Логін
Пароль
 
Реєстрація
Забули пароль
Митці нашого часу
Митці минулого

Національна ідентичність і мова в українській діаспорі


Нинішнє самовідчуття українців діаспори, представників різних поколінь, нащадків чи учасників декількох еміграційних хвиль, важко зрозуміти без історичної ретроспективи. На межі XIX-XX ст. ситуація ускладнювалася тим, що за океан прибували ще не українці, а русини-українці, карпато-русини, угро-русини, греко-католики, а то й просто «цісарські люди». Вихідців зі Старого Краю об`єднували три основні ідентифікаційні фактори: (1) етнічна самоназва, (2) «руська церква», (3) мова (язык, бесіда).
 

Етнічні межі України - географія етнічних українських земель


Представництво етносу грає важливу роль при визначенні етнічної території, проте воно неодмінно має пов'язуватися з історією її заселення. Адже відомо, що більшість периферійних етнічних зон України, які нині перебувають у складі сусідніх держав, є споконвічними її землями, хоча не завжди там переважають українці. Отже, етнічною територією слід вважати ареал основного етнічного масиву та всі споконвічні землі, які є його продовженням.
 

ІХ КОНГРЕС СКУ. ЗВІТИ УКРАЇНСЬКИХ КРАЙОВИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ РЕПРЕЗЕНТАЦІЙ


 

РОЗСІЯНІ ПО СВІТАХ / Станіслав ЛАЗEБНИК, Павло ОРЛЕНКО/ Уривки з книжки


Скільки українців живе у зарубіжжі? Це — одне з часто повторюваних запитань, порушених добою національного відродження, відновлення історичної пам'яті, помітного зростання почуття національної самосвідомості, прагнення до планетарного єднання людей одного роду.
 

Українська діаспора в об'єктиві сучасності - національно-політичний та духовно-культурний феномен


Історію української еміграції прийнято ділити на чотири хвилі: перша – з останньої чверті Х1Х ст. до початку Першої світової війни; друга – період між двома світовими війнами; третя – період після Другої світової війни; четверта – з часу проголошення незалежності України у 1991році. Проте умови існування еміграцій фундаментально відрізняються: перші три хвилі українські емігранти жили, творили у країнах поселення в умовах бездержавності ( за виключенням короткого періоду існування УНР), а так звана четверта хвиля еміграції навпаки має уже свою суверенну державу Україна.
 

Українська діаспора в Росії


До найчисельніших з усіх груп української діаспори відноситься українська національна спільнота у Російській Федерації. За даними перепису 1989 р. в цій країні проживало понад 4,3 млн. українців, що становило 2,9% усього населення.
 

УКРАЇНСЬКА СПАДЩИНА У ЧЕХІЇ


Доля розкидала українців по всьому світу. Чехія не виняток. Українську мову можна почути на вулицях, в установах, закладах чеських міст. Місцева українська діаспора має дуже багату історію. Ще під час першої хвилі еміграції у минулому столітті, після створення Чехословацької Республіки, сюди їхали люди з України, Росії, Білорусі. Багато видатних українських діячів обрало Чехію своїм притулком.
 

Українські емігранти в європейських країнах: 1918-1939 роки


З початком першої світової війни тисячі українців опинились на території Австрії та майбутньої Чехо-Словаччини (ЧСР).  Географічна близкість   стала   вирішальним  чинником  для  західноукраїнського населення,  яке намагалось перш за все  врятувати  життя  в  умовах воєнного лихоліття. В Австрії великі українські осередки традиційно розташувались у Відні,  а також у Гмінді,  Вольфсбергу,  Хоцені, де були створені  табори  для українських полонених.  Саме Відень став першою столицею української політичної  еміграції,  де  зосередився найбільш свідомий,  державотворчий елемент всієї України.

 

УКРАЇНЦІ ПОЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ


початки української діаспори (до 1914 р.)
 

Фактори збереження національної ідентичності українців Франції


Питання про діяльність українців у Франції мало висвітлене у наукових працях, недостатньо окреслена участь наших співвітчизників у збереженні духовних скарбів нашого народу, їх роль в утвердженні позитивного образу нашої держави у Франції. Публікації стосуються окремих сторінок діяльності українців, відсутній аналіз чинників, які впливають на збереження та поглиблення національної ідентичності українця у цій країні проживання.
 

Пошук на сайті

Що маємо