Логін
Пароль
 
Реєстрація
Забули пароль
Митці нашого часу
Митці минулого

Словник мовник покручів. Літери И-І


Слова на літери И-І

Покруч, чуже слово, калька, запозичене слово

Слова, що відповідають нормам української літературної мови, діалектизми, запозичення

Російське слово, за значенням якого підбиралися покручі, чужі слова, кальки, запозичення

 

                  И

 

искрогаситель

 

іскрогасник

 

искрогаситель

 

истолкування

 

тлумачення, витлумачення, відгадування

 

истолкование

 

 

                  І

 

і так

 

отже, таким чином, тож, отож

 

итак

 

іва

 

(біла) верба, (біла) лоза, (плакуча) верба

 

ива

 

ігнорувати

 

нехтувати, знехтувати, ігнорувати, зігнорувати

 

игнорировать

 

іго

 

ярмо, неволя, тягар, кормига, іго

 

иго

 

ігриво

 

грайливо, пустотливо, жартівливо, жартливо, жваво, моторно

 

игриво

 

ідентично

 

тотожно, ідентично

 

идентично

 

іждівенець

 

утриманець

 

иждивенец

 

із`ян

 

вада, дефект, хиба, збиток, шкода, гандж

 

изьян

 

із`ясняться

 

висловлюватися

 

изьясняться

 

ізбавитель

 

рятівник, визволитель, визвольник, порятівник

 

избавитель

 

ізбігання

 

утикнення, ухиляння, обминання, оминання, цурання

 

избегание

 

ізбранник

 

обранець, вибранець

 

избранник

 

ізваяння

 

скульптура, статуя

 

изваяние

 

ізверг

 

недолюдок, недолюд, нелюд, кат, звір, недолюдок

 

изверг

 

ізвергнутий

 

вивержений, викинений, вивержений, викинутий, випорснутий

 

извергнутый

 

ізвєщєніє

 

сповіщення, сповіщання, оповіщення, повідомлення

 

извещение

 

ізвиниться, звиниться

 

просити вибачення (пробачення), попросити вибачення (пробачення) перепросити, вибачитися, перепроситися, вибачитися, пробачитися

 

извиниться

 

ізвінєніє

 

вибачення, пробачення, перепрошування, перепрошення, перепросини

 

извенение

 

ізвініть

 

вибачити, пробачити, пробачати, простити, дарувати, подарувати

 

извинить

 

ізвращать

 

перекручувати, перевертати, викривляти, спотворювати, порушувати, псувати, розбещувати

 

извращать

 

ізвращенно

 

перекручено, викривлено, спотворено

 

извращенно

 

ізвьосткування

 

вапнування

 

известкование

 

ізгиб, згиб

 

вигин, заворот, закрут, згин, залом, злам, закрутина

 

изгиб

 

ізгнанник

 

вигнанець

 

изгнанник

 

ізгородь

 

огорожа, загорожа, горожа, загорода, огорода, тин, пліт

 

изгородь

 

іздалека

 

здалека, здалеку, здаля, віддалік, віддалеки

 

издалека

 

іздатель

 

видавець

 

издатель

 

ізделіє, здєліє

 

виріб

 

изделие

 

іздівательство

 

знущання, глузування, глумування, глум, наруга, збиткування

 

издевательство

 

ізжога

 

печія, печійка, згага, зага

 

изжога

 

ізлєдователь

 

дослідник

 

исследователь

 

ізлишество

 

надмірність, надмірне, вживання, надуживання

 

излишество

 

ізлом

 

злам, перелом, залом, злом

 

излом

 

ізлюблений

 

уподобаний, улюблений

 

излюбленний

 

ізмєльчений

 

здрібнений, подрібнений, покришений, потовчений, розкришений, роздрібнений, стовчений

 

измельченный

 

ізмєна

 

зрада, зрадництво

 

измена

 

ізмєнник

 

зрадник, перекинчик, зрадливець

 

изменник

 

ізмєритель

 

вимірник, вимірювач

 

измеритель

 

ізмивательство

 

знущання, потурання, збиткування, поштуркування, глузування, кепкування

 

измывательство

 

ізмишлять

 

вигадувати, вимудровувати, коверзувати, змислити

 

измишлять

 

ізмождєніє

 

виснаження

 

измождение

 

ізморозь

 

паморозь, приморозь, заморозь, наморозь, поморозь

 

изморозь

 

ізморось

 

мряка, мжичка, мгичка, мигичка

 

измороcь

 

ізмотування, змотування,

 

вимотування, виснажування, висотування

 

изматывание

 

ізнанка

 

виворіт, спід, зворотний бік, зворотня сторона, спідкап

 

изнанка

 

ізначально

 

споконвічно, одвічно, первісне

 

изначально

 

ізнеможення

 

знемога, знесилля, знесилення

 

изнеможение

 

ізнос

 

знос, зношення, спрацювання

 

износ

 

ізобличать

 

викривати, виявляти, обвинувачувати, звинувачувати

 

изобличать

 

ізостудія

 

образотворча студія

 

изостудия

 

ізощрьонно

 

витончено

 

изощренно

 

ізрідка-зрідка

 

зрідка, коли-не-коли, вряди-годи, подеколи, десь-колись,подекуди, де-не-де, де-де, десь-не-десь, десь-колись

 

изредка

 

ізрікать

 

прорікати, промовляти, вирікати

 

изрекать

 

ізрядно

 

неабияк, добре, непогано, порядно, чимало

 

изрядно

 

ізстрадатися

 

настраджатися, вистраждати, змучитися, намучитися, перемучитися

 

исстрадаться

 

ізувєчити

 

покалічити, скалічити, знівечити, понивечити

 

изувечить

 

ізувір

 

бузувір, недолюдок, нелюд, недолюд, (запеклий) фанатик

 

изувер

 

ізумітельно

 

напрочуд, на диво, дивовижно

 

изумительно

 

ізумленіє

 

подив, здивування, здивовання, дивування, зачудування, зачудовання, зчудування

 

изумление

 

ізумруд

 

(мінерал) смарагд, (окремий кристал) ізумруд

 

изумруд

 

ізцарапаний

 

подряпаний, обдряпаний, подертий, подраний, роздряпаний, передряпаний

 

исцарапанный

 

ізящно

 

вишукано, витончено, гарно, гоже, добірно, елегантно, граціозно, зграбно

 

изящно

 

ікота

 

гикавка, ікавка

 

икота

 

ікри

 

литки

 

икры

 

іл

 

мул, намул, глей

 

ил

 

ілюзія

 

омана, ілюзія

 

иллюзия

 

іменно

 

саме, якраз, власне, властиво, іменно

 

именно

 

іміти

 

мати

 

иметь

 

імпозантний

 

величний, показний, імпозантний

 

импозантний

 

імпозантно

 

велично, імпозантно

 

импозантно

 

імущий

 

заможний, маючий, імущий

 

имущий

 

іначе

 

інакше, по-іншому

 

иначе

 

інвалід

 

каліка, інвалід

 

инвалид

 

індюк

 

індик

 

индюк

 

індюшка

 

індичка

 

индюшка

 

інженерша

 

інженерка

 

инженерша

 

інжир

 

смоковниця, смоківниця, смоква, фігове дерево, інжир), (плоди) інжир, фіга

 

инжир

 

іноземець

 

чужоземець, чужинець, іноземець

 

иноземец

 

інок

 

чернець

 

инок

 

інородний

 

чужорідний, сторонній

 

инородный

 

іностранець

 

чужоземець, чужинець, іноземець

 

иностранец

 

іноязичний

 

чужомовний, іншомовний, іномовний

 

иноязычный

 

інструкторша

 

інструкторка

 

инструкторша

 

інтенсивний

 

напружений, посилений, інтенсивний (Деркач)

 

интенсивный

 

інтересно

 

цікаво, інтересно

 

интересно

 

інформірува-ний

 

інформований, поінформований

 

информирован-ный

 

інфракрасний

 

інфрачервоний

 

ифракрасный

 

іск

 

позов

 

иск

 

іскажати

 

перекручувати, викривляти, спотворювати, калічити, скривити, кривити, перекривляти, перекривлювати, викривляти

 

искажать

 

іскання

 

шукання, шуканина

 

искание

 

ісключительно

 

винятково, надзвичайно, виключно, тільки лише, лиш

 

исключительно

 

ісковий

 

позовний

 

исковой

 

ісконі

 

споконвіку, споконвіків, споконвічно

 

искони

 

іскоса

 

скоса, скрива, (глянути) скоса, скрива, косо, зизом

 

искоса

 

іскренний

 

щирий, щиросердий, щиросердечний, щироседний

 

искренний

 

іскренно

 

щиро, щиросердо, щиросердно, щиросердечно, по-щирості, по-щирому

 

искренне

 

іскуплєніє, скуплєніє

 

покутування, спокутування, покута, спокута

 

искупление

 

іскуситель

 

спокусник

 

искуситель

 

іскусний

 

умілий, вправний, дотепний, удатний

 

искусный

 

іскусно

 

уміло, вправно

 

искусно

 

іскуственно

 

штучно, фальшиво, роблено, удавано

 

искусственно

 

іскуство

 

мистецтво, штука

 

искусство

 

іскуствовед

 

мистецтвознавець

 

искусствовед

 

іскушеніє

 

спокуса, спокування, підкуса

 

искушение

 

іспитаний

 

випробуваний, перевірений, досліджений, зазнаний, звіданий, відчутий, пережитий

 

испитанный

 

іспитатель

 

випробувач, дослідник

 

испитатель

 

іспитательний

 

випробний, іспитовий, дослідний

 

испитательный

 

ісповідь

 

сповідь

 

исповедь

 

ісполін

 

велетень, велет

 

исполин

 

ісполінський

 

велетенський

 

исполком

 

ісполком

 

виконком

 

исполком

 

ісполнитель

 

виконавець, виконувач, послухач

 

исполнитель

 

ісполняющий

 

який (що) виконує, виконуючий, виконавець

 

исполнять, исполняющий

 

ісполу

 

споловини

 

исполу

 

ісправлений

 

полагоджений, поправлений, виправлений,  справлений

 

исправленный

 

іспражнєнія

 

кал, екскременти

 

испражения

 

іспуг

 

переляк, перестрах

 

испуг

 

істець

 

позивач

 

истец

 

істий

 

справжній, справдешній, щирий

 

истый

 

істово

 

ревно, поважно, старано, побожно, ревне

 

истово

 

істок

 

початок, витік, джерело

 

исток

 

істочник

 

джерело, криниця, криничка, криниченька

 

источник

 

істошно

 

несамовито, нестямно

 

истошно

 

істощениє

 

виснаження, виснажування, вичерпування

 

истощение

 

істребитель

 

винищувач, знищувач

 

истребитель

 

істукан

 

болван, статуя, ідол, бовдур

 

истукан

 

іступлєніє

 

несамовитість, нестяма, нестям, нестямка, нестямок, нетяма, шал

 

исступление

 

істязаніє

 

мордування, катування, мучення, тортури, муки

 

истязание

 

ісходний

 

вихідний, початковий

 

исходный

 

ісходящий

 

який (що) виходить, вихідний

 

исходящий

 

італ`янець

 

італієць

 

итальянец

 

ітого

 

разом

 

итого

 

ітоговий

 

підсумковий

 

итоговый

 

ішак

 

віслюк, осел, ослюк, ішак

 

ишак

 

---------------------------------------------------------------
ТИХИЙ Олекса. СЛОВНИК МОВНИХ ПОКРУЧІВ
Донецьк: Товариство ім. Олекси Тихого, 2009. – 108 с.

© Тихий Олекса
© Овсієнко Василь
© Шаповалов Євген
© Товариство ім. Олекси Тихого
© Автори статей

 

Пошук на сайті

Що маємо