Логін
Пароль
 
Реєстрація
Забули пароль
Митці нашого часу
Митці минулого

Василь Авраменко - танцівник, якого знав цілий світ


Навряд чи нині багатьом відоме прізвище цього танцівника, балетмейстера, кінопродюсера, актора, якого, без перебільшення, знав цілий світ. Досить згадати, що славнозвісний «Гопак» у його постановці на сцені Метрополітен-опера глядачі зустрічали зливою оплесків і не випускали танцівників. А фільм Авраменка «Тріумф українського танцю» пройшов з величезним успіхом кінотеатрами Америки та Європи.
 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ ТА ВЗАЄМОВПЛИВИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ТАНЦЮ І ХОРЕОГРАФІЇ НАРОДІВ, ЯКІ МЕШКАЮТЬ В УКРАЇНІ


Взаємовідносини між хореографічними культурами народів сусідніх країн — одна з найцікавіших, але, на жаль, ще малодосліджених проблем. За інтенсивного розширення міжнародних зв’язків взаємовплив різних національних культур — річ цілком природна. Однак, такий взаємовплив спостерігаємо і в далекі часи, до виникнення народностей, становлення націй.

 

ЖИТТЯ – ЯК ТАНЕЦЬ, ТАНЕЦЬ – ЯК ЖИТТЯ. (до 125-ї рiчницi вiд дня народження Василя Верховинця)


Якби навiть Василь Верховинець не створив нiчого, окрiм «Теорiї українського народного танцю», то й цього було б досить, щоб поставити його iм’я в один ряд з вiдомими творцями української народної культури першої половини XX ст. Адже ця праця стала першою спробою систематизації й узагальнення творчих досягнень українцiв у галузi народного танцювального мистецтва. У зазначенiй роботi В. Верховинець не тiльки зiбрав надзвичайно цiнний фольклорний матерiал, а й науково опрацював його, зробивши основою при постановцi українських народних танцiв.

 

КОЗАЦЬКИЙ ТАНЕЦЬ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ТАНЦІВ


Запропонований посібник нарисів і матеріалів до історії українських народних танців має певну тематичну спрямованість. В її основі лежить проблема походження й розвитку запорозького танцю козак. Цей надзвичайно популярний в минулому танець, в радянські часи зазнав остракізму і за короткий час став майже зовсім забутим. Не згадували про нього й мистецтвознавці, він зник зі сторінок енциклопедичних видань, не виконувався ні професійними, ні самодіяльними колективами на сценічних майданчиках.
       Мистецтвознавці, не згадуючи основного історичного танцю козак, перенесли свою увагу на танці козачок і гопак.

 

ЛІТЕРАТУРА З УКРАЇНСЬКОГО ТАНЦЮ


ЛІТЕРАТУРА З УКРАЇНСЬКОГО ТАНЦЮ. Верховинець Василь (Костів), Василь Авраменко, Андрій Гуменюк та інші..
 

НАРОДНІ ТАНЦІ УКРАЇНЦІВ КАНАДИ


Канадська державна політика розсіювання новоприбулої людності, безумовно, була однією з причин, що на ранньому етапі переселенського руху сприяла зникненню українських звичаїв і обрядів. Із знищенням української мови забувається більшість обрядових і необрядових пісень. Замість усних жанрів зростає питома вага інструментальної музики, особливо танцювальної.

 

Про збереження і відродження українського танцювального фольклору


За підрахунками вчених, в язичницькій Русі було від 120 до 150 свят (залежно від місцевості), невід’ємною частиною яких були українські народні (ритуальні) танці. Танцем русичі славили предків і прадавніх Богів, життя, лікували. Але після хрещення почалися шалені гоніння на всі прояви українського життя. Гонінню піддавалися усі прадавні язичницькі свята, обряди: жертвою гонінь стали волхви і навіть скоморохи, які, на думку істориків хореографії, були професійними знавцями і носіями танцювальної культури Київської Русі. Народ, що формально приймав християнство, не поспішав поривати зі своєю предківською вірою, звичаями.

 

ПРОБЛЕМИ ВИЖИВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ТАНЦЮ


Нині народному танцю українців приділяється найменше уваги. Незважаючи на утворення великої кількості музичних шкіл і шкіл мистецтв, проблема відродження фольклорних зразків: пісень і танців залишається невирішеною. Ні для кого не є таємницею, що пісенно-танцювальна спадщина українців заступається сценічними зразками, створеними окремими авторами, які погано обізнані з українським фольклором. Вже на початку ХХ століття Василь Верховинець писав: «Те, що ми до цього часу бачили на сценах,.. — це тільки слабка або погана імітація, а здебільшого еквілібристика в українській одежі під неможливо швидкий темп українського козачка».

 

СЕРЖ ЛИФАР - неокласик балетного мистецтва


Серж Лифар приніс у європейський балет новий стиль - "неокласик". "Гранд-Опера" під його керівництвом стала гордістю й славою балетного мистецтва світу. Став академіком Французької академії мистецтв, кавалером ордена Почесного легіону.
 

ТАНЦІ В ЖИТТІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ / Андрій Гуменюк


Український народ здавна славився яскравим народним мистецтвом. Кожна визначна подія в житті громади чи сім’ї перетворювалась у свято, на якому виконували пісні, танці, інструментальну музику. Таких подій було дуже багато.

 

ТЕОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНЬОГО ТАНКА / Василь Костів (Верховинець)


У цій невеличкій праці я маю на меті якнайточніше описати ті рухи й фігури українського народного танцю, що їх використовує наш народ. Одну дуже важливу прогалину довелося поновити самому, а саме: дати в цій праці назви майже всім рухам, щоб можна було швидше й легше їх запам’ятовувати і вивчати.

 

УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ ТАНЕЦЬ: ОБРЯД І РОЗВАГА


Негативне ставлення до цього прояву людської активності і творчості треба приписати у великій мірі Християнській Церкві. Вона в кращому випадку уважала танець за легковажну забаву, а в гіршому — за смертельний гріх. Отож, як хтось хоче студіювати історію і розвиток танцю на Україні та і в інших народів, треба шукати матеріалів серед старовинних літописів і проповідей, що на всі способи осуджують танець. Ситуація ця триває століттями, і знаходимо сліди її ще дуже недавно.

 

УКРАЇНСЬКІ НАЦІОНАЛЬНІ ТАНКИ, МУЗИКА І СТРІЙ / Василь Авраменко


Думка про відродження українського національного танку зародилася у мене давно вже, ще на рідній землі, коли я був у драматичній школі ім. Лисенка в Києві 1918 року, а потім був артистом у трупі Миколи Садовського в Кам’янці-Подільському. Але різні обставини та пригоди нещасливого українського життя остатних літ не дали мені змоги почати цю працю на рідній землі, де залишилися, можливо в глухих кутках України, найцінніші з художнього боку скарби танкового мистецтва, на які мало хто звертав увагу.

 

Херсонський гопак


Гопак виник у козацькому побуті й спочатку виконувався лише чоловіками. Тепер його танцюють разом з чоловіками і жінки. Гопак може виконувати один (обов`язково чоловік), два, три, і більше танцюристів.
 

Хореографія побутових танців та їх характеристика


Усі відомі танцювальні рухи та їх варіанти - це наслідок багатовікової народної практики в галузі мистецтва танцю. Вивчаючи технологію виконання танцювальних рухів, легко помітити, що в їх основі лежить той чи інший момент трудового процесу або якась дія людини. Так, танцювальний рух "колупалочка" асоціюється в нашій уяві з колупанням землі носком і п` яткою, танцювальний рух "тинок" технікою виконання нагадує перестрибуван ня через тин чи перелаз тощо.
 

Пошук на сайті

Що маємо