
рельєф – опуклість, (різьбар.) – горорізьба
рельєфний – опуклий, ясний
рельси – тори, рейки
ремарка – див. примітка, помітка, нотатка, футнот, аднотація
ремесло – рукомесло
ремілітаризувати – див. мілітаризувати
ремінісценсія – спогад, пригадка, відгомін, відгук, див. ехо, резонанс, відзиватися
ремісія – знижка, зменша, ослаба
ремітувати – платити чеком
ремонтувати – ладити, заладжувати, заладити, позаладжувати, зладжувати, злади-ти, позладжувати, наладжувати, наладити, поналаджувати, поладжувати, полади-ти, ладнати, заладнувати, заладнати, позаладнувати, зладнувати, зладнати, позла-днувати, наладнувати, наладнати, поналаднувати, поладнувати, поладнати, лаго-дити, злагоджувати, злагодити, позлагоджувати, залагоджувати, налагоджувати, налагодити, поналагоджувати, полагоджувати, полагодити, латати, вилатувати, вилатати, повилатувати, долатувати, долатати, подолатувати, залатувати, залатати, позалатувати, налатувати, налатати, поналатувати, облатувати, облатати, пообла-тувати, перелатувати, перелатати, поперелатувати, підлатувати, підлатати, попід-латувати, полатувати, полатати, прилатувати, прилатати, поприлатувати, направ-ляти, направити, понаправляти, поправляти, поправити, справляти, справити, по-справляти, див. рихтувати
ремунерація – див. гонорар
ренегат – виродок, запроданець, зрадець, зрадливець, зрадник, зрадянець, малорос, москволюб, недоляшок, перекидько, перекинчик, пристосованець, потурнак, уго-довець, хрунь, яничар, див. капітулянт, комуніст, конформіст, клеврет, опортуніст, реалітетник
ренесанс – відрода, відродження, див. рисорджименто
реноме – послава, див. репутація, фама
рент – винаєм, чинш, див. оренда, концесія, посесія
рентабельний – поплатний, зисковий, прибутковий
рентівник – винаймач, чиншовик, комірник, див. квартирант, жилець, житель, по-стоялець
рентувати – див. орендувати
реорганізувати – див. організувати
реостат – опірничка
репарація – відшкодова
репарувати – див. ремонтувати
репатріювати – висилати, вислати, повисипати на батьківщину
репертуар (театр.) – виставодобір
репетирувати – доучувати, доучити, подоучувати, підучувати, підучити, попідучу-вати, переучувати, переучити, попереучувати, повивучувати, повивчити
репетиція – проба, дружи, див. повторювати
репетка – подруге
репліка – заувага, зауважка
репортаж – новини, новинки, опис, розповідь, звіт
репортер – новинкар, див. хроникер
репрезентант – уповноважений, відпоручник, речник, заступник, див. емісар, представник, агент
репрезентувати – заступати, заступити, позаступати
репресалія – примус, силоміць, див. диктат
репресивний – гнобний, гнобливий, гноблючий, пригноблюючий, утиснений, ути-скливий
репресувати – див. гнітити, пригнічувати
реприманд – див. виговір
репродукувати – відтворювати, відтворити, повідтворювати, відновлювати, відно-вити, повідновлювати
репродукція – відтвір
рептилія – плазун, вуж, див. уж
репульсивний – відштовхний, відштовхальний
репутація – див. реноме, фама
ресентимент – упередженість, ворожнеча, злосливість
ресивер – одержувач
рескрипт – лист, посвідка
рескрипція – уповновага
ресора – пружня
ресорт – відділ, обсяг
респект – повага, шана, пошана, шаноба
респіраторний – дихальний
респірація – дих, віддих
реставрувати – відбудовувати, відбудувати, повідбудовувати, відновлювати, від-новити, повідновлювати, див. репродукувати
реституція – віднова
ресторант – харчівня, їдальня, див. кафе
рестрикція – обмежа
ресурси – засоби, запаси
ретардація – затримка, сповільни
ретивий – баркий, беручкий, дбаливий, дбайливий, жвавий, завзятий, заповзятий, завзятющий, загарливий, запопадний, запопадливий, кукібний, кукібливий, пал-кий, пильний, ретельний, унадливий, щирий, див. ревний, енергійний, підприєм-ливий, роботящий, трудолюбивий
ретина (анатом.) – сітківка очна
ретирада – відступ
ретируватися – відступати, відступити, повідступати, піти, виходити, вийти, пови-ходити, відходити, відійти, повідходити
ретроградний – назадницький, див. консервативний, косний
ретрансляція – пересилка, пересилки, див. транслювати
ретроактивний – правосильний узад
ретроградний – див. консервативний, косний
ретроспективний – минулоглядний
ретур–білет – поворотоквиток
ретушувати – підправляти, підправити, попідправляти
рефакція – знижка
рефекторій – їдальня манастирська
реферат – доповідь, виклад
референдарій – див. референт, прелігент
референдум – всіхопит
референт – доповідач, керівник
референція – довідка, див. рекомендація
рефері – суддя, див. арбітр
реферувати – доповідати, доповісти, подоповідати, переповідати, переповісти, по-переповідати, викладати, викласти, повикладати
рефлексія (думка) – роздум, роздума, розважання, міркування, обміркуваня, спо-стережа, див. мислити, помішляти, призадумуватися
рефлекція (світло) – виблиск, висвітло, відбиток, свіна
рефлективний – зміркований, обдуманий, розважений
рефлективний – віддзеркалений, відблискний, відбитий, відсвінулий
рефлектор – виблискачка, висвінча
рефлектувати – віддзеркалювати, віддзеркалити, повіддзеркалювати, відбивати, відбити, повідбивати, відсвінувати, відсвінути, повідсвінувати
реформувати – змінювати, змінити, позмінювати, інакшити, з’інакшувати, з’інакшити, поз’інакшувати, поінакшувати, поінакшити, переінакшувати, переіна-кшити, попереінакшувати, перебудовувати, перебудувати, поперебудовувати, роз-будовувати, розбудувати, порозбудовувати, перетворювати, перетворити, попере-творювати, створювати, створити, постворювати, поліпшувати, поліпшити, уліп-шувати, уліпшити, повліпшувати, див. переображатися, раціоналізувати, організу-вати
рефракція – промінезалом
рефрен – приспів
рефрижератор – холодничка
рефугіюс – див. прибіжище, нічліжка, приют, паладіум
рефулер – наповнячка
рецензія – оцінка
рецензувати – цінувати, зіцінювати, зіцінити, позіцінювати, націнювати, націнити, понацінювати, оцінювати, оцінити, пооцінювати, поцінювати, поцінити, розціню-вати, розцінити, порозцінювати, уцінювати, уцінюнювати, уцінити, повцінювати, визначувати, визначити, повизначувати, зазначувати, зазначити, позазначувати, визнавати, визнати, повизнавати, узнавати, узнати, повзнавати, розглядати, роз-глянути, порозглядати
рецепта – припис
рецептивний – сприймальний
рецепція – приняття
рецесивний – затамований, сповільнений
рецидив – наворот, зворот, повтор
реципіянгл – кутомір, див. секстант, астролябія
рецитувати – голосно читати, вичитувати, вичитати, повичитувати, зачитувати, зачитати, позачитувати, начитувати .начитати, поначитувати, перечитувати, пере-читати, поперечитувати, прочитувати, прочитати, голосити, виголошувати, виго-лосити, повиголошувати, зіголошувати, зіголосити, позіголошувати, наголошува-ти, наголосити, понаголошувати, мовити .вимовляти, вимовити, повимовляти, промовляти, промовити, попромовляти, див. деклямувати
речитатів – мовоспів, співмовка, див. деклямація
решетити – дірявити, зідірявлювати, зідірявити, позідірявлювати, подірявлювати, подірявиуі, продірявлювати, продірявити, попродірявлювати, удірявлювати, уді-рявити, повдірявлювати
решето – сито, ситко, ситечко, ситце
решітка (в’язниці) – грати, (огорожа) – штахети, див. клітка
решофер – нагрівачка
ржавчина – іржа, ржа, (на болоті) – осуга
ржати (кінь) – гиготати, загиготати, погиготати, гиготіти, загиготіти, погиготіти
рибак – рибалка, рибаль, (вона) – рибачка, рибалачка, (дружина) – рибальчиха, (син) – рибальченко, (дочка) – рибальчівна, (дитина) – рибальча, рибальчатко, (малий) – рибалонько
рибовод – рибар
рибоводство – рибництво
рибокоптильня – вужня
риболов – див. рибак
риболовець – див. рибак
риболовний – рибальський, рибацький
рибячий жир – тран
ривалізувати – див. конкурувати
риваль – супротивник, (вона) – супротивниця, див. конкурент, суперник
ригель – банта
ригідність (мед.) – заляклість, задубілість
ригоризм – занадтосуворість, неухильність, див. педантизм
ригсдах – парлямент данський, див. риксдах
ридикюль – торбинка, торбиночка, киса .калитка, калитонька, капшук, капшучок, див. мошонка, саше
рижий – рудий, рудавий, рудуватий, руденький, рудючий, див. бурий, темнобурий
рикошета – відбій
риксдаг – парлямент шведський, див. ригсдах
рило – див. морда
рило – це у свині
ринг – грище, див. арена
ринк – ковзанка
риноблепорія (мед.) – нежіть
ринокарцинома (мед.) – носопістряк
ринологія (мед.) – носознавство
ринорагія – носокровотеча
ринутися – вергатися, вергнутися, вергтися, звергатися, звергнутися, позвергатися, увергатися, увергнутися, поувергатися, гнати, погнати, здоганяти, здогнати, здо-гонити, поздоганяти, надганяти, надігнати, понадганяти, переганяти, перегнати, поперерискати, ганяти, уганяти, угнати, повганяти, гунути, згунути, погунути, ки-датися, кинутися, накидатися, накинутися, понакидатися, скидатися, скинутися, поскидатися, укидатися, укинути, повкидатися, хапатися, вихоплюватися, вихопи-тися, повихоплюватися, схоплюватися, схопитися, посхоплюватися, шугати, шуг-нути, шуганути, вишугати, вишугнути, зішугати, зішугнути, позішугати, шатнути, вишатнути, зішатнути, пошатнути, див. мчати, спішити, стреміти
рис – риж
рисак – клус, див. скакун
риск – звага, ризик, див. рискувати
рискати – ганяти, зганяти, обганяти, поганяти, угоняти, гасати, згасати, погасати, угасати, никати, никнути, занИкати, зникати, зникнути, понйкувати, поникати, пе-реникувати, переникати, розникувати, розникати, порозникувати, нипати, нипну-ти, знипувати, знипати, познипувати, перенипувати, перенипати, поперенипувати, понипувати, понипати, рознипувати, рознипати, порознипувати, нишпорити, ви-нишпорювати, винишпорити, повинишпорювати, зінишпорювати, зінишпорити, позінишпорити, обнишпорювати, обнишпорити, пообнишпорювати, перенишпо-рювати, перенишпорити, поперенишпорювати, понишпорювати, понишпорити, скіпати, вискіпувати, вискіпати, повискіпувати, сновигати, зісновигати, поснови-ґати, шастати, зішастати, пошастати, швендяти, зішвендяти, пошвендяти, шурка-ти, шуркнути, зішуркати, зішуркнути, прошуркати, прошуркнути, шустати, шус-нути, зішустати, зішуснути, прошустати, прошуснути
рискувати – зважати, зважити, позважати, ризикувати, ризикнути, поризикувати, заризикувати, заризикнути, зризикувати, зризикнути
рискувати – це див. штрихувати
Рисорджименто – відродження, див. ренесанс
риссю – чвалом, учвал, клусом, клуса, тюпки, тюпцем
рисувати – малювати, вимальовувати, вималювати, повимальовувати, змальовува-ти, змалювати, позмальовувати, намальовувати, намалювати, понамальовувати, перемальовувати, перемалювати, пеперемальовувати, розмальовувати, розмалю-вати, порозмальовувати
рисувати – це див. креслити, штрихувати
рисунок – малюнок
рисунок – це див. креслення
ритвина – баюра, вибій, ковдобина, ковтьоба, див. лужа .
ритенуто (муз.) – сповільнювати
рити – копати, викопувати, викопати, повикопувати, відкопувати, відкопати, по-відкопувати, закопувати, закопати, позакопувати, накопувати, накопати, понако-пувати, обкопувати, обкопати, пообкопувати, перекопувати, перекопати, попере-копувати, підкопувати, підкопати, попідкопувати, покопувати, покопати, прико-пувати, прикопати, поприкопувати, прокопувати, прокопати, попрокопувати, роз-копувати, розкопати, порозкопувати, скопувати, скопати, поскопувати, укопувати, укопати, повкопувати
рити – це свиня р.
ритися – копатися, покопатися, докопуватися, докопатися, подокопуватися, зако-пуватися, закопатися, позакопуватися, гребтися, загребтися, зігребтися, нагребти-ся, погребтися, угребтися, довбатися, довбтися, зідовбатися, надовбатися, подовб-атися, кублитися, закублюватися, закублитися, окублюватися, окублитися, покуб-люватися, покублитися, скублюватися, скублитися, поратися, випоратися, допора-тися, напоратися, обпоратися, попоратися, споратися, порпатися, допорпуватися, допорпатися, подопорпуватися, запорпуватися, запорпатися, позапорпуватися, на-порпуватися, напорпатися, понапорпуватися, попорпуватися, попортатися, спор-пуватися, спорпатися, ∙поспорпуватися, порплятися, запорплятися, запорплитися, позапорплятися, напорплятися, попорплятися, попорплитися, упорплятися, упор-плитися, повпорплятися, шпортатися, дошпортуватися, дошпортатися, зашпорту-ватися, зашпортатися, позашпортатися, нашпортуватися, нашпортатися, понашпо-ртуватися, пошпортуватися, пошпортатися
ритор – пишномовець, див. трибун, оратор, спікер
риторика – красномовство, див. калілогія
ритенуто (муз.) – стримано
риторичний – пишномовний, див. ельоквентний
ритуал – обряд
риф – скеля (підводна)
рифлений – жолобчатий, жолоб’яний, жолобинний
рифма – рима
рихлий – пухкий, пухкенький
рихлити – пушити , випушувати, випушити, повипушувати, підпушувати, підпу-шити, попідпушувати, пропушувати, пропушити, попропушувати, розпушувати, розпушити, порозпушувати
рихліти – пухніти, пухкішати, пухлявіти
рицагра (мед.) – зубообценьки
рицар – лицар
ричаг – важіль, важниця
ричати – рикати, риконути, вирикувати, вирикати, зрикувати, зрикати, порикува-ти, урикати, урикнути, гарчати, вигарчувати, вигарчити, зігарчувати, зігарчити, погарчувати, погарчити
рівень – позем, (води у річці) – плесо, див. урівень
рівний – однаковий, однакий, однаковісінький, такий, такий же, такісінький, ота-кий, такенний, такелений, тотожній
рівний – це хідник
рівнобедрений – однакобічний
рівновеликий – однаковеликий
рівновіддалений – однакодалекий
рівнодіючий – однакодіяльний
рівнодушно – байдуже
рівнозначний – однакознаковий
рівнозначник (мовний) – відповідник
рівнокутний – однакокутний
рівномір – поземиця
рівномірно – однаково
рівноплечний – однакораменний
рівноправність – однакоправність
рівносильний – однакосильний
рівноскладовий – однакоскладовий
рівноціність – одновартість
рівночасно – водночас, заразом, разом, див. одночасно
рід – гатунок, відміна, див. сорт, категорія, розряд
рід – це родинний
рідкий – винятковий, надзвичайний, незвичайний, небачений, дивина, дивовижа, див. раритет
рідкий – обрідний, водявий
рідкість – див. раритет
рідіти – обрідувати, обрідніти, пообрідувати
рідішати – див. рідіти .
рідко – обрідно, винятково, надзвичайно, нечасто, мало коли
рідковживаний – маловживаний
рідконаселений – малолюдний
ріжучий – тнучий, крайкий, пильний
різак – ніж, ножака, ножисько, сікач, сікачка
різати (волосся) – стригти, вистригати, вистригти, повистригати, достригати, до-стригти, подостригати, настригати, настригти, понастригати, обстригати, обстриг-ти, пообстригати, підстригати, підстригти, попідстригати, постригти, постригти (вузол) – розтинати, розтяти, розітнути, порозтинати, (галуззя) – чухрати, зічухру-вати, зічухрати, позічухрувати, обчухрувати, обчухрати, пообчухрувати, підчух-рувати, підчухрати, попідчухрувати, (голову) – стинати, стяти, зітнути, постинати, (дереворит) – ритувати, виритовувати, виритувати, повиритовувати, зритовувати, зритувати, позритовувати, наритовувати, наритувати, понаритовувати, (дошки) – пиляти, випилювати, випилити, повипилювати, відпилювати, відпилити, повідпи-лювати, напилювати, напиляти, понапилювати, перепилювати, перепиляти, попе-репилювати, попилювати, попиляти, розпилювати, розпиляти, розпилити, пороз-пилювати, спилювати, спилити, поспилювати, упилювати, упилити, повпилювати, (землю) – межувати, вимежовувати, вимежувати, повимежовувати, перемежовува-ти, перемежувати, поперемежовувати, помежовувати, помежувати, розмежовува-ти, розмежувати, порозмежовувати, умежовувати, умежувати, повмежовувати, (камнерит) – різьбити, вирізьблювати, вирізьбити, повирізьблювати, нарізьблюва-ти, нарізьбити, понарізьблювати, (капусту) – шаткувати, зішатковувати, зішатку-вати, позішатковувати, нашатковувати, нашаткувати, понашатковувати, пошатко-вувати, пошаткувати, (крила) – обтинати, обтяти, пообтинати, підтинати, підтяти, попідтинати, (курку) – різати, вирізувати, вирізати, повирізувати, дорізувати, дорі-зати, подорізувати, зарізувати, зарізати, позарізувати, порізувати, порізати, (кус-ник) – батувати, відбатовувати, відбатувати, повідбатовувати, збатовувати, збату-вати, позбатовувати, ньоатовувати, набатувати, понабатовувати, (кущі) – тяти, ви-тинати, витнути, повитинати, (линву) – перетинати, перетяти, поперетнути, попе-ретинати, (ножем) – чикати, чикнути, чиканути, зічикати, зічикнути, чикрижити, зічикрижувати, зічикрижити, позічикрижувати, обчикрижувати, почикрижувати, почикрижити, повчикрижувати, (очі) – муляти, змулювати, змулити, позмулюва-ти, намулювати, намулити, понамулювати, (пальці) – відтинати, відітнути, відтя-ти, повідтинати, втинати, втяти, (пухлину) – протинати, протнути, протяти, по-протинати, (свиню) – колоти, виколювати, виколоти, повиколювати, заколювати, заколоти, позаколювати, переколювати, переколоти, попереколювати, поколюва-ти, поколоти, сколювати, сколоти, посколювати, (тканину) – викраювати, викраї-ти, повикраювати, обкраювати, обкраяти, пообкраювати, прикраювати, прикраяти, поприкраювати, перекраяти, поперекраювати, (хліб) – краяти, накраювати, накра-яти, понакраювати, покраювати, покраяти, скраювати, скраяти, поскраювати, (ху-добу) – бити .вбивати, вбити, повбивати, забивати, забити, позабивати, перебива-ти, перебити, поперебивати
різачка (у череві) – завійна, завійниця, див. різь
різка – лозина, лозинка, лозиночка, дубець, хлудина, хлудинка, хлостина, див. хворостина, прут
різка – обрік, січка
різко – гостро, дошкульно, нагально, проймаючи, проникливе, разяче, шарпко, шпарко, шорстко
різний – ріжний, ріжноманітний, поріжнений, розмаїтий, відмінний, інакший, ін-ший, розбіжний, неподібний, неоднаковий
різнити – ріжнити ,виріжнювати, виріжнити, повиріжнювати, відріжнювати, від-ріжнити ,повідріжнювати, поріжнювати, поріжнити, розріжнювати, розріжнити, порозріжнювати, ріжноманітніти, зріжноманітнювати, зріжноманітніти, уріжно-манітнювати, уріжноманітніти
різниця – ріжниця
різниця – див. бойня, скотобойня
ріано – ріжно, наріжно, поріжно, поріжнено, уріжнобіч, окремо, поодинці, роз’єднано, всіляко
різнобій – розбіжність
різновид – відміна, див. рід, різний, категорія
різноколірний – ріжнобарвний
різноликий – ріжновидий
різномислячий – іншодум
різнополий – іншостатевий
різнорідний – ріжноманітний, всілякий
різносторонній – всебічний
різнохарактерний – іншовдачий
різночасний – іншочасний
різночинець – урядовчисько
різношерстий – іншововний
різнь – ворожість ворожнеча, ворожнечість, незгода, незлагода, незгідність, нелад, неладдя, неполадки, розбрат, розбіжність, розлад, розладдя, сварка, суперека, су-перечка, чвари
різь (у шлунку) – див. різачка
рісниця – вія
ріт – уста, вуста, писок, писочок, хавка, пащека, зів, рисок, гавра, рот
річ – мова, розмова, промова, див. язик
річ – це див. предмет
рішати – розв’язувати, розв’язати, порозв’язувати, вив’язуватися, вив’язатися, по-вив’язуватися, визначувати, визначити, повизначувати, означувати, означити, по-означувати, узначувати, узначати, повзначувати, ураджувати, урадити, повраджу-вати, засуджувати, засудити, позасуджувати, присуджувати, присудити, попрису-джувати, ухвалювати, ухвалити, поухвалювати, схвалювати, схвалити, посхвалю-вати
рішаючий – вирочний, визначальний, розв’язочний, остаточний
рішення – розв’язка, вирок, присуд, ухвала, див. приговор, децидувати, рішати
рішимість – див. рішучість
рішуче – гостро, зважно, самопевно, твердо, непохитно, непорушно, незломно, притьма, притьмом, конче, доконче, див. категорично, навідріз, енергійно
рішучість – звага, зважність, певність, самопевність, твердість, непохитність, не-зламність, див. здетермінованість
робкий – боягуз, лякливий, полохкий, полохливий, потульний, плохий .страхопуд, страхополох, страшко, див. смирний, малодушний, кроткий, покійний, зговірли-вий
робкий – соромливий, сором’язний, див. конфузитися
робота (наукова) – праця, дослід
роботодавець – працедавець
роботящий – робучий, працьовитий, працелюбний, працездатний, беручкий, дба-лий, дбайливий, запопадний, запопадливий, кукібний, пазовитий, ретельний, чап-кий, див. старанний, старатель, трудолюбивий, ретивий
робочий (день) – робітний, працівний, (людина) – див. роботящий, (наймит) – за-робітчанин, заробітчанка, (союз) – робітничий, (учень) – челядник, челядниця
ровер – див. велосипед
ровесник – перевесник, однорічник, (вона) – перевесниця, однорічниця
рогожа – личанка, мачула, маштула
рогуля – розсоха, соха, сішка, рогачка, розгілка, розгілля, розгілина, див. розвилка
рогулька (тіста) – рогалик
родильний – пологовий, положний, положницький
родимка – лунина
родити (байстрюка) – копилитися, скопилитися
родителі – батьки, батько–мати, тато–мама, див. родичі
родитися – народжуватися, народитися, понароджуватися, зроджуватися, зродити-ся, позроджуватися, відроджуватися, відродитися, повідроджуватися, перероджу-ватися, переродитися, поперероджуватися, розроджуватися, розродитися, пороз-роджуватися, уроджуватися, уродитися, повроджуватися,
знаходитися, знайтися, найтися, виникати, виникнути, повиникати, повставати, повстати, див. регенерувати
родичі – див. родителі
родичі – ці рідня, див. фамілія
родоначальник – предок, прапрадід
родословний – родовідний
рожа – троянда, мальва
рожа (хвороба) – бешиха
рожа – пика, див. морда
рождатися – див. родитися
роз... – Якща нема слова з префіксом роз.., див. на літеру без цього префіксу. На-пр. розбризкувати див. бризкати
роза – див. рожа
розарій – троянди
розбагатіти – збагачуватися, збагатіти, позбагачуватися, обагачуватися, обагатіти, пообагачуватися, побагачуватися, побагатіти, див. розживатися, наживати
розбазарювати – див. розстрачувати
розбалувати – розпещувати, розпестити, порозпещувати, розбещувати, розбести-ти, порозбещувати, попускати, попустити, попопускати
розбирати (будинок) – валити, повалити, завалювати, завалити, звалювати, звали-ти, розвалювати, розвалити, (машину) – розкладати, розкласти, порозкладати, (па-пери) – дивитися, подивитися, передивлятися, передивитися, продивлятися, про-дивитися, перегортувати, перегортати, поперегортувати, перебирати, перебрати, поперебирати
(почуття) – захоплювати, захопити, позахоплювати, охоплювати, охопити, посхо-плювати, (справу) – переглядати, переглянути, попереглядати, розглязати, розгля-нути, порозглядати, розуміти, зрозуміти, урозуміти, (якість) – оцінювати, оцінити, пооцінювати, досліджувати, дослідити, подосліджувати
розбирати – це роздягати
розбій – харцизацтво, розбишацтво, див. розбійник, рабівник, бандит
розбійник – див. бандит, пірат
розбірливий (письмо) – читкий, зрозумілий, див. читабельний
розбірливість – вибагливість, примха,примхливість, перебірливість
розбірливо (мовити) – виразно, зрозуміло, (писати) – читко
розбіяка – див. бандит, пірат, розбійник
розбрід – розтіч, розлад, розбрат, див. дезорганізація
розбрідатися – розходитися, розійтися, порозходитися, виходити, вийти, повихо-дити, відходити, відійти, повідходити, уходити, уйти, розбігатися, розбігтися, по-розбігатися, утікати, утікти, повтікати
розбуджувати – будити, побудити, збуджувати, збудити, позбуджувати, обуджу-вати, обудити, пообуджувати, пробуджувати, пробудити, попробуджувати, бурка-ти, збуркувати, збуркати, позбуркувати, пробуркувати, пробуркати, попробурку-вати, розбуркувати, розбуркати, порозбуркувати, ворушити, зворушувати, звору-шити, позворушувати, розворушувати, розворушити, порозворушувати, оживлю-вати, оживити, пооживлювати, скорняти, скорнити, поскорняти
розбухати – див. набухати
розвалина – звалище, румовище, руїни
розвальні (сані) – ґринджоли
розверзатися – розкриватися, розкритися, порозкриватися, відкриватися, відкрити-ся, повідкриватися
розверстка – розподіл, розклад
розвертати – розвивати, розвинути, порозвивати, розгортати, розгорнути, порозго-ртати. (див. противн. завертати)
розверствувати – розкладати, розкласти, порозкладати, накладати, накласти, пона-кладати, обкладати, обкласти, пообкладати, розподіляти, розподілити, порозподі-ляти, наділяти, наділити, понаділяти, обділяти, обділити, пообділяти, приділяти, приділити, поприділяти, призначувати, призначати, попризначувати, визначувати, визначити, повизначувати
наверствувати – це нашаровувати
розвилка (дороги) – роздоріжжя, розстань, розтік, розтока, див. рогуля
розвинення – розвиток, розвій
розвіватися – маяти, майнути, помаяти, вимаювати, вимаяти, повимаювати, зама-ювати, замаяти, позамаювати, омаювати, омаяти, помаювати, помаяти, промаюва-ти, промаяти, попромаювати, розмаювати, розмаяти, порозмаювати, майоріти, ви-майорювати, вимайоріти, замайорювати, замайоріти, позамайорювати, помайорю-вати, помайоріти, промайорювати, промайоріти, розмайорювати, розмайоріти, розгортатися, розгорнутися, порозгортатися
розвід (курей) – виплека, плекання, (мосту) – роз’єдна, (пилки) – зазуб, (шлюбу) – розлука
розвідка – звідунство, звіди, звідини, вивідки, довідки, див. шпіонаж, рекогноску-вати
розвідка – це див. есей
розвідник – див. шпіон, інвестигатор
розвірчувати – див. буравити, дрилювати
розвісистий – крислатий, розлогий, розложистий, гіллястий, гільчастий, широко-гіллястий, широкогалузий, рожаїстий
розводдя – павідь, повідь, повідня, повінь
розводити (бійку) – розборонювати, розборонити, порозборонювати, роздіймати, роздійняти, пороздіймати, (вогонь) – розпалювати, розпалити, порозпалювати, (горілку) – розчинювати, розчинити, порозчинювати, (городовину) – плекати, ви-плекувати, виплекати, повиплекувати, (любих) – роз’єднувати, роз’єднати, по-роз’єднувати, (овець) – виводити, вивести, повиводити, (худобу) – заводити, заве-сти, позаводити, (шлюбних) – розлучувати, розлучити, порозлучувати
розворот – зворот, наворот, див. поворот
розгвинчувати – викручувати, викрутити, повикручувати, (див. противн. загвин-чувати, нагвинчувати)
розгледжувати – див. гледіти, глядіти
розговорний – розмовний, мовний, мовляний, мовельний
розграфлювати – рискувати, вирисковувати, вирискувати, повирисковувати, зрис-ковувати, зрискувати, позрисковувати, нарисковувати, нарискувати, понарискову-вати, порисковувати, порискувати, розрисковувати, розрискувати, порозрискову-вати, див. чертити
розгром – див. погром
розгружувати – вивантажувати, вивантажити, повивантажувати, виладовувати, виладувати, повиладовувати, див. грузити
розгружувати – це мокру дорогу місити
розгублюватися – ніяковіти, зніяковіти, поніяковіти, нестямлюватися, нестямити-ся, понестямлюватися, знестямлюватися, знестямитися, познестямлюватися, бен-тежитися, зентежуватися, збентежитися, позбентежуватися, побентежуватися, по-бентежитися, убентежуватися, убентежитися, повбентежуватися, соромитися, за-соромлюватися, засоромитися, позасоромлюватися, насоромлюватися, насороми-тися, понасоромлюватися, посоромлюватися, посоромитися, усоромлюватися, усоромитися, повсоромлюватися, хвилюватися, зісхвильовуватися, зісхвилювати-ся, позісхвильовуватися, нахвильовуватися, нахвилюватися, понахвильовуватися, перехвильовуватися, перехвилюватися, поперехвильовуватися, похвильовуватися, похвилюватися, розхвильовуватися, розхвилюватися, порозхвильовуватися, схви-льовуватися, схвилюватися, посхвильовуватися
розгублюватися – це в дорозі
розгул – гульня, пиятика, див. оргія
розгульний – див. гуляка, безпутник, лінивець
роздаватися (годос) – відбиватися, відбитися, повідбиватися, відгукуватися, відгу-кнутися, повідгукуватися, гомоніти, видгомоніти, загомоніти, зігомоніти, нагомо-ніти, перегомоніти, погомоніти, прогомоніти, розгомоніти, гукати, гукнути, гуко-нути, вигукувати, вигукнути, повигукувати, згукувати, згукати, нагукувати, пере-гукуватися, перегукнутися, поперегукуватися, погукувати, погукати, гуркотіти, вигуркотіти, загуркотіти, погуркотіти, прогуркотіти, кликати, кликнути, виклику-вати, викликати, повикликувати, закликувати, закликати, позакликувати, наклику-вати, накликати, понакликувати, перекликуватися, перекликатися, поперекликува-тися, покликуватися, покликувати, покликати, прикликувати, прикликати, попри-кликувати, скликувати, скликати, поскликувати, лунати, вилунювати, вилунути, повилунювати, залунювати, залунати, полунювати, полунати, пролунювати, роз-лунювати, розлунати, порозлунювати, розлягатися, розлягтися, порозлягатися, (люди) – відсовуватися, відсунутися, повідсовуватися, відступатися, відступитися, повідступатися, оступатися, оступитися, пооступатися, поступатися, поступатися, розступатися, розступитися, порозступатися, відходити, відійти, повідходити, ви-ходити, відійти, повиходити, розходитися, розійтися, порозходитися, (одяг) – ви-тягуватися, витягтися, повитягуватися, розтягуватися, розтягнутися, порозтягува-тися, видовжуватися, видовжитися, повидовжуватися, здовжуватися, здовжитися, поздовжуватися, ширшати, зіширшуватися, зіширшитися, позіширшуватися, по-ширшуватися, поширшитися, розширшуватися, розширшитися, порозширшувати-ся
роздівати – роздягати, роздягти, пороздягати, розбирати, розібрати, порозбирати
розділ – розподіл, поділ, переділ, обділ, виділ, відділ, приділ
розділ – це у книжці, див. глава
роздільно – див. порізно, осібно, сепаратний
роздолля – довілля, вільгота, див. простір
роздолля – це долина широка
роздольний – довільний, розлогий, широкий
роздор – безлад, безладдя, заколот, звада, колотнеча, незгода, незлагода, нелад, розлад, розладдя, сварка, чвара, див. міжусобиця
роздягалка – шатня, див. убиральня, туалета
роздягальня – див. роздягалка
розеоля (мед.) – плямчатка
розжалувати – див. деградувати
розжива – див. нажива, надбання
розживатися – див. наживати, розбагатіти
розжигати – див. зажигати
розжимати (зуби) – розціплювати, розціпити, порозціплювати, (п’ястук) – розту-лювати, розтулити, порозтулювати, (спружню) – розтискувати, розтиснути, пороз-таскувати
розжиток – див. розжива, нажива, надбання
роззувати – визувати, визути, повизувати. (див. противн. обувати)
роззява – ґава гавега, гавря, сологій, розтелепа, розтяпака, розгамуза, шалава, бевзь, див. неповороткий, безтолковий, ротозій
розиграш – розгра, див. матч, турнір
роз’їзд (військ.) – стежа, див. рекогноскувати, (залізничн.) – розминка
розказ – наказ, див. приказ
розказ – оповідання, оповідка, оповідь, повідь, оповістка, повість, розповідь, див. новела
розказувати – див. говорити
розкаряка – розчепіра
розкарячувати – розчепірювати, розчепірити, порозчепірювати
розкат – гуркіт, грюк, грюкіт, гук, гуркотня, грим, грім
розкаюватися – каятися, покаятися, скаюватися, скаятися, укаюватися, укаятися, повкаюватися, жалкувати, зажалковувати, зажалкувати, позажалковувати, нажал-ковуватися, нажалкуватися, понажалковуватися, пожалковувати, пожалкувати, шкодувати, зішкодовувати, зішкодувати, позішкодовувати, пошкодовувати, по-шкодувати
розкисати – кваситися, виквашуватися, викваситися, повиквашуватися, заквашу-ватися, закваситися, позаквашуватися, зіквашуватися, зікваситися, позіквашувати-ся, наквашувати, наквасити, понаквашувати, переквашуватися, перекваситися, по-переквашувати, поквашувати, поквасити, уквашувати, уквасити
розкішне – багатюще, витончено, вишукано, гойно, добірно, красно, пишно, пре-пишно, чудово, пречудове, див. шик, елегантно
розклинювати – виклинювати, виклинити, повиклинювати
розкорчовувати – викорчовувати, викорчувати, повикорчовувати, покорчовувати, покорчувати, скорчовувати, скорчувати, поскорчовувати
розкосий – зизий, зизуватий, зизоокий
розкотистий – розгонистий, розлогий, розложистий
розкочувати (грім) – гриміти, гримнути, гримонути, вигримлювати, вигримнути, загримати, загриміти, погримати, гримкотіти, загримкотіти, погримкотіти, гримо-тіти, загримотіти, погримотіти, (дорогу) – уторовувати, уторувати, повторовувати, сторовувати, сторувати, пооторовувати, (згорток) – розгортувати, розгорнути, по-розгортувати, (луна) – лунати, вилунювати, вилунити, повилунювати, злунювати, пролунати, попролунювати, (опука) – котитися, закочуватися, закотитися, позако-чуватися, покочуватися, покотитися, (слава) – прославлятися, прославитися, по-прославлятися, (тісто) – качати, викачувати, викачати, повикачувати, покачувати, покачати, поскачувати, розкачувати, розкачати, порозкачувати, скачувати, скача-ти, поскачувати
розкрупнювати – здрібнювати, здрібнити, поздрібнювати, подрібнювати, подріб-нити, зменшувати, зменшити, позменшувати
розкумекувати – збагнувати, збагнути, позбагнувати, убагнувати, убагнути, повба-гнувати, кмітити, покмічувати, покмітити, скмітичувати, скмітити, поскмітичува-ти, укмітичувати, укмітити, повкмітичувати, метикувати, зметиковувати, зметику-вати, позметиковувати, наметиковувати, наметикувати, пометиковувати, помети-кувати, уметиковувати, уметикувати, повметиковувати, розуміти, вирозумлювати, вирозуміти, повирозумлювати, зрозумлювати, зрозуміти, нарозумлюватися, на-розумітися, понарозумлюватися, порозумлюватися, порозумітися, урозумлювати, урозуміти, поврозумлювати, розчовпувати, розчовпати, порозчовпувати, розчоло-пувати, розчолопати, порозчолопувати, розчумувати, розчумати, порозчумувати, торопати, поторопувати, поторопати, сторопувати, сторопати, посторопувати, уторопувати, уторопати, повторопувати
розкупорювати – викубрювати, викубрити, повикубрювати, витикати, виткнути, повитикати, викорковувати, викоркувати, повикорковувати. (див. противн. заку-порювати)
розлучення – розлука
розлучення – це дія
розлюбезний – любий, любенький, любесенький, любісінький, люблений, улюб-лений, улюбленець, улюбленик, улюбленчик, (вона) – люба, любка, любочка, лю-бця, любонька, улюблениця, улюбленка, любленка, кохана, коханочка, голубка, голубонька, (воно) – голубеня, голуб’ятко, голуб’я
розмазня – лемішка, бамбула, див. їда
розмазня – див. неповороткий, розтяпа
розмашистий – загонистий, заповзятий, див. енергійний, підприємливий, ретивий
розмив – водорий, див. ерозія
розмисел – роздум, роздума, задума, міркування
розміжчувати – торощити, виторощувати, виторощити, повиторощувати, наторо-щувати, наторош.ити, понаторощувати, потороіцувати, поторощити, розторощу-вати, розторощити, порозторощувати, сторощувати, сторощити, посторощувати
розм’якати (дорога) – розгасати, розгаснути, порозгасати, (тверде) – зм’якшуватися, зм’якшитися, позм’якшуватися, пом’якшуватися, пом’якшитися, ум’якшуватися, ум’якшитися, повм’якшуватися
рознемогатися – недужати, занедужувати, занедужати, позанедужувати, знедужу-вати, знедужати, познедужувати, понедужувати, понедужати, слабувати, заслабу-вати, заслабнути, заслабти, позаслабувати, послабувати, послабти, прослабувати, прослабти, хворувати, захворювати, захворіти, позахворювати, перехворювати, перехворіти, поперехворювати, похворювати, похворіти, схворювати, схворіти, посхворювати
розніжувати – розпещувати, розпестити, порозпещувати
рознос – догана, гана, осуд, огуда
рознощик – носій, доставляч
розор – румовище, руїни
розоряти – валити, завалювати, завалити, позавалювати, звалювати, звалити, по-звалювати, повалювати, повалити, розвалювати, розвалити, порозвалювати, виса-джувати, висадити, повисаджувати, нищити, винищувати, винищити, повинищу-вати, знищувати, знища’ ти, познищувати, понищувати, понищити, перевертати, перевернути, поперевартати, обертати, обернути, пообертати, плюндрувати, по-плюндровувати, поплюндрувати, сплюндровувати, сплюндрувати, посплюндрову-вати, порожнити, випорожнювати, випорожнити, повипорожнювати, опорожню-вати, опорожнити, поопорожнювати, спорожнювати, спорожнити, поспорожнюва-ти, розбивати, розбити, порозбивати, вибивати, вибити, повибивати, збивати, зби-ти, позбивати, перебивати, перебити, поперебивати, побивати, побити, руйнувати, вируйновувати, вируйнувати, повируйновувати, зруйновувати, зруйнувати, по-зруйновувати, поруйновувати, поруйнувати, див. громити, пустошити, сокрушати
розпаювати – відлютовувати, відлютувати, повідлютовувати. (див. противн. лютувати)
розпахнутий – розхристаний
розпилювати – порошити, випорошувати, випорошити, повипорошувати, запоро-шувати, запорошити, позапорошувати, напорошувати, напорошити, понапорошу-вати .обпорошувати, обпорошити, пообпорошувати, попорошувати, попорошити, припорошувати, припорошити, поприпорошувати, розпорошувати, розпошити, порозпорошувати, спорошувати, див. бризкати, пульверизувати
розпилюватися – порохнявіти, попорохнявіти, спорохнявлювати, спорохнявіти, поспорохнявлювати
розпилювач (людина) – розпорошувач, порошник, (вона) – порошниця, (прилад) – порошнявка, сікавка, див. пульверизатор, спринклер
розписка – поквитка, посвідка
розписуватися – підписувати, підписати, попідписувати
розписуватися – це багато писати
розпірка – розпинка
розпірка – це дірка
розпластувати – розгортати, розгорнути, порозгортати, розкидати, розкидати, роз-кинути, порозкидати, напинати, напнути, нап’ясти, понапинати
розплачуватися – платити, виплачувати, виплатити, повиплачувати, доплачувати, доплатити, подоплачувати, оплачувати, оплатити, пооплачувати, поплачувати, по-платити, сплачувати, сплатити, посплачувати, уплачувати, уплатити, повплачува-ти
розплід – розрід, плека, завод
розплоджувати – заводжувати, заводити, завести, позаводжувати, розводжувати, розвести, порозводжувати, плекати, виплекувати, виплекати, повиплекувати, на-плекувати, наплекати, понаплекувати, сплекувати, сплекати, посплекувати, рости-ти, вирощувати, виростити, повирощувати, зрощувати, зростити, позрощувати, нарощувати, наростити, понарощувати, ховати, виховувати, виховати, повихову-вати, наховувати, наховати, понаховувати, сховувати, сховати, посховувати, див. плодити
розплоджуватися – розроджуватися, розродитися, порозроджуватися, див. множи-тися
розположений (місце) – розташований, розставлений, розподілений, (почуття) – прихильний, схильний, зичливий, привернений
розполосувати – смужити, висмужувати, висмужити, повисмужувати, посмужува-ти, посмужити
розпоряджатися – заряджувати, зарядити, позаряджувати, порядковувати, поряд-кувати, попорядкувати, напорядковувати, напорядкувати, понапорядковувати, спорядковувати, спорядкувати, поспорядковувати, урядувати, зурядовувати, зуря-дувати, позурядовувати, наурядовувати, наурядувати, понаурядовувати, поурядо-вувати, поурядувати, див. приказувати, веліти, регляментувати, указувати
розпорядження – наказ, загал, припис, див. інструкція
розпорядник – керівник, господар, див. директор, шеф, принципал
розпорядок – див. розпорядження, (часу) – розклад, див. графік
розпоясуватися – розперезуватися, розперезатися, порозперезуватися
розправляти – випростовувати, випростувати, повипростовувати, напростовувати, напростувати, понапростовувати, розпростовувати, розпростувати, розгинати, ро-зігнути, порозгинати
розправлятися – мстити, помстити
розпродавати – випродавати, випродати, повипродувати, спродавати, спродати, поспродавати
розпродаж – випродаж
розпрямляти – див. розправляти
розпускати (брунька) – розвиватися, розвинутися, порозвиватися, (вітрила) – на-пинати, напнути, нап’ясти, понапинати, (в’язанку) – відшморгувати, відшморгати, повідшморгувати, (дитину) – розбещувати, розбещити, порозбещувати, (згурт) – розв’язувати, розв’язати, порозв’язувати, розганяти, розігнати, порозганяти, за-кривати, закрити, позакривати, припиняти, припинити, поприпиняти, (линву) – розсотувати, розсотати, порозсотувати, (листя) – розгортати, розгорнути, порозго-ртати, (опаску) – попускати, попустити, (поголоску) – поширювати, поширити, розповсюджувати, розповсюдити, порозповсюджувати, (прапор) – розгортувати, розгортати, розгорнути, порозгортувати, (пуп’янка) – розпукувати, розпукати, по-розпукувати, (у воді) – розчиняти, розчинити, порозчиняти, (язика) – див. говори-ти
розпутниця – гайта, гукля, димтянка, диптянка, діплянка, дримба, курва, лярва, мандрьоха, охаба, паплюга, перелюбниця, плюгавка, повія, потіпака, потіпаха, ро-стіпаха, рострибуха, роструха, хльорка, шлюндра, шльондра, див. проститутка, кокотка, сутенер, фрейда, шлюха
розривка – розвага, гулі, гулянка, забава, танці, див. бенкет, равт
розріз – розтин, витин, витинка, відтин, стин, стинок, протин, протинка, перетин, перетинка, випилянка, розпірка, перекрій
розрізняти – ріжнити, виріжнювати, виріжнити, повиріжнювати, відріжнювати, відріжнити, повідріжнювати, поріжнювати, поріжнити, розріжнювати, розріжни-ти, порозріжнювати
розрізувач – розтинач, витинач, перетинач, протинач, стинач, утинач
розрішати (гріх) – розгрішувати, розгрішити, порозгрішувати
розробляти – випрацьовувати, випрацювати, повипрацьовувати, допрацьовувати, допрацювати, подопрацьовувати, опрацьовувати, опрацювати, поопрацьовувати, попрацьовувати, попрацювати, розпрацьовувати, розпрацювати, порозпрацьовува-ти, спрацьовувати, спрацювати, поспрацьовувати, упрацьовувати, упрацювати, повпрацьовувати
розрушати – див. розоряти
розряд – вилад, виладка
розряд – виділ, поділ, див. категорія, сорт, рід, різновид
розряджати – виладовувати, виладувати, повиладовувати. (див. противн. заряджа-ти)
розрядка (друк) – розбивка
розсвіт – світанок, світок, досвіт, досвіток, досвітки, удосвіта, світком
розсвітати – благословлятися, благословитися на день, дніти, заднювати, задніти, наднювати, надніти, поднювати, подніти, займатися, зайнятися на день, зоріти, ви-зорювати, визоріти, зізорювати, зізоріти, позорювати, позоріти, розвиднюватися, розвиднітися, світати, висвітувати, висвітнути, зісвітувати, зісвітнути, освітувати, освітнути, посвітати, свінути, висвінувати, висвінути, засвінувати, зісвінути, на-свінувати, насвінути, посвінувати, посвінути, див. світлити
розсекречувати – відтаємничувати, відтаємничити, повідтаємничувати
розсильний – див. посильний, кур’єр, фельд’єгер
розсіл – юшка, щерба, вивар, див. бульйон, потаж, їда
розсілина – розколина, розпадина, див. тріщина, розщілина
розсіювати – розпорошувати, розпорошити, порозпорошувати, див. розпилювати, діяспора
розсіяний – розпорошений, розкиданий, розселений, див. діяспора
розсіяний – неуважний
розсіяний – це насіння на полі
розслід – дослід, розшук, стежа, див. слідити, інвестигатор
розставання – розлука
розставатися – розлучуватися, розлучитися, порозлучуватися, розходитися, розі-йтися, порозходитися, лишати, залишати, залишити, облишати, облишити, пооб-лишати, полишати, полишити, роз’єднуватися, роз’єднатися, пороз’днуватися, ві-докремлюватися, відокремитися, повідокремлюватися
розстрочка – виплата, рата
розстрочувати – див. відстрочувати
розстроювати (лад) – розладнувати, розладнати, порозладнувати, (почуття) – сму-тити, засмучувати, засмутити, позасмучувати, усмучувати, усмутити, повсмучува-ти, хитати, захитувати, захитати, позахитувати, похитувати, похитати, розхитува-ти, розхитати, порозхитувати, див. скорбіти, хандрити, почалитися
розсудливий – розважний, розважливий, обережний, обачний, обачливий, помір-кований, статечний, див. серйозний
розсудок – розум, глузд, див. ум
розставати – танути, потанувати, потанути, станувати, станути, постанувати
розтвор (валків) – розкриття
(ножиць) – розхил
(плину) – розчин
розтворяти – див. отворяти
розтерзаний (почуття) – вимучений, змучений, намучений, перемучений, помуче-ний, (річ) – роздертий, передертий, подертий
розтлівати – ґвалтувати, зігвалтовувати, зігвалтувати, позігвалтовувати, погвалто-вувати, погвалтувати, безчестити, збезчещувати, збезчестити, позбезчещувати, обезчещувати, обезчестити, пообезчещувати
розтліватися (вогонь) – жевріти, вижеврювати, вижевріти, дожеврювати, дожеврі-ти, зажеврювати, зажевріти, пережеврювати, пережевріти, пожеврювати, пожеврі-ти, (дерево) – порохнявіти, спорохнявлювати, спорохнявіти, поспорохнявлювати, (людина) – паскудитися, попаскуджуватисся, попаскудитися, опаскуджуватися, спаскудитися, поспаскуджуватися, упаскуджуватися, упаскудитися, повпаскуджу-ватися, (мрець) – гнити, загнивати, зігнити, позагнивати, догнивати, догнити, по-догнивати, погнивати, погнити, (чеснота) – псуватися, зіпсовуватися, попсовува-тися, попсуватися
розтопирювати – розчепірювати, розчепірити, порозчепірювати
розторопний – див. бистрий
розтравлювати – вередити, звереджувати, звередити, позвереджувати, навереджу-вати, навередити, понавереджувати, повереджувати, повередити, розвереджувати, розвередити, порозвереджувати, дратувати, зідратовувати, зідратувати, позідрато-вувати, подратовувати, подратувати, роздратовувати, роздратувати, пороздратову-вати, дрочити, зідрочувати, зідрочити, позідрочувати, подрочувати, подрочити, роздрочувати, роздрочити, пороздрочувати, разражати, разразити, поразражати, уражати, уразити, повражати, троюдити, потроюджувати, потроюдити, строюджу-вати, строюдити, построюджувати, розтроюджувати, розтроюдити, порозтрою-джувати, ятрити, ятрити, з’ятрювати, з’ятрити, поз’ятрювати, поятрювати, поят-рити, роз’ятрювати, роз’ятрити, пороз’ятрювати
розтратник – марнотрат, марнотрач, перевідця, тринкач
розтрачувати – гайнувати, згайновувати, згайнувати, позгайновувати, попрогай-новувати, мантачити, змантачувати, змантачити, позмантачувати, помантачувати, помантачити, промантачувати, промантачити, попромантачувати, марнотратити, змарнотрачувати, змарнотратити, позмарнотрачувати, помарнотрачувати, помар-нотратити, марнувати, змарновувати, змарнувати, позмарновувати, промарновува-ти, промарнувати, попромарновувати, переводити, перевести, попереводити, три-нькати, витринькувати, витринькати, повитринькувати, протринькувати, протри-нькати, попротринькувати, розтринькувати, розтринькати, порозтринькувати, стринькувати, стринькати, постринькувати, циндрити, зіциндрювати, зіциндрити, позіциндрювати, поциндрювати, поциндрити .проциндрювати, проциндрити, по-проциндрювати, розциндрювати, розциндрити, порозциндрювати, шинкувати, вишинковувати, вишинкувати, повишинковувати, зішинковувати, зішинкувати, позішинковувати, прошинковувати, прошинкувати, попрошинковувати, див. тра-нжирити
розтруб – горловина
розтрублювати – розбовкувати, розбовкати, порозбовкувати, розголошувати, роз-голосити, порозголошувати, див. трубити
розтяжка – тяг
розтяпа – див. неповороткий, розмазня
розузорити – див. декорувати
розумник – мудрій, мудрагель, див. умник
розформовувати – розв’язувати, розв’язати, порозв’язувати, закривати, закрити, позакривати, припиняти, припинити, поприпинати, спиняти, спинити, поспиняти, розганяти, розігнати, порозгоняти,
розхід – видаток, витрата
розхід – це йти
розхлябаний – безладний, неполадний, розбитий, непридатний, хиткий, хитливий, захитаний, похитнутий, розхитаний
розхолоджувати – холодити, охолоджувати, охолодити, поохолоджувати, охоло-джувати, схолодити, поохолоджувати
розхолоджувати – це утеплювати
розцвілий – розквітлий
розцвіт – розквіт
розчерк – криска, закарлючка
розшифровувати – вичитувати, вичитати, повичитувати, зічитувати, зічитати, по-зічитувати
розщемляти – розтискувати, розтиснути, порозтискувати, розціплювати, розціпи-ти, порозціплювати
розщеплювати – розчахувати, розчахнути, порозчахувати
розщитувати (працівника) – звільняти, звільнити, позвільняти, виплачувати, ви-платити, повиплачувати, поплачувати, поплатити, (покладатися на) – див. рахувати
розщитуватися – вираховуватися, вирахуватися, повираховуватися, зраховуватися, зрахуватися, позраховуватися, обраховуватися, обраховуватися, пообрахуватися, пораховуватися, порахуватися, розраховуватися, розрахуватися, порозраховувати-ся, див. рахувати
розщілина – див. тріщина, розсілина, щілка
розщот – розрахунок, вирахунок, зрахунок, обрахунок, перерахунок, підрахунок, порахунок, прорахунок, урахунок
роз’яснювати – див. коментувати, пояснювати, інтерпретувати, товмачити
рокита – верба, вербина, вербинка, вербонька, вербичка, вербиченька, верболіз, верб’я, вербов’я, вербинець, вербник, вербняк, (квіточас) – вербляниця, (тиждень) – вербниця
рокіт – гуркіт, гук, грим, грім, гримкіт, грюк.гряк, тарахкіт, тарахкотня, тарах, трахкіт, трахкотня, див. шум
рокотати – див. грохати, колотити, трахати
роксоляни – праукраїнці
рол – сувій, див. рульон
ролер – валок
роля (у житті) – вага, місце, вплив, участь
роля – це в театрі
роль – роля (театр.)
рольганг – пересувачка
ром – гарак
романсувати – див. женихатися
ромашка – ромен, канупер
роняти – губити, згублювати, згубити, позгублювати, загублювати, загубити, по-загублювати, розгублювати, розгубити, порозгублювати, кидати, кинути, докида-ти, докинути, подокидати, закидати, закинути, позакидати, прикидати, прикинути, поприкидати, пускати, пустити, допускати, допустити, запускати, запустити, по-пускати, попустити, припускати, припустити, спускати, спустити, поспускати
роптати – ремствувати, заремствувати, зремствувати, зремстати, наремствувати, наремстати, поремствувати, поремстати, уремствувати, уремстати, нарікати, наре-кти, понарікати, дорікати, доректи, дорікнути
російський – московський, кацапський
російщина – московство, кацапщина, пошехонство, чухна
російщити – див. русифікувати
Росія – Московщина, Кацапщина, Мордва, див. Великоросія
росіянин – москаль, москалюга, московець, (вона) – московка, (дружина)) – мос-калиха, (син) – москаленко, (дочка) – москалівна, (дитина) – москаленя, москаль-ча, (малий) – москальчук, москалик, москвин, москвинюга, (вона) – москвинка, (дружина) – москвиниха, (син) – москвинчук, (дочка) – москвинчівна, (дитина) – москвиня, кацап, кацалап, кацапюга, (вона) – кацапка, (дружина) кацапиха, (син) – кацапчук, (дочка) – кацапівна, (дитина) – кацапеня, (малий) – кацапчина, пошехо-нець, чухонець, какало, штокало, кадиш, див. великорос, андрофаг, недолюд, гад
росіяни – москальня, москальство, москвинство, кацапня, чухна
рослий (людина) – високий, (дерево) – гінкий
ростбіф – печеня волова
росток – парость, паросток, пагін, пагонець, погоння, кільчик, ключка, живець, стрілка, шпичак
рота – сотня
ротанізм – гаркавість
ротатор – обертачка
ротаційний – обертовий, черговний
ротація – оберт
ротозій – див. роззява
ротонда – див. бесідка
роторний – див. ротоційний
Рош–гашана – Новий Рік жидів
рояліст – монархіст
рояль – піяно
ртуть – живосрібло, див. меркурій
рубака – рубач
рубанок – струг, див. гебель, струганок
рубець (сдежини) – руб, (на тілі) – близна, пруг, див. шрам
рубильник – лучниця
рубіж – межа, кордон, див. границя
рубрика – підрозділ
ругати – див. корити, страмити
руда – копалина, круш, (залізна) – залізняк, (мідяна) – мідяк
рудимент – залишок
рудиментарний – зачатковий, недорозвинений, залишковий
рудник – копальня
рудня – див. рудник
рудокоп – копач
рудерпіс – кораблекермо
рукав (річки) – зарічок, розтік, розтока, коліно, турунчак, (смока) кішка
рукав – це сорочки
руковод – проводар, провідця, наставник, див. лідер, гід, переводник
руководити – водити, проваджувати, провадити, попроваджувати, глядати, догля-дати, доглянути, подоглядати, наглядати, наглянути, понаглядати, приглядатися, приглянутися, поприглядатися, керувати, покерувати, скеровувати, скерувати, по-скеровувати, правити, справляти, справити, спрямовувати, спрямувати, поспрямо-вувати
рукодільний – ручний, доморобний
рукомийник – умивалка
рукопашне – голіруч
рукоплескати – плескати, сплескувати, сплескати, пооплескувати, див. аплодувати
рукоприкластвувати – див. колошматити
рукоятка – держак, держално, держало, держальце, ручка, руків’я, антаба, антабка
рульовий – стерник, стерничий, деменний, див. лоцман
рулета – січенка, див. їда
рулетка – крутка
рулетка – мірострічка
руль – стерно, керма, демено, див. штурвал
рульон – сувій див. роль
румпель – кермоважіль
румун – волох, (вона) – волошка, (воно) – волошеня
рум’янець – червінь
рум’янитися – червініти, зачервінювати, зачервініти, позачервінювати, зічервіню-вати, зічервініти, позічервінювати, почервінювати, почервініти, рожевіти, зіроже-влювати, зірожевіти, порожевлювати, порожевіти, (обличчя) – шаріти, зашарюва-ти, зішаріти, пошарювати, пошаріти
рунда – обіг, коло
руно – вовна, волосся
рупор – гучномовка
русизм – московізм
русий – русявий, див. блондин, шатен, яснолиций
русифікатор – московник
русифікаційний – омосковщувальний
русифікація – московщення, змосковщення, омосковщення, помосковщення
русифікувати – московщити, змосковщувати, змосковщити, позмосковщувати, намосковщувати, намосковщити, понамосковщувати, омосковщувати, омосков-щити, поомосковщувати, помосковщувати, помосковщити, умосковщувати, умос-ковщити, повмосковщувати, кацапити, окацаплювати, окацапіти, поокацаплювати, покацаплювати, покацапіти, скацаплювати, скацапіти, поскацаплювати
русицизм – див. русизм
русло – річище, корито, (висохле) – стариця
русофіл – москволюб, див. москвофіл, капітулянт, реалітетник, ренегат
русофоб – москвожер
русоїзм – московство
руский – московський, див. російський, (людина) – див. росіянин
руський – це український, праукраїнський, рутенський
русин – це українець, праукраїнець, рутенець
Русь – це Україна, Праукраїна, Рутенія
рустикальний (банк) – селянський
рутенер – звичайко
рутеній – хемічний первень "Ру" (від Праукраїни "Рутенія")
рутина – зазвик
рутинний – звичний, звиклий, зазвичаєвий, утертий
рутули – праукраїнці в Італії (колишні рутени)
ручай – потічок, раптянка, турунчук, струмінь, струмок, див. струя, струйка
ручка – держальце, (дверей) – клямка, (писати) – перо, див. черенок
ручка – це мала рука
рюкзак – наплечник, див. ранець, сума
рябий – дзюба, дзюбатий, дзюбаний, зозулястий, зозулястенький, піганистий, строкатий, таранкуватий, див. віспований
рявкати – див. горланити
ряд – шерег, низка, лава, перія, див. шеренга
рядовий (людина) – звичайний, посполітий, чорнороб, див. солдат, жовнір, рато-борець
рядом – побіч, обіч, побік, поруч, обруч, попліч, опліч, біля, побіля, поблизу, коло, край, окрай, при, попри, близько
ряшка – пика, див. морда

 

Пошук на сайті

Що маємо