Логін
Пароль
 
Реєстрація
Забули пароль
Митці нашого часу
Митці минулого

Словник чужомовних слів Павла Штепи, літери Ґ-Д


Ґ

ґава – див. ворон
ґавра – див. ворон
ґаланці – див. одіяння
ґалера – див. галера
ґвинт – див. гвинт
ґест – див. жест
ґлянда – див. глянда
ґлянець – див. глянець
ґолгота – Голгота
ґонта – гонта
ґотичний – див. готичний
ґрипа – див. грипа
ґума – див. гума
ґурман – ласун, ласій, (вона) – ласунка, ласійка, (воно) – ласунець, ласунчик, див. обжера, гастроном
ґуст – смак, присмак, уподоба, див. Апетит
               
Д

да – та і, й
да – так, авжеж, аякже, ага, аге
давання – давка
давити – тиснути, витискувати, витиснути, повитискувати, затиснути, позатиску-вати, натискувати, натиснути, понатискувати, обтискувати, обтиснути, пообтиску-вати, притискувати, стискувати, стиснути, постискувати, утискувати, повтискува-ти, чавити, вичавлювати, вичавити, повичавлювати, зічавлювати, зічавити, позіча-влювати, начавлювати, начавити, поначавлювати, почавлювати, почавити, розчав-лювати, розчавити, порозчавлювати, учавлювати, учавити, повчавлювати, див. пресувати, нагнітати
давити (черевик) – мулити, змулювати, змуляти, змулити, позмулювати, позмуля-ти, намулювати, намуляти, намулити, понамулювати, понамуляти
давній – давніший, днедавній, прадавній, стародавній, колишній, див. древній, ан-тичний
давність – див. древність
дакріома (мед.) – сльозотеча, сльозистість
дактелічний (мед.) – пальцевий
дактилограма – пальцевідтиск
Далай–лама – патріярх (тибетський
даль – далеч, далечина, далечінь, далина, віддаль, віддалина, гін, гони, див. відда-леність, дистанція
дальній – далекий, далечний, далеченний, далеченький
дальтонізм – червононебачка
дальше – далі, дедалі, надалі, здалека, здалеки, здалеку, звіддалеки, оподаль, опо-далік
дама – див. мадам
дамба – див. запруда
дампфер – глушничка
дамуазо – бабій, дженджик
данний – дотичний, поданий, цей
дані – відомості, числа, знадібки
дантист – див. дентист
дань – данина, данок, данка, дача, гарач
даритель – дарувач, дародавець, див. донор
Дарія – Одарка
даровий – дарований, подарований
даровий – дармовий, безплатний, дурничковий, дурницею, за дурницю
даровщина – даровизна, дурниця
даром – задарма, дарма, дурно, задурно, безплатно
даром – даремно, надаремно, марно, намарно
дарчий – див. даровий
датив (грам.) – давальний відмінок
дафнія (твар.) – водоблішка
дача – літничка, див. котедж, монрепо
дача – це див. дань
дачник – літник
дверці – дверцята
двигати – рухати, рухнути, зворухувати, зворухнути, позворухувати, розрухувати, розрухати, порозрухувати, рушати, рушити, вирушувати, вирушити, повирушува-ти, зрушувати, зрушити, позрушувати, порушувати, порушити, розрушуватіі, роз-рушити, порозрушувати, ворушити, ворухнути, поворушити, зворушувати, звору-хнути, позворушувати, розворушувати, розворухнути, порозворушувати, совати, сунути, висовувати, висунути, повисовувати, відсовувати, відсунути, повідсовува-ти, засовувати, засунути, позасовувати, зісовувати, зісунути, позісовувати, насо-вувати, насунути, понасовувати, пересовувати, пересунути, попересовувати, під-совувати, підсунути, попідсовувати, посовувати, посунути, присовувати, присуну-ти, поприсовувати, просовувати, просунути, попросовувати, розсовувати, розсу-нути, порозсовувати, усовувати, усунути, повсовувати, пхати, випихати, випхати, випхнути, повипихати, відпихати, відіпхнути, повідпихати, запихати, запхати, за-пхнути, позапихати, напихати, напхнути, напхати, понапихати, попихати, попхну-ти, пропихати, пропхати, пропхнути, попропихати, розпихати, розіпхнути, пороз-пихати, спихати, спихнути, поспихати, упихати, упхнути, повпихати, тягнути, ви-тягувати, витягнути, повитягувати, затягувати, затягнути, позатягувати, відтягува-ти, відтягнути, повідтягувати, перетягувати, перетягнути, поперетягувати, підтя-гувати, підтягнути, попідтягувати, притягувати, притягнути, попритягувати, стя-гувати, стягнути, постягувати, утягувати, утягнути, повтягувати, тручати, трутити, витручати, витрутити, повитручати, відтручати, відтрутити, повідтручати, потру-чати, потручити, стручувати, стручати, струтити, повстручувати, повстручати, утручати, утрутити, повтручати, штовхати, штовхнути, штовхонути, виштовхува-ти, виштовхнути, повиштовхувати, відштовхувати, відштовхнути, повідштовхува-ти, повідштовхнути, зіштовхувати, зіштовхнути, позіштовхувати, наштовхувати, наштовхнути, понаштовхувати, понаштовхнути, підштовхувати, підштовхнути, попідштовхувати, поштовхнути, проштовхувати, проштовхнути, попроштовхува-ти, розштовхувати, розштовхнути, порозштовхувати
двигнути – це ударити
двигун – рушій
двірець – див. дворець
двірець – це див. вокзал
двірник – брамник, див. швайцар
двірцевий – палацовий
двірцевий – це див. вокзал
двоє – двійко, двійка, удвійці, удвійку, двох, удвох
двоєдушний – брехливий, лукавий, нещирий, облудний, підступний, удаваний, див. лицемірний, дволичний, янус
двойко – див. двоє
двоколка – бідарка, біда, каруца, дів. кабріолет, кеб, таратайка
двокорпусний (плуг) – дволемешний
дволичний – див. двоєдушний, коварний, янус
дворець – палац, див. двірець, терем
дворецький – дворак
дворушник – див. двоєдушний, дволичний, лицемір, янус
дворянин – шляхтич
двостволка – двоцівка
двосторонній – двобічний, обабічний, обопільний, (меч) – дволезий, двосічний
двотомовий – двокниговий
двохсотлітній – двосотрічний
двохукісний – двосхилий
двоюрідний (брат) – див. кузен
двоякий – подвійний, ріжний
дебардаж – кораблевивантажа
дебаркадер – виважня
дебатувати, – доводити, довести, подоводити, наводити, навести, понаводити, мір-кувати, вимірковувати, виміркувати, повимірковувати, змірковувати, зміркувати, позмірковувати, намірковувати, наміркувати, понамірковувати, обмірковувати, обміркувати, пообмірковувати, розмірковувати, розміркувати, порозмірковувати, намовляти, намовити, понамовляти, змовляти, змовити, позмовляти, перемовляти, перемовити, поперемовляти, промовляти, промовити, попромовляти, розмовляти, розмовити, порозмовляти, умовляти, умовити, повмовляти, радитися, нараджува-тися, нарадитися, понараджуватися, обраджуватися, обрадитися, пообраджувати-ся, ураджуватися, урадитися, повраджуватися, сперечатися, засперечатися, зіспе-речуватися, зісперечитися, позісперечуватися, насперечуватися, насперечитися, понасперечуватися, пересперечуватися, пересперечитися, попересперечуватися, розперечуватися, розперечитися, порозперечуватися, усперечуватися, усперечити-ся, поусперечуватися, див. дискутувати, обговорювати, полемізувати
дебет – борг
дебіл (мед.) – див. недоумок
дебіт – витрата, збут
дебітор – боржник
дебош – бешкет, веремій, веремія, ворохоба, галабурда, гармидер, заколот, колот-неча, шарварок
дебоширити – див. буйствувати
дебрі – нетра, нетрі, нетрища, хаща, хащі
дебют – першовиступ
девальвація – вартостезменша
девальвувати – зменшувати, зменшити, позменшувати (вартість)
девіза – гасло
девіяція – збочення, ухил
дев’яносто – дев’ятдесят
дегазувати – обезгазовувати, обезгазувати, пообезгазовувати
дегенерат – виродок, виродень, звироднілий, песиголовець, шерепа, див. кретин, дурак, ідіот
дегенерація – заник, занепад, звирода, звироднілість, зігніття, спад, упадок
дегенерувати – занепадати, занепасти, позанепадати, підупадати, підупасти , по-підупадати, упадаги, упасти, повпадати, заникати, зникнути, позаникати, звирод-нювати, звиродніти, позвироднювати, миршавіти, змиршавіти, помиршавіти, ниж-чати, знижуватися, знизитися, познижуватися, нікчемніти, знікчемнювати, знікче-мніти, познікчемнювати, переводитися, перевестися, попереводитися, зводитися, звестися, позводитися, хилитися, схилятися, схилитися, посхилитися, див. опуска-тися
дегідралувати – виневоднювати, виневоднити, повиневоднювати, зневоднювати, зневоднити, позневоднювати, обезневоднювати, обезневоднити, пообезводнювати
деградувати – знижувати, знизити, познижувати, понижувати, понизити, зменшу-вати, зменшити, позменшувати, див. розжалувати
дегресія – підупад, спад, зменша
дегуманізуючий – вилюднтий, схудобливий
дегустатор – смаколига, див. гастроном
дегустувати – смакувати, висмаковувати, висмакувати, повисмаковувати, засмаку-вати, зісмаковувати, зісмакувати, позісмаковувати, пересмаковувати, пересмаку-вати, попересмаковувати, усмаковувати, усмакувати, повсмаковувати, кушати, ви-кушувати, викушати, закушувати, закушати, позакушувати, покушувати, покуша-ти, розкушувати, розкушати, скушувати, скушати, куштувати, покуштувати, ви-куштовувати, викуштувати, закуштовувати, закуштувати, розкуштовувати, пороз-куштовувати, скуштовувати, скуштувати
дедикація – присвята
дедуктивний – висновний
дедукція – висновок
дежурити – чергувати, вичерговувати, вичергувати, повичерговувати, зічерговува-ти, зічергувати, позічерговувати, начерговувати, начергувати, поначерговувати, очерговувати, очергувати, поочерговувати, почерговувати, почергувати, прочер-говувати, прочергувати, попрочерговувати, учерговувати, учергувати, повчерго-вувати
дезертир – утікач (військовий)
дезидерат – бажане, жадане
дезинсекція – комаховигуб
дезинтеграція – розпад
дезинфекція – знезаража
дезинфікувати – знезаражувати, знезаразити, познезаражувати, унезаражувати, унезаразити, повнезаражувати, див. обеззаражувати
дезодорувати. – висморіджувати, висмородіти, повисморіджувати, відсморіджува-ти, відсморідити, повідсморіджувати
дезорганізація – розлад, розладдя, нелад, незлагода, розбрат, див. розбрід
дезорганізувати – обезладнювати, обезладнити, пообезладнювати, розбивати, роз-бити, порозбивати, розкладати, розкласти, порозкладати
дезорієнтувати – пантеличити, запантеличувати, запантеличити, позапентеличува-ти, попантеличувати, попантеличити, спантеличувати, спантеличити, поспантели-чувати
дек (корабля) – поклад
дека... – десяти...
декагон – десятикутник
декада – десятка
декадентство – занепад, див. дегенерація
декаедр – десятибічник
декалог – десять заповідей
декапітація – головостин
декваліфікувати – обезвартнювати, обезвартнити, знецінювати, знецінити, див. ка-сувати
деклінація – див. девіяція
деклінометр – відхиломірка
деклямувати – виголошувати, виголосити, повиголошувати, див. рецитувати
декляративний – виголошений, зголошений, оголошений, проголошений
деклярація – оголоска, проголоска, див. маніфест, універсал, проклямація, послан-ня
деклярувати – проголошувати, проголосити, попроголошувати, оголошувати, ого-лосити, пооголошувати, розголошувати, розголосити, порозголошувати, оповіща-ти, оповістити, пооповіщати, повідомляти, повідомити, поповідомляти, сповідом-ляти, сповідомити, посповідомляти, ознаймляти, ознаймити, поознаймляти, див. анонсувати, звіщати
декокт (мед.) – ліковивар
декольорація – знебарва, обезбарвля, див. депігментація
декольте – гологруди
декомпозиція – розклад, гнилля, див. дезинтеграція
декор – оздоби, окраса, див. декорум
декоративний – оздобний, оздоблювальний, клечальний, красувальний, окрашаль-ний, скрашальний
декорація – оздоба, окраса, покраса, куншта, май, мая
декорувати – візерункувати, вивізерункувати, зівізерункувати, повізерункувати, увізерункувати, закосичувати, закосичити, позакосичувати, замаювати, замаїти, замаяти, позамаювати, квітчати, заквітчувати, заквітчати, позаквітчувати, уквітчу-вати, уквітчати, повквітчувати, клечати, поклечати, виклечувати, виклечити, по-виклечувати, заклечувати, заклечати, позаклечувати, уклечувати, уклечити, повк-лечувати, красити, викрашувати, викрасити, повикрашувати, закрашувати, закра-сити, позакрашувати, накрашувати, накрасити, понакрашувати, скрашувати, окра-сити, поокрашувати, покращувати, покрасити, прикрашувати, прикрасити, попри-крашувати, розкрашувати, розкрасити, порозкрашувати, скрашувати, скрасити, поскрашувати, украшувати, украсити, повкрашувати, малювати, вимальовувати, вималювати, повимальовувати, змальовувати, змалювати, позмальовувати, нама-льовувати, намалювати понамальовувати, помальовувати, помалювати, розмальо-вувати, розмальовувати, мережати, вимережити, вимережувавати, вимережати, вимережити. повимережувати, повимережати, змережувати, змережати, змережи-ти, позмережувати, позмережати, намережувати, намережати, намережити, пона-мережувати, понамережати, помережувати, помережати, помережити, умережува-ти, умережати, умережити, повмережувати, оздоблювати, оздобляти, оздобити, пооздоблювати, пооздобляти, цяткувати, вицятковувати, вицяткувати, повицятко-вувати, зіцятковувати, зіцяткувати, позіцятковувати, нацятковувати, нацяткувати, понацятковувати, обцятковувати, обцяткувати, пообцятковувати, поцятковувати, поцяткувати, уцятковувати, уцяткувати, повцятковувати, цяцькувати, вицяцькову-вати, вицяцькувати, повицяцьковувати, зіцяцьковувати, зіцяцькувати, позіцяцько-вувати, нацяцьковувати, нацяцькувати, понацяцьковувати, поцяцьковувати, поця-цькувати, розцяцьковувати, розцяцькувати, порозцяцьковувати, уцяцьковувати, уцяцькувати, повцяцьковувати
декорум – гожість (удавана), див. декор
декрет – наказ, див. приказ
декретувати – див. приказувати, веліти
делегат – післанець, посол, уповноважений, див. депутат, ходак
делегація – посольство, див. місія
делегувати – посилати, післати, висилати, вислати, виряджати, вирядити, повиря-джати
делікатеса – ласощі, лагомина, лагоминка, солодощі, сластьон, смакотина, смако-тинка, див. десерт, конфета
делікатно – ввічливо, ґречно, чемно
делікт – провина, злочин
делімінація – відмежова
делінквент – стратенець, злочинець
деліріюм – мари, див. галюцінація
делювій – змив
делятор – виказник
дельта – гирло
демагог – горлопан, горлач, словоблуд, баламута, дурисвіт
демагогія – горлопанство, словоблудство
демаркація – вимежова
демарш – протест
демасковувати – відличковувати, видличкувати, повідличковувати
дементувати – заперечувати, заперечити, позаперечувати, спростовувати, спрос-тувати, поспростовувати, відхиляти, відхилити, повідхиляти
деменція (мед.) – розумоспад, здуріння
демілітарізація – обезвійськова
демінутивний – зменшувальний
деміюрг – творець
демобілізувати (військо) – розпускати, розпустити, порозпускати
демографічний – народописний
демографія – народоопис
демократ – народовець
демократизм – народоправство
демолювати – див. розоряти
демон – антипко, анцибол, анциболот, арідник, безп’ятко, біс, бісяка, бісик, (вона) – бісурка, (воно) – бісеня, водяник, гемон, гемоняка, домовик, купак, кадук, куцан, куцок, лихий, лісовик, лукавий, люципер, мара, нечистий, пекельник, чорт, чор-тик, чортисько, чортяка, (вона) – чортиця, чортиха, (воно) – чортеня, чортя, див. шайтан
демонізм – бісівщина, чортівство
демономагія – чорнокнижжя
демонстративно – показово
демонстрація – показ, див. демонструвати, процесія
демонструвати – виказувати, виказати, повиказувати, вказувати, вказати, повказу-вати, показувати, показати, указувати, указати, викривати, викрити, повикривати, відкривати, відкрити, повідкривати, розкривати, розкрити, порозкривати, виявля-ти, виявити, повиявляти, з’являти, з’явити, поз’являти, свідчити, засвідчувати, за-свідчити, позасвідчувати, насвідчувати, насвідчити, понасвідчувати, освідчувати, освідчати, освідчити, поосвідчувати, посвідчувати, посвідчити, світити, висвічува-ти, висвітити, повисвічувати, насвічувати, насвітити, понасвічувати, освічувати, освітити, поосвічувати, посвічувати, посвітити, просвічувати, просвітити, попро-свічувати, усвічувати, усвітити, повсвічувати, див. маніфестувати
демонський – бісівський, бісів, диявольський, чортівський, чортячий, чортяцький
демонтаж – розбір, розклад
демонтувати – розбирати, розібрати, порозбирати, розкладати, розкласти, пороз-кладати (на частини)
деморалізувати – псувати, зіпсовувати, зіпсувати, позіпсовувати, позіпсувати, роз-кладати, розкласти, порозкладати, розбещувати, розбестити, поробещувати
демос – народ, нарід
демпінг – викід
демпфер – глушничка, див. дампфер
денатурат – отрутоспирт
денаціоналізувати – винародлювати, винароднити, повинародлювати, див. асимі-лювати
денді – дженджик, чупурун, красунь, див. франт
дендрографія – деревоопис
дендрологія – деревознавство
денервуватися – нервуватися, понервуватися, знервовуватися, знервуватися, роз-нервовуватися, рознервуватися, бентежитися, збентежуватися, збентежитися, на-бентежуватися, набентежитися, побентежитися, дратуватися, зідратовуватися, зі-дратуватися, подратовуватися, подратуватися
денітрифікація – знеазотнювання
денобілізація – знешляхетнення
деномінація – переоцінка (грошей)
денонсація – умовоуневага
денонсувати – уневажнювати, уневажнити, поуневажнювати, відкликати, відкли-кати, повідкликати
дентагра (мед.) – зубобіль
дентальний (мед.) – зубний
дентин (мед.) – зубовина
дентист – зуболікар
денудація – землеогола
денунціянт – виказник, див. донощик, сексот, конфідент
денунціяція – див. клявза
денщик – джура, чура
день народження – див. народження день
департамент – відділ, установа, див. відомство
депеша – телеграма
депігментація – барвозаник, обезбарвля, див. декольорація, линяти
депіляція (мед.) – волосопад, див. епіляція
депо – майстерня, склад
депозит – вклад, заклад
депонувати – класти, вкладати, вкласти, повкладати, покласти
депопуляція – вилюднення
депортувати – виселювати, виселити, повиселювати, вигоняти, вигнати, повигоня-ти, вивозити, вивезти, повивозити
деправація – зіпсуття (моральне)
деправувати – див. деморалізувати, дегенерувати
депресивний – зажурений, занепадний, занепалий, засмучений, зниділий, зневіре-ний, маркітний, пригноблений, хворобливий, укляклий, див. песимістичний, паси-вний
депресія (душев.) – занепад, зниз, підупад, пригноба, (землі) – запад, (торгівлі) – застій
депреціяція – цінознижка, знецівля
депривація – вивласня
депутат – див. делегат, ходак
деранжувати – заважати, заважити, перешкоджати, перешкодити, поперешкоджа-ти
дератизація – щуровигуба
дербі – перегони (кінські)
дервіш – чернець (мохамеданський)
дергати – микати, микнути, вимикувати, вимикнути, повимикувати, змикувати, змикнути, обмикувати, обмикати, помикувати, помикати, сіпати, сіпнути, сіпону-ти, засіпати, зісіпувати, зісіпати, посіпувати, посіпати, скубати, скубти, скубнути, скубанути, вискубувати, вискубти, вискубати, повискубувати, наскубувати, на-скубати, наскубти, обскубувати, обскубати, обскубти, пообскубувати, смикати, смикнути, смиканути, висмикувати, висмикнути, повисмикувати, засмикувати, зі-смикувати, зісмикати, насмикувати, насмикати, понасмикувати, обсмикувати, об-смикнути, пообсмикувати, посмикувати, посмикати, усмикувати, усмикнути, по-всмикувати, торгати, торгнути, торгонути, зіторгати, зіторгати, поторгати, сторга-ти, сторгнути, шарпати, шарпнути, шарпонути, вишарпати, зашарпати, зішарпува-ти, зішарпати, пошарпувати, пошарпати, розшарпувати, розшарпати, порозшарпу-вати
дерелікта – майно (безвласницьке)
держати – тримати, витримувати, витримати, дотримувати, дотримати, затримува-ти, затримати, позатримувати, отримувати, отримати, перетримувати, перетрима-ти, поперетримувати, потримувати, потримати, підтримувати, підтримати, при-тримувати, притримати, стримувати, стримати, постримувати, утримувати, утри-мати, повтримати, див. здержувати
держати – це мати
дерзати – зважуватися, зважитися, наважуватися, наважитися
дерзкий – див. грубий
дерзкий – це жорсткий
дериват – похідне, вивідне
деривація – відхил, (мови) – словотвір
дерик – див. кран
дерма (мед.) – шкіра
дерматексантема (мед.) – шкіровисипка
дерматологія (мед.) – нікірознавство
дерматорагія (мед.) – піт (кривавий)
дерматосклероза (мед.) – шкіротвердність
дерматоспазма (мед.) – гусяча шкіра, сирітська шкіра
дерматотерапія (мед.) – пікіролікування
дермоїд (мед.) – шкіроміхур
дерн – дерен, дернина, дерба, дербина
дерусифікувати – відмосковлювати, відмосковити, повідмосковлювати
дерюга – верета, рядно, ряднина, див. брезент
десанта – висадка
десерт – заїдка, див. делікатеса
десигнувати – наставляти, наставити, понаставляти, настановляти, настановити, понастановлювати, призначувати, призначити, попризначувати
дескриптивний – описовий
дескрипція – опис
десниця – правиця
деспект – зневага, погорда, образа, див. дефамація
десперація – розпач, розпука, див. відчай
деспотизм – деспотія, див. тиран
дестинація – призначення
деструктивний – нищівний, згубний, руїнницький, див. розоряти
деструкція – звал, завал, повал, розвал, нища, руйнова
десцендент – нащадок
десятиліття – десятиріччя
деталь – подробиця
деталь – частина
детальний – дрібничий, дрібничний, дріботний, частковий, докладний
детально – уроздріб, з подробицями
детант – відпружа, полегша, попуск, поступка, замира
детектив – слідець, вивідувач. нишпорник, див. розвідник
детектор – виявлячка, вказівка
детеріорація – погірша
детермінувати – визначати, визначити, повизначати, зазначати, зазначити, поза-значувати, означувати, означити, поозначувати, призначувати, призначити, попри-значувати, зумовляти, зумовити, позумовляти, обумовляти, обумовити пообумов-ляти
детонатор – запальничка, вибухівка
дефамація – знеслава, наклеп, обмова, див. деспект, інтрига, клявза, сплетня, ябеда
дефекація – вичистка, зічистка
дефект – вада, ганджа, ганч, брак, шварунок, збиток, прогал, прогалок, недогляд, помилка, див. недолік, пробіл
дефензива – оборона
дефетизм – поразництво, улеглість, покора, зневіра, див. капітулювати
дефіле – сутки, суточки
дефілювати – див. маршувати
дефіляда – похідка, хода (урочиста), див. марш, процесія
дефінітивний – остаточний, конечний, кінцевий, визначальний, неухильний, див. категорично, рішуче
дефініція – визнака, визнача
дефінувати – визначати, визначити, повизначати, означувати, означити, поозначу-вати, окреслювати, окреслити, поокреслювати, обумовлювати, обумовити, пооб-умовлювати, див. формулювати
дефіс – риска, розділка
дефіцит – недобір, нестача
дефляція (грошей) – нестача, (ґрунту) – видув
деформувати – калічити, покалічити, скалічувати, скалічити, поскалічувати, ніве-чити, понівечити, знівечувати, знівечити, познівечувати, розбивати, розбити, по-розбивати, спотворювати, спотворити, поспотворювати, скручувати, скрутити, по-скручувати, перекручувати, перекрутити, поперекручувати
дефравдація – розтрата, грошокрадіжка, марнотратство
децентралізувати – розосереджувати, розосередити, порозосереджувати
децидувати – див. рішати, приговор
децимальний – десятковий
децимувати – десяткувати, видесятковувати, видесяткувати, повидесятковувати, здесятковувати, здесяткувати, поздесятковувати, подесятковувати, подесяткувати
деюре – правно, див. юридичний
джем – повидло
джунглі – праліс
дзвякати – дзеленькати, дзеленькнути, видзеленькувати, видзеленькати, задзеле-нькати, надзеленькати, подзеленькати, продзеленькати, дзеленьчати, видзеленча-ти, задзеленчати, подзеленчати, дзенькати, дзенькнути, видзенькувати, видзенька-ти, повидзенькувати, задзенькати, надзенькати, подзенькати, продзенькати, бряж-чати, бряжчнути, забряжчати, побряжчати, пробряжчати, брязкати, брязкотнути, вибрязкувати, вибрязкнути, забрязкати, зібрязкувати, зібрязкати, побрязкувати, побрязкати, брязкотіти, забрязкотіти, побрязкотіти, цокотіти, зацокотіти, зіцокоті-ти, процокотіти
дзигарок – годинник, годинничок
диба (катів.) – колода, катівня
дибки – див. дибом
дибкувати (кінь) – спинатися, сп’ятися, поспинатися, зіп’ятися, зіпнутися, по-зіп’ятися
дибом – дуба, дубом, дубора, гопки, сторч, сторчака, сторчки, сторчма, цапа, цап-ки, цапком
диван – канапа, канапка, тапчан, тапчанок, тапчанина, див. тахта
дивергенція – розбіжність, відхил, збоча
диверсант – ворохобник, заколотник, киринник, див. дисидент, бунтар, інтриган
диверсія – кирина, див. фронда
дивертисмент – забава, розвага, гулі
дивіденд – річнозиск
дивізія – розділ, відділ, галузь
дивізія (військ.) – кіш
дивовижа – дивниця, дивина, див, дивка, диво, дивота, дивовисько, дивогляд, про-ява, чудасія, див. диковина, чудно
дигамія – двошлюбність, див. дейтерогамія
дигіталіс (росл.) – стягач, наперстянка
дигіталіс – це лік
дигнітар – вельможа, високопан
дигресія – ухил, відступ
дидактика – навчальство
дидактичний – навчальний
дизартрія (мед.) – моворозлад
дизентерія – бігунка, бігавка, дрісня, отроба, червінка, див. понос, діярея
дизурія (мед.) – сечовиливорозлад
дижурити – див. дежурити
дикар – дикун, (вона) – дикунка, (воно) – дикуня
дикобраз (тварина) – їжатець
диковина – потвора, почвара, чудисько, чудовисько, див. монстер
диковина – див. дивовижа, чудно
диктант – див. диктовка
диктат – мус, примус, принука, наказ, див. репресалія
диктатор – всевладець, володар, див. автократ, самодержець, суверен, омніпотент, могучий
диктатура – владарство, всевладство, див. тоталітаризм
диктовка – проказ
диктор – мовляч, радіомовляч, читець, (вона) – читечка
диктофон – голосописка
диктувати – змушувати, змусити, позмушувати, вимушувати, вимусити, повиму-шувати, примушувати, примушити, попримушувати, зневолювати, зневолити, по-зневолювати, приневолювати, приневолити, поприневолювати, накидувати, наки-дати, накинути, понакидувати, понакидати, наказувати, наказати, понаказувати, силувати, прислувати, присилити, поприсилувати, принукувати, принукати, по-принукувати
диктувати (школярам) – проказувати, проказати, попроказувати
дикція – вимова
дилема – конечність вибору
дилетант – капарник, маруда, невіглас, партач, див. аматор, грамотій, профан
диліжанс – ридван (поштовий), див. карета
дилювій – намул
дилятація (мед.) – розширеність
дименсія – вимір
димити – курити, викурювати, викурити, повикурювати, закурювати, закурити, позакурювати, накурювати, накурити, понакурювати, підкурювати, підкурити, по-підкурювати, скурювати, скурити, поскурювати
димити – див. коптити
димінутивний – здрібнильний, здрібнювальний
димісія – див. абшит
диморфний – двофоремний
динаміка – рух, розгін
динамічний – розгонистий, див. енергійний
династія – рід
диплегія – параліж (обабічний)
диплопія (мед.) – зородвоїстість
дипсоманія (мед.) – пияцтво (налогове)
директива – поука, указ, напрямна, спрямова, завданок
директивний – вказівний, вказаний, завдальний, загаданий, наказовий, наказаний, напрямний, обов’язковий
директор – керманич, керівник, управитель, див. принципал, шеф, правитель, роз-порядник, управляючий, управління
диригент – керівник, див. регент
дисгармонія – розлад, неспівзвучність
дисгрегація – роз’єдня, розсів
дисекція – розтин (мерця)
дисидент – єретик, перекидько, перекинчик, іншодум, іншовір, див. ренегат, бун-тар
дисиміляція (грам.) – розпад, розклад (згуків)
диск – коловачка, таріль
дискова (борона) – тарільчата б.
дискредитувати – ганити, зганювати, зганити, позганювати, ганьбити, виганьблю-вати, виганьбити, повиганьблювати, зганьблювати, зганьбити, позганьблювати, оганьблювати, оганьбити, пооганьблювати, ганьбувати, виганьбувати, виганьбити, зганьбувати, зганьбити, позганьбувати, оганьблювати, оганьбити, гудити, згуджу-вати, згудити, позгуджувати, огуджувати, огудити, поогуджувати, неславити, зне-славлювати, знеславити, познеславлювати, ославлювати, ославляти, ославити, по-ославлювати, поославляти, обмовлювати, обмовляти, обмовити, пообмовляти, об-носити, обнести, пообносити, обплескувати, обплескати, пообплескувати, оббрі-хувати, оббріхати, пообріхувати, набріхувати, набрехати, понабріхувати, осуджу-вати, осудити, поосуджувати, паплюжити, запаплюжувати, запаплюжити, позапа-плюжувати, напаплюжувати, напаплюжити, понапаплюжувати, опаплюжувати, спаплюжити, поопаплюжувати, спаплюжувати, спаплюжити, поспаплюжувати, плямувати, заплямовувати, заплямувати, позаплям’овувати, наплямовувати, на-плямовувати, понаплямовувати, сплямовувати, посплямовувати, чорнити, зічор-нювати, зічорняти, зічорнити, позічорнювати, очорнювати, очорняти, очорнити, поочорнювати, поочорняти, див. дискримінувати, ігнорувати, третирувати, хули-ти, шельмувати
дискретний – мовчазний
дискримінація – зневага, погорда, упосліда, упослідженість
дискримінувати – упосліджувати, упослідити, поупосліджувати, зневажати, зне-важити, позневажати, гребувати, гребти, згребувати, згребти, позгребувати, по-гребувати, погребти, знижувати, знизити, познижувати, обнижувати, обнизити, пообнижувати, понижувати, понижати, понизити, попонижувати, принижувати, принизити, попринижувати, легковажити, злегковажувати, злегковажити, позлег-коважувати, нехтувати, понехтувати, знехтовувати, знехтувати, познехтовувати, ображати, образити, поображати, погорджувати, погордити, див. ігнорувати, тре-тирувати, дискредитувати, помикати
дискурс – розправа, виклад, міркування
дискусія – перемова, пересправа, суперека, див. диспут, полеміка,
дискутувати – див. дебатувати, обговорювати, полемізувати
дислокація – пересув, зісув, висув, насув, зруша
дисмембрація – див. дисоціяція
дисолюція – розклад
дисонанс – ріжноголосність, незгода
дисоціяція – розпад, розділ, див. противне асоціяція
диспазм (мед.) – рукосудома
диспансер – див. аптека
диспепсія (мед.) – нестравність
дисперсія – розпороша
диспечер – висилач
диспное (мед.) – задуха
диспозиційний – розташувальний, розподільний
диспозиція – розташова, розподіл, місце, плян
диспозиція – нахил, схильність
диспонувати – господарювати, господарити, загосподарювати, загосподарити, до-господарювати, догосподарити, нагосподарювати, нагосподарити, погосподарю-вати, погосподарити, прогосподарювати, прогосподарити, заряджувати, зарядити, позаряджувати, напоряджати, напорядити, понапоряджати, поряджувати, поря-джати, порядити, керувати, покерувати, скеровувати, скерувати, поскеровувати, правувати, поправувати, справовувати, справувати, посправовувати, управовува-ти, управувати, повправовувати, розкладати, розкласти, порозкладати, розподіля-ти, розподілити, порозподіляти, уділяти, уділити
диспропорція – неспівмірність
диспут – пересправа, суперека, справдова, змаг, див. дискусія, полеміка, дебатува-ти
диспутувати – див. дебатувати
дистанція – віддаль, відстань, проміжок, див. даль, віддаленість
дистилювати – перегоняти, перегнати, перегонити, поперегоняти, див. ректифіку-вати
дистингований – чемносний, чемний, чемновихований
дистинкція – відміна, відмінність, ріжниця, виріжня
дистих – двовірш
дистрибуція – розподіл
дистрикт – дільниця, див. округ
дистрофія (мед.) – живлозаник
дисфункція – дієзаник
дисципліна – послух, слухняність, див. субординація, труддисципліна
дисципліна – наука
дисциплінарний – карний
дитирамб – перехвала
диференціювати – виріжнювати, виріжнити, повиріжнювати, зріжнювати, зріжни-ти, позріжнювати, поріжнювати, розріжнити, порозріжнювати, уріжнювати, уріж-нити, зріжничковувати, зріжничкувати, позріжничковувати, виріжничковувати, виріжничкувати, повиріжничковувати, поріжничковувати, поріжничкувати, поді-ляти, поділити, розподіліти, розподілити, порозподіляти
диференція – ріжниця, поділ
дифракція – промінезалом
дифтерит (мед.) – обклад, завалка
дифтонг – двозгук, двоголосівка. (див. против. монофтонг)
дифузія – розсів, просяк
дихотомія – двоподіл
дихроматичний – двобарвний
дич – дикунство, див. глуш, гуща
дишло – дишель
диявол – див. демон
диякон – дяк, підсвященик, див. псаломщик
діархія – двовладдя
діва – див. дівиця
дівер – шуряк, див. шурин, швагер
дівиця – дівчина, дівчинка, дівчинонька, дівчисько, дівча, дівчатко, дівчаточко, ді-вуля, дівка, дівоха, дівуха, дівчище, див. юнка
дівочка – див. дівиця
діелектричний – електронепровідний, див. ізоляційний
дієтика (мед.) – харчознавство, див. трофологія
дієтотерапія – харчолікування
дійсний – справжній .справдешній, справдішній, сутий, сущий, правдивий, досте-менний, нестеменний, важний, правосильний, правний, вірутний, див. реальний, істинний
дійсно – направду, справді, насправді, доправди, достеменно, нестеменно, суто, див. воістину
ділання – дія, діяння, вплив, сила, чинність
ділати – діяти, вдіяти, здіяти, надіяти, подіяти, удіяти, працювати, випрацьовува-ти, випрацювати, повипрацьовувати, запрацьовуватися, запрацюватися, позапра-цьовуватися, напрацьовуватися, напрацюватися, понапрацьовуватися, опрацьову-вати, опрацювати, поопрацьовувати, перепрацьовуватися, перепрацюватися, по-перепрацьовуватися, спрацюватися, поспрацьовуватися, робити, зробити, вироб-ляти, виробити, повиробляти, відробляти, відробити, повідробляти, доробляти, доробити, подоробляти, наробляти, наробити, понаробляти, обробляти, обробити, пообробляти, переробляти, переробити, попереробляти, приробляти, приробити, поприробляти, розробляти, розробити, порозробляти
ділиме – діленець
ділитель (матем.) – поділка, (особа) – поділяч, (прилад) – поділичка
ділити – виділювати, виділити, повиділювати, відділювати, відділити, повідділю-вати, обділювати, обділити, пообділювати, переділювати, переділити, попереді-лювати, поділювати, поділити, приділювати, приділити, поприділювати, розподі-лювати, розподілити, порозподілювати, уділювати, уділити, (землю) – дуванити, зідуванювати, зідуванити, позідуванювати, подуванювати, подуванити, див. пар-целювати, паювати
діло – чин, чинність, дія, діяння, діяльність, орудка, справа, справунок
діловий – діяльний, чинний, занятий, обтяжений, переобтяжений, див. активний
діловий – справовий, справничий
діловод – справник
діловодство – справництво, справунок
ділок – див. агент
діоптер – прозірничка
діставати – одержувати, одержати, отримувати, отримати, видобувати, видобути, повидобувати, здобувати, здобути, поздобувати, роздобувати, роздобути, набува-ти, набути, понабувати, див. получати, фасувати
діставатися – добуватися, добутися, подобуватися, видобуватися, видобутися, по-видобуватися, здобуватися, здобутися, поздобуватися, доходити, дійти, подоходи-ти, влазити, влізати, влізти, повлазити, сягати, досягати, досягнути, посягати
дітище – див. чадо
дітки – діти, діточки, дітоньки, дітиська, дітва, дітваки, дітлаки
діточий – дитячий, дитинячий
діюреза (мед.) – сечовилів, див. дизурія
діябаза (копалина) – зеленець
діябет (мед.) – цукриця, див. мелітурія
діягноза – хоробовизнача
діягоналя – перекут, косина
діядема – коронка
діялект – говірка
діяметр – поперечник
діяметрально – супротивне, супротив, противно
діяпазон – обсяг, засяг
діяплегія – параліж (цілковитий)
діяпозитива – прозірка, див. діоптер
діярея – див. дизентерія, понос
діярій – щоденник
діяспора – розселя, розпороша, розкидань, див. розсіювати
діятермічний – теплопровідний
діятермія (мед) – електровигрів
діятриба – мова (злостива)
діятроз (анатом.) – суглоб
діяфанічний – прозорий
діяфон – гучничка
діяфонія – див. дисонанс
діяфрагма – платівка
для – задля, до
днем – удень, задня
днесь – сьогодня
Дніпро – Славута
до... – Якщо нема слова з префіксом до.., див. на літеру без цього префіксу. Напр. домчати див. мчати
добавляти – додавати, додати, пододавати, надавати, надати, понадавати, придава-ти, придати, попридавати, докладати, докласти, подокладати, накладати, накласти, понакладати, прикладати, прикласти, поприкладати, доточувати, доточити, подо-точувати
добавка – додаток, наддаток
добиватися (свого) – вимагати, вимагти, домагатися, домагтися, допоминатися, допімнутися, упоминатися, упімнутися
добиватися (до) – див. діставатися
добиратися – див. діставатися
добича – здобич, здобуток
доблесний – див. смілий
добриво – погній
добровільно – самохіть, самохітне, ухітно, власнохіть, охоче, залюбки
доброволець – охотник, див. охотник
добродушний – добротливий, добрячий, добренький, ласкавий, довірливий, див. наївний
доброжиток – добробут, достатки, гаразди
доброзвучний – милозвучний
доброзичливий – зичливий, прихильний
добромисний – див. доброзичливий
добронравний – обичайний
добропорядний – пристойний
добропристойний – пристойний
добросовісно – сумлінно, чесно, див. старанно, ревно, акуратно, совісно
доброхіть – див. добровільно
доброчесний – цнотливий, чеснотливий, моральний
доброчесність – цнота, чеснота
доброчинець – добродій
довг – борг, позика, залеглість, набір
довг – обов’язок, повинність, зобов’язання
довговічний – тривалий, тривкий, міцний, непорушний
довголіття – довгоріччя
довгоногий – цибатий, голінатий, гомила
довгостроковий – довгореченцевий
довгошерстий – довгововний
довершувати – доконувати доконати, виконувати, виконати, повикопувати, здійс-нювати, здійснити, поздійснювати, кінчати, кінчити, покінчати, викінчувати, викі-нчити, повикінчувати, закінчувати, закінчити, позакінчувати, покінчувати, покін-чити, укінчувати, укінчити, повкінчувати, проваджувати, провадити, провести, попроваджувати, попровадити, робити, зробити, вироблювати, виробити, повиро-блювати, нароблювати, наробити, понароблювати, оброблювати, пооброблювати, пороблювати, поробити, розроблювати, розробити, справджувати, справдити, по-справджувати, чинити, зчиняти, зчинити, учиняти, учинити, повчиняти, див. діла-ти, реалізувати, раціоналізувати, організовувати, формувати
довжиною – завдовжки
довжник – боржник
довірений – вірчий, уповноважений
довіреність – уповновага
довіритель – вірник, вірутник, див. конфідент
довірчивий – довірливий
довкруги – довкола, навколо, довкіл, околяса, околясом
догадливий – кмітливий, метикуватий, тямовитий, дотепний, див. спосібний, муд-рий
догадуватися – доглупуватися, доглупатися, подоглупуватися, зметикувати, зме-тикнути, позметикувати, скумекувати, скумекати, поскумекувати, дошимрувати, дошимрвти, подошимрувати, ганути, зганути
догледжувати – доглядати, доглянути, подоглядати, заглядати, заглянути, поза-глядати, наглядати, наглянути, понаглядати, оглядати, оглянути, обглядати, об-глянути, підглядати, підглянути, попідглядати, переглядати, переглянути, попере-глядати, дивитися, подивитися, додивлятися, додивитися, обдивлятися, обдивити-ся, пообдивлятися, придивлятися, придивитися, попридивлятися, удивлятися, уди-витися, повдивлятися, визирати, визирнути, зазирати, зазирнути, позазирати, ози-рати, озирнути, узирати, узирнути повзирати, стежити, вистежувати, вистежити, повистежувати, настежувати, настежити, понастежувати, постежити, простежува-ти, простежити, попростежувати, устежувати, устежити, повстежувати
договір – угода, див. пакт, конвенція
договорюватися – умовлятися, умовитися, повмовлятися, домовлятися, домовити-ся, подомовлятися, угоджуватися, угодитися, повгоджуватися, згоджуватися, зго-дитися, позгоджуватися, погоджуватися, погодитися, стокмичуватися, стокмитися
догори (ногами) – коміть головою, сторч головою, дубала, шкереберть
додача – див. добавка
доживотний – побічний, див. досмертно
дожидальня – чекальня
дожидати – чекати, почекати, зачекати, вичікувати, вичекати, перечекати, проче-кати, очікувати, очекати, сподіватися
доза – давка, див. порція
дозаду – назад, узад, позаду
дозір – догляд, нагляд
дозірець – вартовий, вартовик, чатовий, доглядач, наглядач
дозрівати – див. спіти
дозрілий (овоч) – стиглий, достиглий, (хлопець) – дійшлий, (час) – слушний
дозувати – давкувати, подавкувати, здавковувати, здавкувати
док – корабельня
дока – дойка, дотепник, митець, спритник, тямуха
докажчик – доводець
доказ – довід
доказовість – довідність
доказувати – доводити, довести, подоводити
доказувати – це домовляти
доклад – доповідь
доклад – додаток
докладка – це глузка
докладчик – доповідач
доктор (медик) – лікар, (вона) – лікарка, (дружина) – лікарша, (син) – лікаренко, (дочка) – лікарівна, (дитина) – лікарчук
доктринер – буквоїд, див. начотчик, гелертер, схоластик
доліхоцефал – довгоголовий
долошка – долонька, долоня
доля – частка, див. пайок
доля – це див. судьба
дольмен – брилак
дом – дім, домівка, хата, господа, будинок, кам’яниця, озія
дома – удома, вдома
домик – домочок, домок, будиночок, кам’яничка, хатинка, хатиночка, хатонька, хатчина
домисел – додумка, здогад, див. догадуватися
домів – додому
домінантний – переважний
домінувати – горувати, вигорувати, загорувати, зігорувати, надгорувати, обгору-вати, погорувати, угорувати, панувати, запановувати, запанувати, позапановувати, опановувати, опанувати, поопановувати, попановувати, попанувати, пропановува-ти, пропанувати, опановувати, опанувати, переважувати, переважати, поперева-жувати, перевершувати, перевершити, поперевершувати, перевищувати, переви-щити, поперевищувати
домінуючий – панівний, переважливий, див. супремація
домкрат – лівар
домна – гамарка, топка
домоуправитель – господар
доморощений – доморослий, свійський
домосід – домар, домонтар, домонтур, пічкур, сидень
домосіднити – домувати, видомувати, задомувати, здомовувати, здомувати, по-здомовувати, подомувати, продомувати, удомовувати, удомувати
домохазяїн – домовласник, господар, домар
домочадець – родич, рідня, родинник, домівник, (вона) – домівниця, (воно) – до-мівніча
дон – пан еспанський
донесення – вістка, повідома, звідома, див. реляція
донжуан – див. льовелас
донець – дончак, (вона) – дончачка, (воно) – донченя, донченятко
донимати – дозоляти, дозолити, подозоляти, делегати, долегти, подолегати, допі-кати, допікти, подопікати, дотинати, дотнути, дотяти, подотинати, дошкуляти, дошкулити, подошкуляти
донині – досі, дотепер, див. понині, нині
донор – добродій, жертводавець, див. даритель
доносити (поліції) – виказувати, виказати, повиказувати
доносити – це приносити
донощик – виказник, див. денунціянт, сексот, конфіден, сикофант, фіскал
доподлино – достеменно, нестеменно, достотне, достоту, докладно, напевно, дові-дно
допрос – випит, допит
доптати – див. топтати
допуск – допуст
допускати – попускати, попустити, припускати, припустити, перепускати, перепу-стити, дозволяти, дозволити
допустимий – дозволений
дориватися (до чого) – допадатися, допастися, подопадатися, (одяг) – здиратися, зідратися, здертися, подертися, (у ямі) – докопуватися, докопатися, подокопувати-ся
доривочно – випадково, часом, часово, тимчасово, похапцем, похапки, нашвидку, нашвидкуруч
доріжка – стежка, стежечка, стежа, стежина, стежинка, стежиночка, стежчинка, хідник, піхурка, плай, див. тропа
дорогоцінний – коштовний, високовартісний, дорогий
дорогоцінність – скарб, клейнод, див. цінність
дорожник – подорожник, мандрівник, мандрика, див. попутник, пасажир
дорсальний (анатом.) – хребтовий, спинний
дортуар – спальня
доручний – довірочний, утаємничений, див. конфідентно
доручний – це до рук
досада – прикрість
досадливий – прикрий, докучний, докучливий, набридливий, назолистий, настир-ний, настирливий, осоружний, унадливий, влазливий, улізливий
досадно – прикро, запно, омпно
досадувати – див. досаждати
досаждати – докучати, докучити, надокучувати, надокучити, понадокучувати, знуджувати, знудити, познуджувати, визнуджувати, визнудити, набридати, набри-днути, понабридати, збридати, збриднути, обридати, обридити, обриднути, пооб-ридати, настирювати, настирити, понастирювати, остивати, остити, iiinoeaaoe, остогиджувати, остогидіти, остогиднути, поостогиджувати, прикрити, наприкря-ти, наприкрити, понаприкряти, сприкряти, сприкрити, посприкряти
досвіта – удосвіта, вдосвіта, досвітком, світанком, на досвітку
досита – досхочу, донесхочу, донехочу
досмертно – повік
доставляти – достачати, достачити, подостачати, настачати, настачити, понастача-ти, постачати, постачити, навозити, навезти, понавозити, привозити, привезти, по-привозити, див. обезпечувати
доставщик – постачальник
достаточно – досить, подостатком, доволі, вистачально, див. вдосталь, уволю
достовірний – вірогідний, певний
достойний – гідний, вартий
достойник – вельможа, великопан, див. магнат
достойність – гідність
достроковий – дореченцевий
досуг – дозвілля
досьє – справотека
дотація – допомога (грошева)
дотла – ущент, вщент, дощенту, упень, геть–усе, геть–чисто, до решти, до цурки
дотовпуватися – пхатися, пхнутися, пропихатися, пропхатися, попропихатися, упихатися, упхатися, повпихатися, пхати, пхнути, випихати, випхнунути, повипи-хати, тиснутися, затискуватися, затискатися, затиснутися, позатискатися, протис-куватися, протискатися, протиснутися, попротискуватися, утискуватися, утиска-тися, утиснутися, повтискуватися, див. товпитися
дох – дих, подих
дох – це смерть
дохід – прибуток, див. прихід
дохлятина – дохлина, стерво
доходний – прибутковий, поплатний
доцент – підпрофесор
доцентровий – доосередковий
доцільний – метовий, завдальний, див. раціональний
доцільність – метовість, завдання, потреба, потребність, див. рація
доченька – дочка, доня, донька, доненька, донечка, доця
драга (корабель) – землечерпачка
драгоман – перекладач
драгун – кіннотчик, див. гусар
драже – цукерки
дражливий – вразливий, діткливий, дратливий, дратівливий, дрочливий
дражнити – дрочити, задрочити, здрочувати, здрочити, поздрочувати, надрочува-ти, надрочити, понадрочувати, подрочувати, подрочити, роздрочувати, роздрочи-ти, пороздрочувати, дратувати, здратовувати, здратувати, поздратовувати, подра-товувати, подратувати, прозивати, прозвати, попрозивати, узвати, повзивати
дразнити – вередити, звереджувати, звередити, позвереджувати, навереджувати, навередити, понавереджувати, повереджувати, повередити, розвереджувати, роз-вередити, порозвереджувати, увереджувати, увередити, поувереджувати, троюди-ти, натроюджувати, натроюдити, понатроюджувати, потроюджувати, потроюдити, строюджувати, строюдити, построюджувати, уражати, уразити, повражати, йтри-ти, ятрити, з’ятрювати, з’ятрити, поз’ятрювати, поятрювати, поятрити, роз’ятрити, пороз’ятрювати
драїти (корабель) – див. полірувати, шліфувати
дракон – крилатогадь
драла (дати) – див. убігати
драпрі – запона
драпувати – запинати, запнути, позапинати
драстичний – безоглядний, гострий,, жорстокий, суворий, твердий
драти – див. рвати
дратися – битися, побитися, чубитися, зчубитися, почубитися
драчка – бійка, колотнеча, сварка, суперечка, чвара, шарварок
древесина – деревина
древесний – деревний
древко – держак, держало, (грабель) – грабище, (мітли) – мітлище, (прапору) – майнище, (сокири) – сокорище, (спису) – ратище, (батога) – батожило, пужално, (коси) – кісся, (кочерги) – кочержилно, (рискаля) – рискално, (сапки) – сапилно, (ципа) – ципілно
древній – дідизний, днедавній, найдавніший, прадавній, прапрадідівський, праста-рий, престарий, старезний, старенний, стародавній, староденний, старовинний, старожитний, старосвітський, див. античний, вікодавній, давній, старинний
древність – стародавність, старожитність, старосвітство, старосвітчина, старовин-ність, старовина, старизна, старовизна, старезність, давнина, прадавнина, давно-минуле, давня давнина, сива давнина, сивина
дредновт (корабель) – броневик, див. панцерник
дрезина – візок (залізничий)
дрейф – кораблезбоча
дрек – кітвиця, див. якір
дреліх – полотно (грубе)
дресувати – заправляти, заправити, навчати, навчити, понавчати, призвичаювати, призвичаїти, попризвичаювати
дрижати – тремтіти, затремтіти, потремтіти, перетремтіти, стремтіти, двигтіти, за-двигтіти, зідвигтіти, подвигтіти, дилькотіти, задилькотіти, зідилькотіти, подилько-тіти, потерпати, потерпіти, употерпати, тіпатися, тіпнутися, затіпатися, витіпува-тися, витіпатися, потіпуватися, потіпатися, стіпуватися, стіпатися, (струна) – бре-ніти, забреніти, вибреніти, набреніти, побреніти, пробреніти, див. продрогнути, тріпотати, трепетати, труситися
дрилювати – див. буравити
дриль – свердло, свердел, свердлик, свердельце
дрімучий (ліс) – праліс
дробити – дрібнити, видрібнювати, видрібнити, повидрібнювати, здрібнювати, здрібнити, поздрібнювати, надрібнювати, надрібнити, понадрібнювати, подрібню-вати, подрібнити
дрогаль – тягорник, див. повозка, теліга
дрогерія – див. аптека
дрогіст – див. аптекар, фармацевт
дрож – трема, двига, дриґота
дрожкар – візник, див. дрогаль
дрожки – бігунці
дрозометр – росомірка
дромадер – верблюд (одногорбий)
дросель – хлипак
дросель – навитка
друг – приятель, приятелька, подружка, подружечка, подружиця, побратим, по-братимко, побратимець, (вона) – посестра, посестриця, посестрина
другорядний – другочерговий
дружба – приятельство, приязнь
дружба – це див. шафер
дружелюбний – приятельський, див. дружній
дружити – приятелювати, заприятелювати, поприятелювати, сприятелювати
дружити – це повторювати
дружний – одностайний, згуртований
дружній – приятельський, приязний, заприязнений, доброзичливий
дружньо – любо, любно, любенько, приязно
дружньо – одностайно, водночас, разом, поспіль, посполу, сукупно
друзяка – див. друг
друїд – жрець кельтський
друкарська машинка – див. машинка друкарська
друшляк – ситечко, сито, цідилко, цідилок
дряблий – гнилий, кволий, див. чахлий
дряхлий – збудьвік, збуйвік, старенний, старезний, див. древній
дуалізм – двоїстість, роздвоєність
дубасити – див. колошматити
дубильний – чинбарний
дубильник – чинбар
дубильня – чинбарня
дубина – дрюк, кий, ломака, див. палка
дубити (шкіру) – чинити, вичинювати, вичиняти, вичинити, повичинювати, пови-чиняти, виправляти, виправити, повиправляти
дубити – це див. дибом
дублер (людина) – двійник
дублет – див. дублікат
дублікат – двоїна, див. дублер
дублювати – двоїти, подвоїти, здвоювати, здвоїти, поздвоювати, надвоювати, на-двоїти, понадвоювати
дуга – лук
дуга – це до воза
дуель – двобій, герць, див. поєдинок
дует – двоспів
дуло – цівка, (гармати) – гирло
дульцифікація – висолода, осолода
Дуня – Докія, Дока
дуоденіт (мед.) – див. апендицит
дупель (птах) – баранчик
дуплекс – двійничка
дур – дурнота, дурина, дурійка, дурість, дурниця, дурисвітство, дурне, дурощі, безглуздя, нісенітниця
дурак – баймуд, бевзь, бевзень, бейдак, бейдуля, бейла, бемба, благуватий, бовдур, бортак, бортуля, дурбас, дурень, дурепа, дурило, дуринда, дурнас, дурний, дурник, дурнило, дурноверхий, дурносміх, йолоп, йолуповатий, капарник, кацапина, кеп, лавута, недотепа, нездара, партач, пень, підтумак, придурок, телепень, тума, ту-мак, шелепа, шелепуватий, штурпак, див. бездарний, безтолковий, кретин, недо-умок, ідіот, тугодум
дурман – запаморока, марок, омарок
дурманити – запаморочувати, запаморочити, позапаморочувати, спаморочувати, спаморочити, поспаморочувати
дути – дмухати, дмухнути, дмухнути, видмухувати, видмухати, повидмухувати, задмухувати, задмухувати, задмухати, позадмухувати, зідмухувати, зідмухати, по-зідмухувати, надмухувати, надмухати, понадмухувати, подмухувати, подмухати, пороздмухувати, шайнути, зішайнути, пошайнути, (вітер) – віяти, завіяти, звіюва, звіяти, позвіювати, навіювати, навіяти, понавіювати, повіювати, повіяти, розвію-вати, розвіяти, порозвіювати, (міхом) – димати, видимувати, видимати, повидиму-вати, задимувати, задимати, позадимувати, здимувати, здимати, поздимувати, на-димувати, надимати, понадимувати, роздимувати, роздимати, пороздимувати, (ро-том) – хухати, хукнути, хуконути, вихукувати, вихукати, повихукувати, захукати, похукувати, похукати, схукувати, схукати, посхукувати, див. віддутий, роздувати
дуумвірат – двійкарство
духан – корчма, шинок
духи – пахощі, див. парфюм
духівництво – церковники, див. клір
духовка (у печі) – пічниця
духовний – духовий
духовний (церков.) – див. клір
духовність – духовість
духопастир – духовник, священик, сповідник, виховач, опікун, див. ксьонз, пле-бан, парох
духота – вар, задуха, млява
душ – дощачок
душегуб – убійник, див. бандит
душити (горлянку) – дусити, задусити, здусити, подусити, удусити
душити – див. давити, нагнітати, пресувати, роздушувати
душка – дуся, дусеня, дусенятко, дусеняточко
душно – варко, парко, парно, задухо
душок – тухна
душоприказник – заповітовиконавець
дюжина – дванадцятка, дозен
дюйм – цаль, див. тридюймовий
дюна – надма
дядя – дядько, (материн брат) – вуйко, (батьків брат) – стрийко
дятел – дзьобак довбань, гарикай, джолонок
дячок – дяк, (дружина) – дячиха, (дочка) – дяківна, (син) – дяченко, (внучка) – дя-ченківна, (дитина) – дяченя, дяченятко

 

Пошук на сайті

Що маємо