Логін
Пароль
 
Реєстрація
Забули пароль
Митці нашого часу
Митці минулого

Дохристиянські вірування українського народу (праця Митрополита Іларіона)


 

Дослідження української передхристиянської релігії (Дмитро Антонович)


Дати характеристику української передхристиянської релігії надзвичайно важко. Відомостей про дохристиянську релігію дійшло до нас дуже мало, і то в джерелах дуже сумнівних. Почати з того, що автори всіх старих літературних пам’яток були християни і з ненавистю ставилися до віри старої часів передхристиянських. Крім того, часто буває важко установити, які фрагменти в пізніших списках старих творів є автентичні, а які є пізнішими вставками переписувачів, що також, як християни, вважали потрібним згущувати фарби щодо «нечестія і поганства» старих часів. Ці переписувачі могли давати вставки від себе до старих текстів, найменше журячись правдоподібністю своїх полемічних випадів проти поганства. Так само діяли і пізніші редактори, що перередагували старіші літописні списки.
 

Народний світогляд українців


В основі духовності будь-якого народу лежать світоглядні уявлення, котрі, зокрема, проявляються через систему вірувань та повір'їв. Народний світогляд українців має три основних історичних шари: демонологічний, міфологічний та християнський.
 

Народні вірування, демонологія, космогонія. Г. Скрипник, О. Курочкін (Українська минувшина, етнографічний довідник)


Уявлення українців про небесні світила значною мірою зберегли архаїчні язичницькі елементи. У побутових оповідях, обрядах подибуємо елементи міфів та символіки, в яких виразно проглядаються залишки культу Сонця. Побутувала віра у божественну, священну природу Сонця (за відсутності ікон подекуди молилися, повертаючись обличчям на схід Сонця).
 

НОТАТКИ ЩОДО ДАВНЬОЇ СВАСТИКИ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ


Цей термін походить із санскриту ("svastika"). Він є похідним від su, букв. "повязане з благом, добром", і близьким до ритуального оклику "Сваха!" ("Най буде благо!" або "Благослови!"). В індійській культурі це є солярний символ, знак світла, щедроти й загального блага. Задля уточнення змісту цього терміну та встановлення часу його появи на теренах України ми звернулися до арійського лексикону Надчорномор'я, дбайливо зібраного О. Трубачоим у книзі "Indoarica в Северном Причерноморье" (Москва, 1999). В ньому є 5 словосполучень з першим компонентом su- в розумінні "добрий, гарний". Ключовим серед них є su-vasa "добре житло" (варіант - sv-aja "добре пасовисько"). Додаткові значення слова vasas: "одяг, вбрання; перетинка, заслін, укриття". Отже, буквальне значення поняття "свастика" можна трактувати як "добре життя" чи, ширше, - "оберіг".
 

Обереги - знаки добра і сили, заступники від нещасть


Іще для наших прабабусь і бабусь хрест, молитва, великодня крашанка, як і рушник, паляниця, вогонь у печі, обручка, пучечок певного зілля, пов'язаного навхрест, а також слова «добрий день!», «з Богом!», «бувайте здорові!», як і «не убий», «не украдь»,— були не просто предметами і словами, а знаками добра і сили, заступниками від нещасть, були — оберегами.
 

Фантастичні істоти української міфології


Переважна частина образів української народної демонології має дохристиянське походження. Демонологічні уявлення пов'язувалися з явищами природи, господарсько-побутовим життям. Народна уява найчастіше надавала демонічним істотам людської подоби, тобто наділяла їх антропоморфними рисами.
 

Частинний перелік слов’янських поганських богів і демонів


Частинний список слов’янських поганських богів і демонів. До найпоширеніших образів в українській демонології належать русалки, мавки, домовики, вовкулаки, відьми, змії, водяники і т.п.. Під впливом християнства погляд на демонологію змінився: надприродні сили остаточно обернулися в силу нечисту.

 

Пошук на сайті

Що маємо