Логін
Пароль
 
Реєстрація
Забули пароль
Митці нашого часу
Митці минулого

Словник чужомовних слів Павла Штепи, літера А


А
абажур – дашок
абат – ігумен, (вона) – ігуменша
абдикація – зречення, уступлення
абдуктор – відвідничка
аберація – ухил, збоча
абетка – азбука, див. алфавіт
абсцес – чиряк
абзац – відступ, уступ
абіогенеза – самозарод
абісальний – глибоководний
абітурієнт – випусник, кінчач
абленція – сліпота, дурнота, нерозум, див. безтолковий
аблятив (грам.) – орудний відмінок
абляція – ґрунтозніс
абнегація – самозреча
аболіція – уневага
абомінація – бридкість
абонемент – передплата
абонент – передплатник
абордаж – кораблезчепа
абориген – тубілець, див. автохтон, туземець
аборт – скидень, викидень
абортувати – зганяти, зігнати
абразія – берегорозмив
абракадабра – нісенітниця, безглуздя, див. абсурд
абревіятура – складноскорот
абреже – переказ, витяг, виписка
абрек – верховинець (кавказький)
абрикос – мореля, жерделя, див. персик
абрис – обрис, див. контур
аброгація – уневага, див. аболіція
абрупція – перерва
абсентеїзм – відсутність
абсида – склеп
абсолютизм – единовладство
абсолютно – безумовно, безоглядно, цілковито, див. цілком
абсолюторія – див. абсолюція
абсолюція – звільненість
абсольвент – див. абітурієнт
абсорбент – вбирач
абсорбувати – вбирати, увібрати, повбирати, поглинати, поглинути, усмоктувати, усмоктати, повсмоктувати
абстинент – непитущий
абстиненція – стриманість
абстрактний – одволіклий, неречевий, несхопний, див. метафізичний
абсурд – нісенітниця, безглуздя
абулія – див. прострація
абшит – звільнення (з посади)
аваль – запорука (позики)
авангард – передоча
авангардний – передовий
аванпост – передоварта
аванс – завдаток, підвиша
авансом – уперед, наперед, заздалегідь, завгодя
авансувати – вивищувати, вивищити, повивищувати, звищувати, звищити, позни-щувати, повищувати, поповищувати
авансцена – передкін
авантаж – перевага, користь
авантурник – пройдисвіт, знайдибіда, дурисвіт, див. обманщик
аварія – вилам, віддам, залам, злам, надлам, перелам, полам, розлам, лихо, лихо-вина, лихота, шкода, пошкода, ушкода
авгур – віщун, провісник, завбач
августіший – найясніший
авдитор – слухач, учень
авдиторія – (люди) слухачі, (будова) слухальня, навчальня, світлиця, див. заля
авдієнція – побачка, переслух
авдіометр – слухомірка
аверс – чолове, чільний (бік)
аверсія – брид, гидота, відраза, огида, осоруга, нехіть
авізо – повідома, оповістка
авікулярія – моховатка
авіо... – лето...
авіобаза – див. аеродром
авіодесанта – літаковисадка
авіозавод – літаковня
авіоконструктор – літакобудівничий
авіоматка – літакоматка
авіомотор – літакорушій
авіопарк – літакомайдан
авіопошта – літакопошта
авіотранспорт – літакоперевіз
авітаміноза – вітамінобрак
авіятор – летун, (вона) – летунка, див. пілот
авіяція – летунство
авксанометр – ростомірка
авксохром – барвник
авиціон – ціновка, випродаж, див. ліцитація
аврал – ґвалтопоклик, наґвалт!
авреоля – славосяйво, сяйво, див. ореол
аврора – зірниця
австральний – південний
автаркія – самовистарчальність, див. самодовліючий
автентичний – справжній, справдешній, справжнісінький, достеменний, нестемен-ний, достотний, правдивий, сутий, власноручний, див. оригінальний, подліний
авто... – само... автобіографія – власножиттепис
автовокзал – автодвірець
автогараж – автонаправнй
автогамія (рослин) – самозапил
автогіпноза – самогіпноза
автогонія – самозарод
автограф – власнопідпис
автодром – автобіжня
автодидакт – самоук
автожир – див. гелікоптер
автоінтоксикація – самозатрута
автоінфекція – самозараза, див. інфекція
автокефалія – незалежність
автократ – володар, владар, (вона) – володарка, владарка, див. самодержець, дик-татор, суверен, омніпотент, самовладець
автократія – единовладство
автокритика – самокритика
автоліза – саморозчин
автомат – саморух, самороб, самодійка, робот, (зброя) – самостріл, самопал, (пи-салка) – самописка
автоматичний – саморушний, самочинний, самодіючий
автоматично – самособом, самособою, самособно, самопливом
автомахія – самосуперека
автомашина – авто
автомобіль – авто
автонім – справжнє ім’я
автономія – самоуправа
автопоїлка – самонапувачка, див. самопоілка
автопортрет – власнообраз
автопсія – мерцярозтин
авторизація – дозвіл
авторитарний – повновладний
авторитет – знавець, повага, див. експерт, престиж
авторитетний – відповідальний, впливовий, міродайний, міродатний, певний, по-важний, див. престижевий
автоскопія – самоогляд
автострада – великошлях, див. магістраля
автотерапія – самолікування
автотранспорт – автоперевіз
автотрофний (росл.) – саможивільний
автофагія – саможерство
автофілія – самозакоханість
автохтон – див. абориген, туземець
автошина – див. шина
агава – сторічник
агалактія (матери) – безмолоччя
агамія (росл.) – безстатевість
агастрія – безшлунковість
агевзія – смакобрак
агенда – список справ
агенезія – яловість, див. апогамія
агент – доручник, посередник, висланець, виконавець, див. маклер, куртьє, пред-ставник
агент – див. агітатор, провокатор, шпіон
агенція – доручня, посередня, уповажня, установа, див. представництво
агінія – безженство
агіографія – життєпис святих
агітатор – баламута, намовляч, перемовляч, підмовляч, підюджувач
агітувати – закликати, закликати, позакликати, заохочувати, заохотити, позаохо-чувати, змовляти, змовити, позмовляти, намовляти, намовити, понамовляти, пере-мовляти, перемовити, поперемовляти, підмовляти, підмовити, нацьковувати, на-цькувати, понацьковувати, переконувати, переконати, попереконувати, підбурю-вати, підбурити, попідбурювати, підтроюджувати, підтроюдити, попідтроюджува-ти, під’юджувати, під’юдити, попід’юджувати, підштовхувати, підштовхнути, по-підштовхувати, див. інспірувати
аглобулія – червонокрівцебрак
аглоктація – див. агалактія
агломерат – скупняк, див. агрегат
аглосія (анатом.) – без’язиковість
аглютаційний – наліпальний
аглютинувати – див. клеїти
агнат – родич (по батькові)
агнатія (анатом.) – безшелеп’я
агнець – ягня, ягнятко, ягняточко, ярча, ярчук
агонізувати – доходити, дійти, конати, скопувати, сконати, часувати, вичасовува-ти, вичасувати, зчасовувати, зчасувати
агонія – скінмуки
агравація – пересада, перебільша
аграрний – земельний
аграф – застібка, див. застіжка
аграф (склепіння) замок
аграфія (мед). – письмонеспроможність
агрегат – сукуп, див. конгломерат
агресивність – заборчість, загарбність, нападливість, настирливість, нахабність, див. енергійний
агресор – загарбник, нападник, напасник, див. розбійник
агрикультура – рільництво, див. землеробство, хліборобство
агрипінія – безсонність
адмініструвати
агро... – рільничо...
агроном – рільницезнавець, рільник
агрономія – рільєзнавство
агротехніка – рільничотехніка
агрохімія – рільничохемія
ад – пекло, стопекло, див. чистилище, преісподня, тартар
адагіологія – приказокзбірка
адактилічний – безпалий
адамантина – зубосклиця
адамове яблуко (мед.) – борлак
адаптувати – достосовувати, достосувати, застосовувати, застосувати, позастосо-вувати, пристосовувати, пристосувати, попристосовувати.
адвентивний – побічний, додатковий
адвентиція (анатом.) – ожілля
адвербіяльний – прислівниковий
адвокат – оборонець, речник, див. повірений, представник, стряпчий
адгезія – чіпкість
адгерент – прихильник, прибічник
адекватний – однаковартний, помірний, відповідний
адендум – додаток
аденологія (мед.) – залозознавство
аденома – залозопухлина
аденопатія (мед.) – беззалоззя
адепт – наслідувач, прихильник
адефагія – ненажерливість, див. акорія
ад’ектив (грам.) – прикметник
адинамія – безсилля, несила, знемога, кволість, слабість, див. чахлий, малосиль-ний, сухопарий, тощий, худосочний
адіятермічний – теплотривалий
адміністративний – урядовий
адміністратор – див. директор
адміністрація – управа, уряд
адмініструвати – вести, повести, керувати, покерувати, скеровувати, скерувати, поскеровувати, проваджувати, провадити, напроваджувати, напровадити, управ-ляти, управити, повправляти, справляти, справити, посправляти, урядувати, зуря-довувати, зурядувати, наврядовувати, поврядувати, див. організовувати
адміратор – звеличник, див. адоратор
адмірація – подив, захоп
адмоніція – нагад, пригадка, попережа
аднотація – див. ремарка, помітка, примітка
адокса – пижмичка
адоніс (росл.) – гориквіт
адоніс (юнак) – красунь, див. красавець
адоптовувати – усиновлювати, усиновляти, усиновити, повсиновляти
адоральний – приусневий
адоратор – закоханець, див. адміратор
адресант – висилач
адресат – одержувач
адресуватися – звертатися, звернутися, удатися
адсорбувати – див. абсорбувати
адюльтерний – перелюбний
адьюнкт – заступник, помічник, див. асистент
адьютант – осаул
аерація – провітра
аеро... – повітро... аероб – кисинець
аерографія – повітроопис
аеродром – летовище
аероліт – див. метеорит
аерологія – повітрознавство
аеронавт – летун, див. авіятор
аеронавтика – див. авіяція
аероплян – літак, див. самольот
аеропорт – див. аеродром
аеропошта – див. авіопошта
аеростат – повітреплав
аеротерапія – повітролікування
аеротранспорт – див. авіотранспорт
аерувати – вивітрювати, вивітрити, повивітрювати, звітрювати, звітрити, позвіт-рювати, провітрювати, провітрити, попровітрювати
ажурний – мережний, прозорий
азалія (росл.) – дряпоштан
азарт – див. газард
азигія (анатом.) – непаристість
азиль – притулкозахист
Азовське (море) – Озівське
азооспермія (мед.) – мужобезнасіння
азурний – блакитний
аїр (росл.) – шувар
аїст – бацюн, боцян, (вона) – боцюха, бусел, бусько, (вона) – бусьчиха, (воно) – бусленя, гайстер, (вона) – гайстриха, лелечич, лелещиіце, (вона) – лелека, лелечка, (воно) – лелечиня, чорногуз, (вона) – чорнорузка
айлянт – райдерево
айсберг – горокрига
академія (в честь) – свято, шана
Академія – це наукова установа
акант (росл,) – ведмежа лаба, (архіт.) – прикраса
акарид – кліщ
акарологія – кліщезнавство
акатолепсія (мед.) – нетяма, нетямучість, дурнота
аква – вода, водиченька
аквареля – водофарба
акваріюм – саджавка
акведук – ринва
аквізиція – набуток, здобуток
аквілегія (росл.) – орлики
акефалія (анат.) – безголовість
акінезія (мед.) – параліж
акліматизовувати – опідсонювати, опідсонити, поопідсонювати, спідсонювати, спідсонити, поспідсонювати, упідсонювати, упідсонити, повпідсонювати
аклямація – ухвала (одностайна
акме (мед.) – хворобокриза
акефал (тварин.) – безголовець
акомодація – пристосова, припасова, притулок
акомпанувати – пригравати, приграти, попригравати
акомпанувати – супровождати, супроводити, товаришувати, потоваришувати
акомпаньямент – пригра, супровід
акорд (муз.) – співзвуччя, (люд.). згода, (праця) – ошимок
акорія (мед.) – ненажерливість, див. адефагія
акосмія – гирявість, лусуватість
акранія (анат.) – безчереп’я
акратія – несила, базсилля
акредитива – вірчограмота
акредитувати – доручати, доручити, сповноважувати, сповноважити, уповноважу-вати, уповноважити
акрибологія – докладність
акрида – сарана
акробат – линвохода, див. фокусник
акромегалія (мед.) – переріст
акромікрія (мед.) – недоріст
акропіль (будови) – дитинець
акроцефалія (мед.) – головопереріст
аксельбант – раменодармовис
аксесуари – причандали, див. бутафора, сценарій, реквізит
аксіома – безсумнівноправда
аксіоматичний – найправдивіший, понадсумнівний, безсумнівний
акт – дія, чин, вчинок
акт – документ, закон, грамота
актив – діяльні члени
актив (рахун.) – прибутки, маємо
активний – діяльний, чинний, рухливий, див. енергійний
активізувати – пхати, пхнути, попхати, попихати, попхнути, рухати, порухати, зрухомлювати, зрухомити, позрухомлювати, розрухувати, розрухати, порозруху-вати, урухомлювати, урухомити, поврухомлювати, рушити, порушити, зрушувати, зрушити, позрушувати, розрушувати, розрушити, порозрушувати, спонукувати, спонукати, поспонукувати, тягти, потягти, втягувати, втягти, повтягувати, затягу-вати, затягти, позатягувати, притягувати, притягти, попритягувати, штовхати, штовхнути, підштовхувати, поштовхувати, див. організувати
активність – діяльність, дієвість, чинність, праця, рух
актиноморфний – променістий
актовий – документальний, офіційний
актор – грець, лицедій, див. артист
актуальний – начасний, нагальний, пекучий, потрібний
акузатив (грам.) – знахідний відмінок
акула – пажер, сквала
акумулювати – збирати, зібрати, позбирати, назбирувати, назбирати, назібрати, поназбирувати, призбирувати, призбирати, попризбирувати, нагромаджувати, на-громадити, понагромаджувати, згромаджувати, згромадити, позгромаджувати, на-копичувати, накопичити, понакопичувати, складати, скласти, поскладати, наскла-дувати, наскладати, наскласти, понаскладати
акумулятор – збірник, напружник
акуометр – слухомірка
акупунтура (мед.) – голкоукол
акуратно – докладно, доладно, начасно, ретельно, справно, чепко, чепурно, штеп-но, див. ревно, точно, старанно, совісно
акустика – гучня, гучність
акустичний – згучний, слуховий
акут – наголос
акутний – гострий, разючий, шорсткий, шпаркий
акушерити – бабувати, побабувати, вибабовувати, вибабувати, збабовувати, зба-бувати, пробабовувати, пробабувати
акушерка – повитуха, сповитуха
акушерство – положництво
акцелератор – швидкувачка
акцелерація – пошвид
акцелерометр – швидкомірка
акцент – наголос
акцент – вимова
акцентувати – наголошувати, наголосити, понаголошувати, підкреслювати
акцептор – приймач
акцептувати – брати, взяти, узяти, визнавати, визнати, повизнавати, приймати, прийняти, поприймати, сприймати, сприйняти, посприймати
акцесія – приєднання
акцесорний – додатковий
акцидент – пригода, випадок, приключка, лиховина
акциз – податок
акціонер – уділовець
акціонерний – уділовий
акція – уділ, див. пай
акція – діяльність, чинність, див. активність, (див. противн.) – реакція
алегата – див. цитата
алегорично – приповідно, див. параболічний
алегорія – притча, приповідь, див. метафора
алегро (муз.) – жваво
алеломорфний – паристий
алергія – вразливість, див. анафілаксія
алігатор – крокодил
алідада – кутівниця
алілуя – славте Бога
алімент – утрима, виплата
алітерація (грам.) – повтор приголосних
алколоїд – лужник
алмаз – діямант
алогізм – нелогічність
алограф – письмо (підроблене)
алопеція (мед.) – лисіння
алохреїзм – барвомінливість
алфавіт – азбука, див. абетка
алхемик – чародій, характерник, див. чорнокнижник
алювій – намул
алювіяльний – наплавний
алюзія – натяк
алюміній – глинець, алюмн
алюми – вихованець, учень, студент (колишній)
алюра – клус, хода
алярм – тривога, на ґвалт
алярмувати – полохати, виполохувати, виполохати, повиполохувати, наполохувати, наполохати, понаполохувати, пополохувати, пополохати, сполохувати, сполохати, сполохати, посполохувати, тривожити, повитривожувати, витривожити, повитривожувати, затривожувати, затривожити, позатривожувати, натривожити, понатривожувати, потривожити, стривожувати, стривожити, постривожувати, бити на сполох, на ґвалт
алярмуючий – гвалтовий, сполохний, тривожний, загрозливий, небезпечний
альбатрос – буревісник
альбінізм – білявість
альбуміна – білковина
альвеоля – дучка
алькалічний – лужний
алькалоїд – лугівець
алькова – стінозаглибина, див. ніша
алькоголік – налоговець, пияка, пиячуга, (вона) – пиячка, див. пропияка, ярижник
алькоголь – спирт, трунок, див. водка, сивуха
альманах – новорічник, збірник
альтернатива – іншеможливість
альтернація (грам.) – звукозміна
альтиметр – високомірка
альтитуда – височина
альтруїзм – самовідданість, див. труїзм
альфабет – див. абетка, анальфабет
альфонс – курвій
альянс – союз
амальгама – живосріблина
аманат – див. заложник
амант – коханець
аматор – любляч, (вона) – люблячка, див. дилетант, любитель
амбалаж – пака
амбар – комора, сипанець, див. лабаз, шпихлір
амбарас – клопіт, клопотня, клопотнеча, клопотнина, морока, морочня, заморока, турбота, турба
амбасада – посольство
амбасадор – посол, (вона) – посолка, див. посланник
амбітний – див. спесивий
амбліопія (мед.) – слабозорість
амбразура – стрільниця
амбре – див. парфюм, аромат
амброзія – духмян
амбулянс – рятівниця
амбуляторія – лічничка, див. клініка, поліклініка, шпиталь
амбушюра – ріжок
амвон – казальниця, див. канцель
аменорея (мед.) – безмісячка, див. менструація
аменція (мед.) – психорозлад, божевілля
аметрія – непомірність
аметропія (мед.) – оконенормальність
аміостенія (мед) – м’язокволість
аміотрофія (мед.) – м’язозаник
амнезія – пам’ятьозаник, див. анамнезія
амнестія – помила, уласкава
амнестувати – милувати, помилувати, змилостивлюватися, змилостивитися, умилостивляти, умилостивити, поумилостивляти, дарувати, здаровувати, здарувати, прощати, простити
амніотичний (анатом.) – оплідний
амоніяк – смородець
аморальний – неморальний, безморальний, див. іморальний
амортизатор – гамівничка, пружка
амортизація – умор, замор
амортизувати (вартість) – уморювати, уморити, повморювати
аморфний – безфоремний
ампелологія – виноградознавство
амплітуда – колива, розмах
амплюа – роля
ампутувати – відтинати, відтяти, повідтинати, витинати, витнути, повитинати, обтинати, обтяти, пообтинати, стинати, стяти, постинати, див. анатомувати
амулет – щасничка, див. талісман
амуніція – стріливо, гарматень, див. патрон, снаряд
амури – любощі
амфібія – водоземець
амфібіоля – двозначність
амфігонія – статеворозрід
амфітеатр – східниця, див. ярус
амфора – глек, глечик
амфотерний – двоїстий, обопільний
анабаптист – перехрещинець
анабіоза – завмира
анаболія – відрига
анагогічний – переносний, див. символічний
анаденія (мед.) – залозозаник, беззалоззя, див. аденотапія
анаероб – безкисенець
аназотурія (мед.) – сечозаник
анакамптерій – притулок
аналгія – безбілля, див. аналгезія
аналекти – твори вибрані, див. антологія, хрестоматія
анали – річник, літопис
аналіза – розклад, досвід, (див. прот. синтеза)
аналогічний – подібний
аналой – ставець, столик
аналгезія – див. аналгія
анальний (анатом.) – огузний
анальфабет – невіглас, неписьменний, див. неграмотний
анамнезія – див. амнезія
анаморфізм – перетвір
анаморфічний – викривлений, зневічений, поневічений, зіпсований, попсований, покручений, перекручений, скалічений, покалічений, спотворений, див. анормаль-ний
ананке – доля, див. фатум
анаподиктичний – бездоводовий
анархічний – безладний, безвладний, противладний, бездержавний, протидержав-ний, див. хаотичний
анархія – безлад, бездержав’я, непідвладність, див. хаос, безпорядок, непорядок
Анастасія – Настя, Настуня, Настунечка
анатема – викляття, зоклин, закляття, проклін, прокльон, прокляття
анатомувати – карбувати, покарбувати, скарбовувати, скарбувати, поскарбовува-ти, див. ампутувати
анафілаксія (мед.) – надтовразливість, див. алергія
анафора – повтор
анафродизм – статевозаник
анахорет – відлюдок, відлудько, пустельник, самітник, див. нелюдим, мізантроп
анахронічний – застарілий, назадницький, невживаний, непридатний, несучасний, пережитий, див. архаїчний
анація – скрута
ангажовувати – годити, згоджувати, позгоджувати, погоджати, погодити, запро-шувати, запросити, позапрошувати, зряджати, зрядити, позряджати, поряджати, порядити, напоряджати, напорядити, наймати, найняти, понаймати, див. контрак-тувати
ангар – возарня, возівня, повіта
ангідрит – безводняк
ангіектазія (мед.) – жилорозшир
ангіїт (мед.) – жилозапал
ангіна – жаба грудна, див. стенокардія
ангіограф – живчикописка
ангіома (мед.) – жильняк
ангіотомія – жилорозтин
ангія (анатом.) – жила, судина
анданта (муз.) – поволі, поважно
андрогін – див. гермафродит
андрофаг – людожер, кацап, москвин, див. росіянин
андрофобія – людоненависть
андроцей (росл.) – пиляччя
анекдота – вигадка, сміховинка, сміховиська
анекдотичний – безглуздий, блазенський, вигаданий, дурний, неімовірний, нісені-тний
анексія – загарба, злука, прилука
анемічний – недокровний, знекровлений. виснажений, див. спанемія
анемограф – вітрозаписка
анемологія – вітрознавство
анемометр – вітромірка
анемона (росл) – сонтрава
анемоскоп – вітровказка, див. плагоскоп, флюгер
анемофільний (росл.) – вітрозапильний
анемофобія (мед.) – вітрожах
анергія (мед.) – рухозанепад
анестезія (мед.) – знечул, знебіль
анестезувати – знечулювати, знечулити, познечулювати, унечулювати, унечулити, повнечулювати, знеболювати, знеболити, познеболювати, убезболювати, убезбо-лити, повбезболювати
анігіляція – винища, знища, вигуба, вибава
анімальний – тваринний
анімато (муз.) – жваво
анімозія – упереджа
анімозо (муз.) – дуже жваво
аніс – ганус
анкер – жабка
анкета – запитник, опитка
анкора (муз.) – повтор
анкоф – барилко
Анна – Ганна, Гануся, Ґаночка
аноксія (мед.) – киснебрак, див. гіпоксія
аномалія – збоченість, див. анормальний
анонімний – безіменний
анонс – оповістка, повідома, оголошення, див. афіша, плякат
анонсувати – оголошувати, оголосити, пооголошувати, проголошувати, проголо-сити, попроголошувати, розголошувати, розголосити, порозголошувати, оповіща-ти, оповістити, пооповіщати, сповіщати, сповістити, посповіщати, уповіщати, уповістити, повідомляти, повідомити, звідомляти, звідомити, позвідомляти
анопсія (мед.) – сліпота (одноочна
анорганічний (світ) – неживий
анормальний – ненормальний, несвій, виродок, звироднілий, збочений, хворобли-вий, скалічений, див. анаморфічний, дегенерат, ідіот, дурак
аносмія (мед.) – нюхобрак
анотація – переказ
анотувати – переказувати, переказати, попереказувати, переповідати, переповісти, попереповідати, див. цитувати
анофталмія (анатом.) – безочність
ансамбль – збірнотка
антаба – клямра
антагоніст – ворог, суперечник, супротивник, див. антипод
антагоністичний – ворожий, противний, супротивний, протиставний, заперечли-вий, суперечний, див. контраст
Антарктида – південнобігунковий суходіл
антарктичний – південнобігунковий
антена – що глиця
антецесор – попередник
анти... – проти...
антигігієнічний – див. антисанітарний
антигуманізм – нелюдяність, потворність
антидор – дара, причастя, див. причащання
антидот – протиотрута, див. антитоксина
антиімперіялістичний – протизагарбницький
антикварний – старовинний
антиклерикальний – протисвященицький
антилогія – суперечність, див. антимонія
антимілітарний – антивійськовий
антимонія – незгідність, див. антилогія
антипатичний – бридкий, відразливий, гидкий, гидотний, огидний, осоружний, неприємний, паскудний, поганий, прикрий, хирий, хирявий (див. противн. симпа-тичний)
антипатія – відраза, осоруга, нехіть (див. противн. – симпатія)
антипод – противенство, противність, протистава, див. контраст, антагоністичний
антирелігійний – безбожницький, див. атеїзм
антисанітарний – нездоровельний, брудний, забруднений, заразливий, шкідливий, див. антигігієнічний
антисеміт – жидожер, див. юдофоб
антисемітизм – жидоненависть
антисептичний – протизаразний, протигнилизний
антисоціяльний – протигромадський, несуспільний
антитеза – протитеза
антитетичний – противний, див. контраст, антипод
антитоксина – див. антидот
антифлогістичний (мед.) – протизапальний
антифрикційний – протитертевий
антипаційний – передбачений, попереджений
антиципація – див. прогноза
антиципувати – запобігати, запобігти, позапобігати, застерегати, застерегти, поза-стерегати, попереджувати, попереджати, попередити, упереджувати, упередити, поупереджувати, поупереджати
античний – стародавній, прадавній, див. древній
антологія – вибірка, збірка, читанка, див. хрестоматія, аналекти
антонім – протизначне (слово)
антракс (мед.) – сибірка
антракт – перерва
антрепренер – підприємець
антресоль – надбудова
антропо... людо... антропогенеза – людопоходження
антропоїд – мавполюд, див. геміотроп
антропологія – людинознавство
антропоморфізм – людрподібність
антропоморфний – людоподібний
антропофаг – людожер, див. канібал
антураж – оточення, середовище
анулювати – див. касувати
анурія (мед.) – безсеччя
анфас – обличчям, спереду
анчоус (риба) – хамса
аншляг – див. афіша
аншлюс – злука, злиття
аншпуг – важіль
апарат – знаряд, знаряддя, прилад, установа, див. організація
апартамент – житло, помешкання, покої, див. квартира, резиденція, жилище, оби-тель, приміщення
апасіонати (муз.) – палко
апатичний – байдужий, байдужливий, збайдужілий, збайдужнілий, зневірений, див. індиферентний, пасивний
апатія – зневіра, байдужість
апаш – опришок, харциза, див. бандит, розбійник
апелювати – закликати, закликати, звертатися, звернутиов, скаржитися, поскаржи-тися, удаватися, удатися, повдаватися
апеляційний – відкличний, спростовний
апель – заклик, виклик, поклик, див. звернення
апельсин – помаранча
апендикс (мед.) – відростень
апендицит – дванадтятниця, див. дуоденіт
апепсія (мед.) – нестравність
апеталія (росл.) – безпелюстковість
апетит – їжохіть, посмак, усмак
апетитний – ласий, смачний
апікальний – горішній, горовий
апізмент – замир, злагода, злада, заспокій
аплікант – прохач, див. кандидат
аплікація – просьба, подача
аплікація – прилада, пристосова, ужиток
аплодисмент – оплеск
аплодувати – сплескувати, сплескати, пооплескувати, див. рукоплескати
апльомб – пиха, пихатість, пинда, пиндгочість, самопевність, фудулія, див. чванс-тво, спесивий
апогамія (мед.) – яловість, див. стерильний, агенезія
апогей – найвищість, верхів’я, верхівля, гора
апограф – відпис, див. копія
аподиктичний – вигідний, незаперечний, незаперечливий, обґрунтований, певний
аподія (анатом.) – безніжжя
апозиція – наклад
апокрифічний – малоймовірний, невірогідний, непевний, підроблений, несправж-ній
аполог – байка
апологет – оборонець, прихильник
апоплексія – грець
апоретик – див. скептик, маловір
апосіопеза – мовчанка
апостат – відступник, перекінчик, зрадник, див. ренегат
апостеріорний – досвідоспертий
апостроф – паєрик
апотегма – приповідка, див. афоризм
апотеоза – прослава, звелича
апріорний – позадосвідний, припускальний, вимудруваний, теоретичний
апріорно – завгодя, заздалегідь, заздалегоди, наперед, припускально, недоведено, див. авансом (див. противн, постеріорі)
апробація – схвала, ухвала
апробовувати – схвалювати, схвалити, посхвалювати, див. одобрювати, ратифіку-вати
апроксимативно – приблизно
апропріяція – вивласть, див. конфіскувати, соціялізувати, експропріювати
апросекція (мед.) – неуважність
апсида (архіт.) – склепіння
апсихія (мед.) – непритомність
аптека – лікарня, див. шпиталь
аптекар – лікарник, (вона) – лікарничка, див. фармацевт, провізор
арабеска – див. орнамент
аранеологія – павукознавство
аранжер – упорядник, див. організатор
аранжувати (муз.) – укладати, укласти, уложити, повкладати, див. організовувати
арап – мурин, (вона) – муринка, (воно) – муринчя, муриня
арбітр – суддя, розсудник, посередник, див. рефері
арбітраж – суд, посередництво
аргамак (кінь) – румак, басун, див. конь
арго – просторіка, див. жаргон
аргонавт – морець, див. моряк
аргонія (росл.) – жоржина
аргумент – довід
аргументувати – доводити, довести, подоводити, переконувати, переконати, попе-реконувати, сперечатися, посперечатися, суперечати, суперечити
ардометр – горячомірка
ареал – обшир, розлоги
арена – грище, кін, боєвище, чинполе, див. полігон, поприще, ринг, ринк
аренда – див. оренда
ареопаг – суд, див. трибунал
арете – чеснота, цнота
аретир – затримка
арештанська – див. каземат, тюрма, каталажка
арештант – в’язень, (вона) – в’язнянка
арештовувати – ув’язнювати, ув’язнити, поув’язнювати, замикати, замкнути, по-замикати
ар’єргард – задоохорона
ар’єрсцена – позакін
аритмометр – рахівниця
арифметика – аритметика, рахунки
арія – односпів, див. соло, серенада
арка – лук
аркада – лукарня
арктичний – північний
арлекін – блазень, див. паяц, полішинель
арматура – риштунок
армієць – вояк
армія – військо
арогант – див. наглий
ароганція – зарозумілість, зухвальство, зухвалість, нахабство, нахабність
аромат – пах, пахощі, див. парфюм
ароматний – духмяний, запашний, духовитий, див. пахучий
арсенал – зброївня, гарматня
артеріосклероза – жиловапня
артерія (мед.) – б’ючка, артерія
артерія – великошлях
артикль (грам.) – член
артикул (закон.) – точка, розділ
артикулювати (грам.) – вимовляти, вимовити, повимовляти
артикулювати (мед.) – з’єднувати, з’єднати, поз’єднувати
артилерист – гармаш
артилерія – гарматня, див. арсенал
артист – мистець, грець, лицедій
артистичний – мистецький, майстерний, див. художній
артишок (росл.) – карчох
артіль – ватага, див. трудартіль
артодинія (мед.) – суглобобіль, див. артралгія
артралгія – див. артодинія
артрит – гостець, суглобозапал
артрокарцинома – суглобопістряк
артрогрипоза – суглобопокруч
артрологія (мед.) – суглобознавство
артрофлогоза – див. артрит
архаїчний – стародавній, задавнений, здавнений, здавній, застарілий, див. древній, анахронічний
архегоній (росл.) – сім’янка
архиспископ – надепископ
архиерей – єпископ, владика
архимандрит – надігумен
архіпелаг – острови
архітектор – архитект, будівничий
асамблея – збори, з’їзд, див. конгрес, конференція
асанаційний – оздоровливий асафета (росл.) – чортола
асафія – злевимова
асекурація – забезпека
асекурувати – див. страхувати, гарантувати
асенізація – оздорова, очистка
асептичний – знезаражувальний
асесор – радник, див. консультант
асигнації – паперогроші
асигновувати – видавати, видати, повидавати, приділяти, приділити, поприділяти, уділяти, уділити, повділяти, призначувати, призначити, попризначувати
асиметричний – непомірний (див. противн. – симетричний
асимільовувати – винародлювати, винародовити, повинародлювати, уподібнюва-ти, див. денаціоналізувати
асимілятор – винародлювач
асистент – помічник, поручник
асистувати – допомагати, допомогти, запомагати, запомагти, підмагати, підмагти, спомагати, спомогти
аскарида – глиста
аскет – покутник, див. анахорет, нелюдим
аскетичний – понадтостриманий, стримувальний, стриманий, самітницький, свя-тобливий, див. анахорет
асонанс – суголос, співзвуччя, співзвучність
асортимент – добір, див. гарнітура
асоціювати – з’єднувати, з’єднати, поз’єднувати, об’єднувати, об’єднати, по-об’єднувати, поєднувати, поєднати, приєднувати, приєднати, поприєднувати, злу-чувати, злучити, позлучувати, долучувати, долучити, подолучувати, прилучувати, прилучити, поприлучувати, спілкуватися, поспілкуватися, успілковуватися, успіл-куватися
асоціяльний – негромадський, несуспільний, нетовариський, (див. противн. соція-льний)
асоціяція – згурт, об’єднання, союз, спілка, сябра, товариство, (мед.) – пов’язь
аспект – вигляд, бік, точка (погляду)
спермія – безнасінність
аспірант – готувач (науковий)
аспірат (грам.) – придиховий
аспірація –iрага, прагна, намага, потяг, спряма
аспірація (мед.) – удих, усмок, (грам.) – придих
аспірувати – готуватися, зготовлюватися, зготовитися, позготовлюватися, змага-тися, змогтися, позмагатися, намагатися, намогтися, прагнути, попрагнути, спраг-нути
астатичний – несталий, мінливий
астенічний – див. чахлий, мізерний, малосильний, адинамія, тоший, худосочний, сухопарий
астенопія – слабозорість
астерик – зірка (*)
астигматизм (мед.) – зоророзлад
астма – ядуха, задуха, дихавиця
див. мефітис
астральний – зоряний
астрафобія – блискавкожах
астро... – зоряно...
астрогнозія – зорезнавство
астролатрія – зореобожання
астролог – зоревіщун, зарегадалка
астролябія – кутомірка, див. секстант
астронавт – зорелітун, див. космонавт, стратонавт
асфальт – смола (земна)
асфіксія (мед.) – киснебрак, див. аноксія
асфоделя (росл.) – ромен, золотоквіт
асцит (мед.) – черевоводянка
атавізм – прадідоспадок
атака – напад, наступ, див. штурм
атаксія (мед.) – рухонелад
атакувати – нападати, напасти, понападати, наступати, наступити, понаступати, див. штурмувати
Атанасій – Панас
атараксія – душеспокій
аташе – дорадник (посольський)
атеїзм – безбожництво, безувірство, невірство, (див. противн.) – теїзм
атеїст – безбожник, безувір, невіро, невірник, кацап, москвин, див. росіянин
ательє – робітня, див. студія
ательє (маляра) – малярня
ательє (різьбаря) – різьбарня
атентат – напад, див. замах
атерома (мед.) – йоловець
атестат – свідоцтво, посвідка, диплом, див. сертифікат
атестація – оцінка, визнача, див. рекомендація
атестувати – визначувати, визначити, повизначувати, зазначувати, зазначити, по-зазначувати, означувати, означити, поозначувати, див. рекомендувати
атимія – сумовитість
атипичний – незвичайний, (див, противн. – типовий)
атлант (анат.) – кобилка, (карковий) – хребець
атлантійський – величезний
атлас – мапозбірка
атлет – моцак, моцар, дужак, дужан, див. кріпкий
атлодівія (мед.) – потворність, звироднілість, див. дегенерація
атмометр – випаромірка
атмосфера – повітря
атонія (мед.) – див. адинамія
атоція (мед.) – яловість (жіноча)
атракція – ваба, зваба, приваба, принада
атрамент – чорнило, (червоне) – червонило
атрибут – властивість (істотна)
атрибут (грам.) – ознака
атріум (анат.) – передсердя
атрофія – заник, завмерлість
атрофуватися – заникати, заникнути, позаникати, зникати, зникнути, зникти, по-зникати, никнути, поникнути, завмирати, завмерти, позавмирати, усохнути, по-всихати, див. дегенерувати
атут – світка, див. козир
афазія (мед.) – мововтрата, див. афонія
афект – запал, нестяма, зворух
афектувати – прикидатися, прикинутися, удавати, удати, див. лукавити
афера – шахрайство, ошуканство, злочин, змова, див. обман
аферист – див. обманщик
афірмувати – поквитовувати, квитувати, посвідчувати, посвідчити. підтверджува-ти
афинник (росл.) – чорниця
афілюватися – див. асоціювати
афіша – оповістка, оголоска, див. плякат
афішувати – див. реклямувати
афонія – див. афазія
афоризм – див. сентенція
афродизія (мед.) – жагучість
афронт – зневага, образа, відмова
афти (мед.) – висплявка
афтонгія (мед.) – язикосудома
ахінея – нісенітниця, теревені, див. говорити
ахолія (мед.) – жовчебрак
ахроматичний – безбарвений
ацидоза (мед.) – квасність
                    

 

Пошук на сайті

Що маємо